Allmänna villkor

Allmänna villkor

Vid projekt där anslagsmottagaren inte är enskild person skall en ansvarig person utses för projektet och Stiftelsen skall informeras.

En separat projektbokföring över erhållna medel, skild från andra verksamheter, skall föreligga finnas.

 

Genom att tacka ja till ett anslag ger du samtycke åt Stiftelsen att ta del av projektbokförning vid begäran.

Rekvisition av beviljat anslag skall göras inom sex månader från att beslutet meddelats och förutsätter att projektet har startat.

Beviljad tjänst inom Promobilia Fellowships ska starta mellan 1 januari och 30 juni.

 

Dispositionstiden för ett beviljat anslag är högst två år från beviljandedatum.

 

Vid vetenskapliga publikationer, annan offentlig eller egen publikation skall det anges att projektet erhållit stöd av Stiftelsen Promobilia. Ladda ner Stiftelsens logotyp på sidan för bilder.