background

Om stiftelsen Promobilia

Vi främjar forskning, innovation och förändring som skapar förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv hos personer som lever med funktionsnedsättningar.

Vilka vi är

Stiftelsen Promobilia är en organisation med visionen att skapa en värld där alla människor, oavsett funktion, kan leva ett självständigt och aktivt liv.
text-img

Vad vi gör

Vi bidrar till att nya innovationer, som främjar ett självständigt och aktivt liv för personer som lever med funktionsnedsättningar, utvecklas och tillgängliggörs. Vi finansierar högkvalitativ forskning inom området funktionsnedsättningar och funktionshinder, med ett tydligt fokus på nyttiggörande. Vi stimulerar samarbeten genom att vara en mötesplats för forskare, intresseorganisationer och andra forskningsfinansiärer. Varje år delar vi ut ett stipendium som instiftades för att hedra Dr Per Uddén, grundaren av stiftelsen.
Mer om Dr Per Uddéns Stipendium

Vi som arbetar för stiftelsen

Styrelsen

 • Foto föreställande Jan Bernhard Waage

  Jan Bernhard Waage

  Ordförande

 • Foto föreställande Eric Persson

  Eric Persson

  Vice ordförande

 • Foto föreställande Tommy Trollborg

  Tommy Trollborg

  Generalsekreterare

 • Foto föreställande Bo Engman

  Bo Engman

  Ledamot och Medicinsk-teknisk chef

 • Foto föreställande Olle Söder

  Olle Söder

  Ledamot och Professor Karolinska Institutet

 • Foto föreställande Olle Nilsson

  Olle Nilsson

  Ledamot och Professor Uppsala Universitet

 • Foto föreställande Eva Larsson

  Eva Larsson

  Ledamot

Kansli

 • Foto föreställande Patrik Malmunger

  Patrik Malmunger

  VD

 • Foto föreställande Tove Alm

  Tove Alm

  Vetenskaplig chef

 • Foto föreställande Dragana Krstic

  Dragana Krstic

  Assistent

Suppleanter

Kaj Sigstam, civilingenjör, 1974

 

Teknisk och Vetenskaplig Kommitté

Olle Nilsson, ordförande, Professor Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset
Olle Söder, Professor Karolinska Institutet
Bo Engman, medicinsk-teknisk chef
Bo Håkansson, Professor Chalmers Tekniska Högskola
Christina Brogårdh, Professor Lunds Universitet

 

Placeringsutskott

Eric Persson, ordförande
Jan Bernhard Waage
Märtha Josefsson, rådgivare
Karl Trollborg, rådgivare
Nils-Henrik Tideberg, rådgivare

Vår historia

Historien om Stiftelsen Promobilia är i mångt och mycket historien om provinsialläkaren Per Uddén. I tjänsten träffade Per ett stort antal patienter med vitt skilda behov i sin vardag. En patientgrupp som han ansåg hade undermåligt stöd i sin vardag var personer som var beroende av rullstol för att hantera sin vardag. Dessa patienter kunde inte ta sig ut själv, varken på promenader i stad eller i naturen, och hade därför svårt att leva självständiga och aktiva liv. Per gav sig därför den på att han skulle skapa en självkörande rullstol som kunde klara utmaningarna som det innebar att ta sig fram i såväl stad som natur. För att kunna finansiera detta arbeta så startades föregångaren till stiftelsen Promobilia, Stiftelsen tekniskt stöd åt handikappade. Genom ideella krafter som sålde olika typer av hemslöjd och genom ett envist lobbyarbete ända upp på regeringsnivå så lyckade Per komma vidare med sin rullstol - Per-Mobilen.

2023

Stiftelsen Promobilia strävar efter att göra verklig skillnad, och genom en framgångsrik förvaltning av stiftelsens förmögenhet möjliggörs ökade anslag. Under det gångna året delade stiftelsen för första gången ut över 50 miljoner SEK.

2022-2023

Efter engagemang under 6 decennier som ordförande för Stiftelsen, överlämnade Kaj Sigstam rollen till Jan Bernhard Waage. Den 1 januari 2023 övertog Patrik Malmunger rollen som VD och kanslichef från Eva Larsson. För att ytterligare utveckla verksamheten har Stiftelsen Promobilia för första gången anställt en vetenskaplig chef, Tove Alm.

2020

Strategisk satsning

Center for Bionics and Pain Research (CBPR)

Ett tvärvetenskapligt centrum etablerats i Göteborg för att främja forskning, utveckling och kliniskt införande av nya behandlingsmetoder för sensoriska och motoriska funktionsnedsättningar, inklusive amputationer och nervskador. Centret fungerar som en samarbetsplattform mellan Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet.

2020

Strategisk satsning

EMG control, Sensations, and Sensing for prosthetics (ESSE).

På Lunds universitet startas ett projekt med målet att förbättra styrningen av avancerade proteser, EMG control, Sensations, and Sensing for prosthetics (ESSE). Målet är att förstå och förbättra användarens kontroll över protesen samt skapa en naturlig känsla genom elektrisk stimulering och audiovisuella stimuli.

 

Läs mer

2019

Strategisk satsning

MoveAbility Lab

På KTH bildas MoveAbility Lab, ett projekt som fokuserar på att utveckla teknologi som avkodar och förbättrar hur människor rör sig. Målet är att skapa anpassade hjälpmedel för personer med rörelseproblem, både barn och vuxna.

 

Läs mer

2005

Permobil AB såldes

För att i än högre grad än tidigare kunna fokusera på sin huvuduppgift, att stödja utvecklingen av tekniska hjälpmedel för funktionsnedsatta, såldes Permobil AB under år 2005 till Nordic Capital. Intäkterna från försäljningen gav stiftelsen ökade resurser att långsiktigt kunna bidra till utvecklingen av tekniska hjälpmedel för funktionsnedsatta, samtidigt som Permobil fick en ägare som har kapital och kompetens att driva bolaget framåt till gagn för alla. Sedan 2013 ägs Permobil av Investor.

2002

Stiftelsen byter namn till Promobilia

Per Uddén dog 2002 och strax därefter beslutade stiftelsen sig för att sälja Permobil. Försäljning innebar att stiftelsen fick en stor förmögenhet att förvalta, och samtidigt bytte stiftelsen namn till Stiftelsen Promobilia. Försäljningen innebär att företaget Permobil kan fortsätta frodas och utvecklas, samtidigt som Stiftelsen Promobilia nu har möjlighet att stödja forskning och utveckling med stora summor årligen.

1995

År 1995 utsågs Per Uddén till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Hedersutmärkelsen tilldelades honom för hans banbrytande insatser inom två områden. Dels för sitt innovativa arbete med att utveckla den individuellt anpassade elektriska rullstolen, Permobil. Dels för hans engagemang inom dyslexiområdet. Motiveringen framhäver särskilt hans tvärvetenskapliga insatser och projekt.

60- och 70-tal

Under denna era grundades Stiftelsen Promobilia och skapandet av Permobilen tog form. För att realisera idén om en eldriven rullstol krävdes inte bara tekniska lösningar utan även ekonomiskt stöd. När utvecklingsstöd inte beviljades, initierade Per Uddén bildandet av Stiftelsen Teknisk Hjälp åt Handikappade, nu känd som Stiftelsen Promobilia. Ett trettiotal ideellt engagerade personer inom stiftelsen arbetade för att samla in medel genom försäljning av brevmärken och enklare prydnadsvaror till företag och privatpersoner. Dessa medel användes framgångsrikt för utvecklingen av eldrivna rullstolar.

 

Stiftelsen var inte bara framgångsrik i att samla in medel till förmån för funktionsnedsatta utan även i förvaltningen av dessa medel. En betydande del av stiftelsens resurser kunde investeras i projekt hos Permobil AB. Rullstolen utvecklades vidare och blev känd som Permobil. Permobil var baserat i Timrå sedan mitten av 1970-talet, och hade fokus på utveckling, produktion och försäljning av elektriska rullstolar.