Vanliga frågor
Här hittar du svar på vanliga frågor. Hittar du inte svar på din fråga - tveka inte att kontakta oss.

Ansökan

 • För vad kan jag söka?

 • Hur ofta kan jag söka?

 • Hur skapar jag en ansökan?

 • Kan jag spara en påbörjad ansökan för att fortsätt senare?

 • Hur lämnar jag in en ansökan?

 • Var hittar jag mina ansökningar?

 • Kan ansökan skrivas på engelska?

 • Kan jag söka för flera projekt samtidigt?

 • Hur stora anslag kan sökas?

 • När och hur kommer besked om att ansökan är behandlad?

 • Får jag motivering vid avslag?

 • Kan jag ändra i min redan inskickade ansökan?

Anslag och rekvirering

 • Vilka ändringar i pågående projekt behöver jag rapportera?

 • Hur rekvirerar jag medel?

 • När utbetalas beviljade medel?

Rapportering och återbetalning

 • Hur rapporterar jag?

 • När ska jag rapportera?

 • Vad händer om jag inte rapporterar?

 • Vad ska slutrapporten innehålla?

 • Behöver jag återbetala om jag inte använder hela anslaget eller inte kan fullfölja mitt projekt?