Promobilia MoveAbility Lab – Teknologi för att avkoda, förutsäga och förbättra rörelseförmåga

Promobilia MoveAbility Lab – Teknologi för att avkoda, förutsäga och förbättra rörelseförmåga

 

Professor Lanie Gutierrez-Farewik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm leder Promobilia MoveAbility Lab som undersöker och analyserar hur människor rör sig.

 

Forskargruppen utvecklar metoder som avkodar de komplexa faktorer som påverkar hur en person rör sig, utvärderar kraven som ställs på en kropp i rörelse och utvecklar aktivt hjälpmedel som kompletterar eventuellt svaga muskler och ökar möjligheten att röra sig i vardagen.

 

Människor med fysiska funktionsnedsättningar utgör den största minoritetsgruppen i världen. Vid rörelsestörningar och begränsad rörlighet är biomekanisk rörelseanalys en väsentlig del i tillämpningen av högkvalitativ och pålitlig diagnostik och terapi. Biomekanik spelar en viktig roll i att identifiera orsakssamband och konsekvenser, snarare än bara behandla symptom, och möjliggör analys och förståelse av framgångsrika behandlingsmetoder.

 

Dessutom kan hjälpmedel för neurorehabilitering och assistans i vardagen utformas bättre för individen genom att analysera dynamiken, motoriken och biomekaniken hos personer med motoriska funktionsnedsättningar. Med data från fysiska experiment med biosensorer och avancerad modellering, simulering och artificiell intelligens vill forskargruppen förbättra hälsa och främja aktivitet hos personer med motoriska funktionsnedsättningar..


”Vårt mål är att utveckla teknologi som avkodar och förbättrar hur människor rör sig, detta är särskilt viktigt med tanke på den stora gruppen människor med funktionsnedsättningar."

”Vårt mål är att utveckla teknologi som avkodar och förbättrar hur människor rör sig, detta är särskilt viktigt med tanke på den stora gruppen människor med funktionsnedsättningar berättar Professor Lanie Gutierrez-Farewi, ansvarig för Promobilia MoveAbility Lab vid KTH. Vi analyserar rörelsemekanik för att identifiera orsakssamband mellan rörelsemönster och underliggande sensorimotorik förmågor, och utvecklar adaptiva hjälpmedel för personer med motoriska funktionsnedsättningar. Vi strävar efter hög genomslagskraft i vår forskning genom kombinationen av experimentella, beräknings- och AI-baserade metoder samt multidisciplinära samarbeten.”

 

Under de första fem åren har ett nytt laboratorium och forskningsinfrastruktur upp, och forskargruppen har blivit en av de mest produktiva och välkända inom mänsklig rörelsebiomekanik i Skandinavien och internationellt. Forskargruppen utgör en internationell sammansättning med olika bakgrunder. De bedriver högkvalitativ och etiskt sund forskning för att bidra med kunskap som har positiv samhällelig påverkan. Samarbeten existerar med de flesta större kliniska vetenskapliga grupperna inom rehabilitering, neurologi och ortopedi i Stockholm, samt med många större grupper nationellt och internationellt.

Om satsningen

Stiftelsen Promobilia stödjer KTH i ett projekt som fokuserar på att mäta hur nervsystemet använder olika rörelsetekniker för att förstå kopplingen mellan belastning och hur det neuro-muskuloskeletala systemet anpassar sig med målet att skapa anpassade hjälpmedel för personer med rörelseproblem, både barn och vuxna.

 

Här kan du läsa mer om Promobilia MoveAbility Lab på KTH.