+46 8 666 9551 +46 8 666 9552 info@promobilia.se

Välkommen till Stiftelsen Promobilia

Stiftelsens syfte är att främja utvecklingen av tekniska hjälpmedel för handikappade så att de kan få ett mer aktivt liv. Vår uppgift är att stödja forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel samt att se till att de kommer i produktion och når de behövande. Stiftelsen ger främst bidrag för utveckling av hjälpmedel för rörelsehandikappade men har också understött forskningen av förståelsen av läs- och skrivsvårigheter. Stiftelsen har även stött forskning kring olika sjukdomar som kan leda till allvarliga rörelsesvårigheter.

 

PROJEKTANSLAG

Stiftelsen Promobilia avsätter 15 miljoner kronor till forsknings- och utvecklingsanslag.

 

Sista ansökningsdag våren 2018

Ansökningar rörande projektanslag skall postas senast TORSDAG DEN 22:a MARS 2018 för att beaktas innevarande ansökningsperiod.

Stiftelsen Promobilia utlyser totalt 15 miljoner kronor till ansökningar för stöd till forskning och utveckling med syfte att förbättra handikappades villkor, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och i övrigt ryms inom stiftelsens stadgar. Kandidater hälsas varmt välkomna att söka! För mer information och villkor se sidan projektanslag.

Annsökningsvillkor och detaljerad information återfinns på sidan projektanslag.

ANDRA TYPER AV ANSLAG

ANSLAG RÖRANDE FORSKNINGSTJÄNSTER

Stiftelsen Promobilia utlyser även en gång per år, anslag till två forskningstjänster, fördelade på en doktorandtjänst och en postdoktortjänst. Ansökningsprocessen för forskningstjänsterna är helt separerad – och skall inte sammanblandas med – ansökningsprocessen för PROJEKTANSLAG

 

Information rörande nästa ansökningsdatum för anslag till forskningstjänst

Nästa ansökningsperiod för anslag till forskningstjänster sträcker sig fram till TORSDAG DEN 13 SEPTEMBER 2018.

Annsökningsvillkor och detaljerad information återfinns på sidan anslag till forskningstjänster

 

Print Friendly, PDF & Email