+46 8 666 9551 info@promobilia.se

Välkommen till Stiftelsen Promobilia

Vår vision är en värld där alla lever ett självständigt och aktivt liv oberoende av funktion. Det vill vi uppnå genom att främja forskning, innovation och förändring, som skapar förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv hos personer som lever med funktionsnedsättningar.

Stiftelsen Promobilia startades 1964 av provinsialläkaren Per Uddén från Timrå, som en insamlingsstiftelse (då under namnet Teknisk Hjälp för Handikappade).

Syftet var att finansiera utvecklingen av Permobilen. Per Uddén såg att det fanns ett behov av ett hjälpmedel för personer med nedsatt rörelsefunktion för att komma ut i samhället. Vanliga rullstolar fungerade dåligt på utomhus terräng, vilket ledde till att personerna höll sig hemma och blev socialt isolerade. Permobilen blev så småningom en stor succé och bolaget såldes år 2005. Stiftelsen övergick då till att bli en avkastningsstiftelse och fortsätter att finansiera högkvalitativ forskning enligt våra ändamålsbestämmelser. Sedan 2005 har Stiftelsen Promobilia delat ut 300 miljoner kronor i forskningsanslag.


Våra Anslag

Stiftelsen Promobilia utlyser följande typer av anslag:


Projektanslag

Projektanslag på 500 000 kr/år i upp till tre år.
Ansökningsperioden för hösten 2023 har nu stängt.
Ansökningsvillkor och detaljerad information återfinns på sidan Projektanslag.

Promobilia Fellowships

Två doktorandtjänster på 2+2 år samt 2 postdoctjänster på 2+1 år.
Ansökningsperioden för 2023 har nu stängt.
Ansökningsvillkor och detaljerad information återfinns på sidan Promobilia Fellowships.

Personligt stipendium

Har du en idé för en innovation som kan främja ett aktivt och självständigt liv för personer som lever med funktionsnedsättningar som du vill utveckla? Du kan ansöka om ett personligt stipendium för att utveckla din idé till en produkt som kan nyttiggöras. För mer information kontakta oss via mejl på info@promobilia.se
Du hittar mer information om våra forskningsanslag på sidan Ansöka.


Strategiska satsningar

Utöver ovanstående anslag har Stiftelsen Promobilia valt att göra ett antal strategiska satsningar inom teknik och rörelsefunktion:


Centre for Bionics and Pain Management (CBPR)
Tack vare Stiftelsen Promobilia har ett tvärvetenskapligt centrum etablerats i Göteborg för att främja forskning, utveckling och kliniskt införande av nya behandlingsmetoder för sensoriska och motoriska funktionsnedsättningar, som amputationer och nervskador. Centret är en samarbetsplattform mellan Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet. CBPR leds av professor Max Ortiz Catalan.

Centre for Bionics and Pain Management


KTH MoveAbility Lab
Stiftelsen Promobilia stödjer forskningen vid KTH MoveAbility Lab som leds av Professor i biomekanik Elena Gutierrez Farewik. Labbet invigdes den 28 augusti 2019.

Utan rörelse stannar livet – KTH MoveAbility Lab


ESSE – EMG control, Sensations, and Sensing for prosthetics
Projektet leds av docent Christian Antfolk, Nebojša Malešević och Fredrik Sebelius vid Lunds universitet.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email