Stiftelsen Promobilia

Främjar forskning, innovation och självständighet för alla, oberoende av funktion.
Läs merOm ansökan
Ansökningsperiod

Aug 16 - Sep 16

Kl 16:00
Läs merOm ansökan
Ansökningsperiod

Sep 13 - Oct 14

Kl 16:00

Vad vi gör

Vår vision är en värld där alla lever ett självständigt och aktivt liv oberoende av funktion. Det vill vi uppnå genom att främja forskning, innovation och förändring, som skapar förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv hos personer som lever med funktionsnedsättningar.
Mer om oss
text-img

Vi ger stöd till

Forskning

Vi finansierar högkvalitativ forskning inom området funktionsnedsättningar och funktionshinder, med ett tydligt fokus på nyttiggörande.

Innovationer

Vi bidrar till att nya innovationer, som främjar ett självständigt och aktivt liv för personer som lever med funktionsnedsättningar, utvecklas och tillgängliggörs.

Vad vi gör

Vi stödjer en mängd olika forskningsprojekt och framtagande av innovationer för att verka för ett bättre liv för alla människor oberoende av funktion.

Promobilia i korthet 2023

0 mnkr

Totala anslag 2023

0

Antal beviljade projekt 2023

0 mnkr

Totala anslag 2006-2023

0

Antal aktiva forskartjänster

vi främjar forskning innovation förändring för ett aktivt liv hos personer med funktionsvariationer