+46 8 666 9551 +46 8 666 9552 info@promobilia.se

Välkommen till Stiftelsen Promobilia

Stiftelsens syfte är att främja utvecklingen av tekniska hjälpmedel för handikappade så att de kan få ett mer aktivt liv. Vår uppgift är att stödja forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel samt att se till att de kommer i produktion och når de behövande. Stiftelsen ger främst bidrag för utveckling av hjälpmedel för rörelsehandikappade men har också understött forskningen av förståelsen av läs- och skrivsvårigheter. Stiftelsen har även stött forskning kring olika sjukdomar som kan leda till allvarliga rörelsesvårigheter.

Stiftelsen Promobilia stödjer viktig forskning med 50 miljoner kronor

Ett nytt tvärvetenskapligt centrum har etablerats i Göteborg för att främja forskning, utveckling och kliniskt införande av nya behandlingsmetoder för sensoriska och motoriska funktionsnedsättningar, som amputationer och nervskador. Centret är en samarbetsplattform mellan Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet.

Till Chalmers – läs mer i nedanstående länk.

Nytt centrum för forskning om bionik och smärta

Forskningsstöd till KTH.

Stiftelsen Promobilia stödjer forskningen under fem år vid KTH MoveAbility Lab som leds av Professor i biomekanik Lanie Gutierrez Farewik.

Labbet invigdes den 28 augusti 2019. Utan rörelse stannar livet – läs mer i nedanstående länk.

 KTH MoveAbility Lab

Hur Stiftelsen svarar på ansökningar

Stiftelsen meddelar ALLTID den sökande resultatet av en ansökan, oavsett om den har beviljats eller inte. Detta gäller samtliga ansökningsformer som Stiftelsen hanterar.

Stiftelsen skickar ALLTID svar via traditionell papperspost

PROJEKTANSLAG

Stiftelsen Promobilia avsätter 15 miljoner kronor till forsknings- och utvecklingsanslag.

Information rörande nästa ansökningsdatum för projektanslag

Nästa ansökningstillfälle för projektanslag blir
Torsdag den 14:e OKTOBER 2021.
 

OBS Ansökan skall från hösten ske digitalt.
Nytt Ansökningssystem beräknas vara uppdaterat på hemsidan i september.

Stiftelsen Promobilia utlyser totalt 15 miljoner kronor till ansökningar för stöd till forskning och utveckling med syfte att förbättra handikappades villkor, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och i övrigt ryms inom stiftelsens stadgar. Kandidater hälsas varmt välkomna att söka! För mer information och villkor se sidan projektanslag.

 

Annsökningsvillkor och detaljerad information återfinns på sidan projektanslag.

ANDRA TYPER AV ANSLAG

ANSLAG RÖRANDE FORSKNINGSTJÄNSTER

Stiftelsen Promobilia utlyser även en gång per år, anslag till två forskningstjänster, fördelade på en doktorandtjänst och en postdoktortjänst. Ansökningsprocessen för forskningstjänsterna är helt separerad – och skall inte sammanblandas med – ansökningsprocessen för PROJEKTANSLAG

Information rörande nästa ansökningsdatum för anslag till forskningstjänst

Nästa ansökningstillfälle för anslag till forskningstjänster blir
Torsdag den 9:e SEPTEMBER 2021.

Annsökningsvillkor och detaljerad information återfinns på sidan anslag till forskningstjänster

Print Friendly, PDF & Email