Ansök om projektanslag
Main background
Secondary image
Min sidaOm ansökan
Ansökningsperiod projektanslag

Sep 13 - Oct 14

Kl 16:00

Ansök om medel till forskningsprojekt

Om anslaget

Stiftelsen utlyser projektanslag för forskning och utveckling med syfte att främja ett aktivt och självständigt liv hos personer som lever med funktionsnedsättningar.

Stiftelsen ändamål är att stötta utveckling och spridning av tekniska hjälpmedel, särskilt för ökad rörlighet, samt vetenskaplig forskning för att skapa nya hjälpmedel och återskapa rörelseförmåga och kommunikationsmöjligheter för funktionsnedsatta.

Projektanslag ges till 1-, 2- och 3-åriga projekt.

Du kan söka 500 000 kr/år i upp till tre år. Stiftelsen tillåter OH-kostnader på max 20 procent av den totala sökta summan.

Utlysning sker två gånger per år, vår och höst.

Ett-åriga projektanslag

Har du ett pilotprojekt som du vill testa, rekommenderar vi att du söker medel för ett år och sedan följer upp med en fortsättningsansökan på ett flerårigt anslag. Har du ett kort projekt som löper över ett år eller mindre, är det också lämpligast att söka detta anslag.

Fleråriga projektanslag

För projekt som löper över flera år kan du söka forskningsmedel för upp till tre år. Även här finns det möjlighet att ansöka om fortsättningsanslag. Vid beviljad ansökan lämnar Stiftelsen en avsiktsförklaring på flera år, där årliga beslut tas efter inlämnad rapport. Rapportering sker inom de ordinarie ansökningsperioderna.

Ansök om medel till forskningsprojekt

Ansökans innehåll

1. Personuppgifter för dig inklusive kontaktuppgifter för intygande chef (prefekt eller motsvarande).

2. Projektbeskrivning, inklusive populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (se rubriker i ansökningssystemet).

3. Forskningsplan enligt mall (ladda ner mall eller från ansökningssystemet genom att påbörja en ny ansökan).

4. Meritförteckning sökande och eventuell medsökande.

5. Budget med budgetmotivering.

Lämna in en forskningsplan

Forskningsplanen får omfatta max 5 A4-sidor och ska innehåll följande rubriker

1. Projekttitel

2. Behovet
Beskrivning av samhälls- och forskningsbehoven som ligger till grund för projektet.

3. Betydelse
Hur bidrar ditt projekt på kort och lång sikt till ett aktivt och självständigt liv hos personer som lever med funktionsnedsättningar?

4. Syfte och mål
Redogör övergripande för syfte och konkreta mål med ditt forskningsprojekt.

5. Genomförande
Beskriv hur du planerar att genomföra ditt forskningsprojekt, vilka teorier och metoder utgår du från, vilka kompetenser och resurser har du till ditt förfogande och hur ser tidplanen ut.

6. Preliminära resultat
Beskriv kortfattat din egen tidigare forskning inom forskningsområdet som ligger till grund för din forskningsplan och som gör det troligt att forskningsplanen går att genomföra.

7. Nyttiggörande
Beskriv kortfattat hur du planerar att dina resultat ska omsättas till nytta för personer som lever med funktionsnedsättningar?

8. Samarbeten
Beskriv eventuella samarbeten med andra forskargrupper tex inom andra områden, vid andra lärosäten, nationellt eller internationellt, som kommer att vara av betydelse för ditt forskningsprojekt.

9. Referenser
Ange relevanta referenser.

Så här ansöker du

Ansökan görs i vårt digitala ansökningssystem SBS Manager. Ett konto i SBS Manager kan skapas med e-post och lösenord eller med svenskt BankID. Du behöver ett svenskt BankID för att skicka in din ansökan. Även din intygande chef behöver svenskt BankID.

Ansökningsformuläret är på svenska och det går bra att fylla i formuläret på engelska, förutom Projekttitel och Populärvetenskaplig sammanfattning som ska vara på svenska.

Vanliga frågor

  • Hur stora anslag kan sökas?

  • Hur skapar jag en ansökan?

  • När öppnar ansökningsperioden?

  • Kan jag spara en påbörjad ansökan för att fortsätt senare?

  • Hur lämnar jag in en ansökan?

  • Var hittar jag mina ansökningar?

  • Kan ansökan skrivas på engelska?

  • Kan jag ändra i min redan inskickade ansökan?