+46 8 666 9551 +46 8 666 9552 info@promobilia.se

Välkommen till Stiftelsen Promobilia

Stiftelsens syfte är att främja utvecklingen av tekniska hjälpmedel för handikappade så att de kan få ett mer aktivt liv. Vår uppgift är att stödja forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel samt att se till att de kommer i produktion och når de behövande. Stiftelsen ger främst bidrag för utveckling av hjälpmedel för rörelsehandikappade men har också understött forskningen av förståelsen av läs- och skrivsvårigheter. Stiftelsen har även stött forskning kring olika sjukdomar som kan leda till allvarliga rörelsesvårigheter.

Stiftelsen Promobilia stödjer viktig forskning med 50 miljoner kronor

Ett nytt tvärvetenskapligt centrum har etablerats i Göteborg för att främja forskning, utveckling och kliniskt införande av nya behandlingsmetoder för sensoriska och motoriska funktionsnedsättningar, som amputationer och nervskador. Centret är en samarbetsplattform mellan Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet.

Till Chalmers – läs mer i nedanstående länk.

Nytt centrum för forskning om bionik och smärta

Forskningsstöd till KTH.

Stiftelsen Promobilia stödjer forskningen under fem år vid KTH MoveAbility Lab som leds av Professor i biomekanik Lanie Gutierrez Farewik.

Labbet invigdes den 28 augusti 2019. Utan rörelse stannar livet – läs mer i nedanstående länk.

 KTH MoveAbility Lab

ATT ANSÖKA OM ANSLAG FRÅN STIFTELSEN

Information om forskningsanslag. För vad man kan söka, vem som kan ansöka återfinns på sidan  att ansöka.

VÅRA OLIKA TYPER AV ANSLAG

PROJEKTANSLAG

Nästa ansökningstillfälle för projektanslag är
Måndag den 18:e OKTOBER 2021.
 

Ansökan skall från hösten ske digitalt.
OBS Vårt nya ansökningssystem öppnas för ansökningar den 24 september 2021.
 

PLEASE NOTE

Application for grant regarding research project at Swedish University can only appply through digital application. Other forms will not be accepted. Go to ”Projektanslag”
 

Ansökningsvillkor och detaljerad information återfinns på sidan projektanslag.

PERSONLIGT STIPENDIUM

Används främst när projektanslag inte passar in. Läs noga ansökningsvillkoren.

Nästa ansökningstillfälle för ansökan personligt stipendium är fredagen den 15:e oktober 2021 

Ansökningsvillkor och detaljerad information återfinns på sidan personligt stipendium

ANSLAG RÖRANDE FORSKNINGSTJÄNSTER

Stiftelsen Promobilia utlyser även en gång per år, anslag till två forskningstjänster, fördelade på en doktorandtjänst och en postdoktortjänst. Ansökningsprocessen för forskningstjänsterna är helt separerad – och skall inte sammanblandas med – ansökningsprocessen för PROJEKTANSLAG

Nästa ansökningstillfälle för anslag till forskningstjänster blir
SEPTEMBER 2022. Exakt datum publiceras våren 2022.

Ansökningsvillkor och detaljerad information återfinns på sidan anslag till forskningstjänster

Print Friendly, PDF & Email