+46 8 666 9551 +46 8 666 9552 info@promobilia.se

Välkommen till Stiftelsen Promobilia

Stiftelsens syfte är att främja utvecklingen av tekniska hjälpmedel för handikappade så att de kan få ett mer aktivt liv. Vår uppgift är att stödja forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel samt att se till att de kommer i produktion och når de behövande. Stiftelsen ger främst bidrag för utveckling av hjälpmedel för rörelsehandikappade men har också understött forskningen av förståelsen av läs- och skrivsvårigheter. Stiftelsen har även stött forskning kring olika sjukdomar som kan leda till allvarliga rörelsesvårigheter.

Dr Per Uddén Stipendiet för år 2019 har tilldelats PhD Julia Uddén som forskar kring språkinlärning och hjärnans utveckling. Utdelningen kommer att ske den 14 november vid en ceremoni på Stiftelsen Promobilias kontor.

 

 

Forskningsstöd till KTH.

Stiftelsen Promobilia stödjer forskningen under fem år vid KTH MoveAbility Lab som leds av Professor i biomekanik Lanie Gutierrez Farewik.

Labbet invigdes den 28 augusti 2019. Utan rörelse stannar livet – läs mer i nedanstående länk.

 https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/utan-rorelse-stannar-livet-1.923347

Hur Stiftelsen svarar på ansökningar

Stiftelsen meddelar ALLTID den sökande resultatet av en ansökan, oavsett om den har beviljats eller inte. Detta gäller samtliga ansökningsformer som Stiftelsen hanterar.

Stiftelsen skickar ALLTID svar via traditionell papperspost

PROJEKTANSLAG

Stiftelsen Promobilia avsätter 15 miljoner kronor till forsknings- och utvecklingsanslag.

Besked rörande projektanslag hösten 2020

Stiftelsen lämnar alltid skriftligt besked till sökanden. För den nu stängda ansökningsperioden kommer skriftligt besked att lämnas runt årsskiftet  2020/2021.

Stiftelsen Promobilia utlyser totalt 15 miljoner kronor till ansökningar för stöd till forskning och utveckling med syfte att förbättra handikappades villkor, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och i övrigt ryms inom stiftelsens stadgar. Kandidater hälsas varmt välkomna att söka! För mer information och villkor se sidan projektanslag.

 

Annsökningsvillkor och detaljerad information återfinns på sidan projektanslag.

ANDRA TYPER AV ANSLAG

ANSLAG RÖRANDE FORSKNINGSTJÄNSTER

Stiftelsen Promobilia utlyser även en gång per år, anslag till två forskningstjänster, fördelade på en doktorandtjänst och en postdoktortjänst. Ansökningsprocessen för forskningstjänsterna är helt separerad – och skall inte sammanblandas med – ansökningsprocessen för PROJEKTANSLAG

Besked rörande anslag till forskningstjänst

Stiftelsen lämnar alltid skriftligt besked till sökanden. För den nu stängda ansökningsperioden kommer skriftligt besked att lämnas i mitten av 
november 2020.

Annsökningsvillkor och detaljerad information återfinns på sidan anslag till forskningstjänster

Print Friendly, PDF & Email