Ansök om forskningsmedel
Main background
Secondary image

Om forskningsanslag

Vi utlyser projektanslag och tjänster för forskning och utveckling med syfte att främja ett aktivt och självständigt liv hos personer som lever med funktionsnedsättningar. Stiftelsen ändamål är att stötta utveckling och spridning av tekniska hjälpmedel, särskilt för ökad rörlighet, samt vetenskaplig forskning för att skapa nya hjälpmedel och återskapa rörelseförmåga och kommunikationsmöjligheter för funktionsnedsatta.
text-img

För vad kan jag ansöka om medel?

Stiftelsen ger endast anslag för projekt som faller inom ändamålsbestämmelsen.

Resultaten av projektet bör ha en positiv inverkan på en bredare grupp människor och förväntas delas genom offentlig publicering i vetenskapliga tidskrifter som granskas av andra experter. Ansökningar kan komma från universitet, högskolor, sjukhus och andra offentliga institutioner i Sverige.

Endast projekt som är kopplade till svenska organisationer eller motsvarande är berättigade att ansöka. I vissa fall kan projekt utomlands bli inbjudna att ansöka. Privatpersoner kan också ansöka om stöd för projekt om de uppfyller de angivna villkoren. Stiftelsen ger inte stöd för industriprojekt eller kontinuerlig verksamhet, och stödjer inte enskilda personer för inköp av hjälpmedel eller försörjningsbidrag.

Vi delar ut tre typer av anslag

Projektanslag

Promobilia Fellowships

Personligt Stipendium

Ansökningsperioder

Projektanslag

  • Fredag 16 februari till måndag 18 mars
  • Fredag 13 september till måndag 14 oktober

 

Promobilia Fellowships

  • Fredag 16 augusti till måndag 16 september

Beslutsprocess

Bedömningsprocessen beräknas ta ca tre månader efter ansökningstidens utgång.
Stiftelsen meddelar alla sökande sitt beslut via mejl.

Beslut kan inte överklagas. Vi kan tyvärr inte lämna någon personlig feedback eller motevering till vårt beslut.

Allmänna villkor

Vid projekt där anslagsmottagaren inte är enskild person skall en ansvarig person utses för projektet och stiftelsen skall informeras.

En separat projektbokföring över erhållna medel, skild från andra verksamheter, skall finnas.

Genom att tacka ja till ett anslag ger du samtycke åt Stiftelsen att ta del av projektbokförning vid begäran.

Rekvisition av beviljat anslag skall göras inom sex månader från att beslutet meddelats och förutsätter att projektet har startat.

Dispositionstiden för ett beviljat anslag är högst två år från beviljandedatum.

Vid vetenskapliga publikationer, annan offentlig eller egen publikation skall det anges att
projektet erhållit stöd av Stiftelsen Promobilia. Ladda ner Stiftelsens logotyp på sidan för Bildbank.

Rapportering

Anslagsmottagaren behöver rapportera uppnådda resultat. Läs mer om hur rapportering går till.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och andra tillämpliga föreskrifter. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Vanliga frågor

  • För vad kan jag söka?

  • Hur stora anslag kan sökas?

  • Kan ansökan skrivas på engelska?

  • När öppnar ansökningsperioden?