Ansökningsguide
Main background
Secondary image

Ansök om medel för forskning

Typ av ansökan

Beroende på i vilken form du kommer bedriva forskningen behöver ansökan innehålla olika saker.

Du kan ansöka om:
1. Projektanslag
2. Promobilia Fellowships
3. Personligt stipendium

Ansökningsguide

Steg 1 - Skapa konto

Ansökan görs i vårtdigitala ansökningssystem SBS Manager. Ett konto i SBS Manager kan skapas med e-post och lösenord eller med svenskt BankID. När du har skapat ett konto får du tillgång till “Min sida”. Här kan du påbörja en ny ansökan, samt hitta dina påbörjade eller redan inlämnade ansökningar.

Steg 2 - Ny ansökan

Välj “Ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den efterfrågade informationen. Vissa fält är obligatoriska, vilket innebär att ansökan inte kan skickas in om dessa uppgifter saknas. Du kan när som helst avbryta och spara din påbörjade ansökan för att senare logga in och slutföra den. Klicka på “Stäng (spara utkast)” för att spara din ansökan och forsätta vid ett annat tillfälle.

Steg 3 - Signering av prefekt eller motsvarande

Din ansökan måste signeras av den person du har angivit som prefekt (eller motsvarande föreståndare), det är ett krav för att kunna skicka in din ansökan. Signeringen görs med BankID. Observera att din kontaktperson kommer att få ett e-postmeddelande som kan hamna i skräpposten. 

Steg 4 - Lämna in ansökan

Klicka på “Signera och lämna in ansökan” för att lämna in din ansökan och bekräfta att den är korrekt med hjälp av BankID. När du har skickat in din ansökan hamnar den i Stiftelsens inkorg och kan inte längre ändras av dig. Om du behöver göra ändringar eller komplettera din insända ansökan, är du välkommen att kontakta Stiftelsen.

Steg 5 - Beslut

Bedömningsprocessen beräknas ta ca tre månader efter ansökningstidens utgång. Beslut kommer via det digitala ansökningssytemet och du får en notis via e-post. 

Vanliga frågor

 • Kan ansökan skrivas på engelska?

 • Hur stora anslag kan sökas?

 • Hur skapar jag en ansökan?

 • Kan jag spara en påbörjad ansökan för att fortsätt senare?

 • Hur lämnar jag in en ansökan?

 • Var hittar jag mina ansökningar?

 • Kan jag ändra i min redan inskickade ansökan?

 • För vad kan jag söka?

 • Hur ofta kan jag söka?

 • Kan jag söka för flera projekt samtidigt?

 • När och hur kommer besked om att ansökan är behandlad?

 • Får jag motivering vid avslag?