Segling för Alla: LOVA – segla högre har förverkligat en dröm

Segling för Alla: LOVA – segla högre har förverkligat en dröm
En banbrytande satsning för att göra segling och ytterskärgårdsupplevelser tillgängliga för personer med rörelsehinder har tagit form genom eskaderseglingsprojektet LOVA - segla högre. Genom tekniska innovationer, nytänkande och initiativkraft har detta projekt utvecklat och anpassat segelbåtar för att skapa en unik möjlighet för personer i rullstol att njuta av havets vidder och öar.

 

På initiativ av Claes Hultling, grundare av Stiftelsen Spinalis och verksam inom forskning på Karolinska Institutet, och Emma Hallen, verksamhetschef på Stiftelsen Skota Hem, och i samarbete med Stiftelsen Promobilia, har projektet tagit ett djärvt steg mot att öppna upp den yttersta skärgården för människor med funktionsnedsättningar. Genom anpassade segelbåtar och ett engagerat team har målet varit att erbjuda en oförglömlig upplevelse där personer med olika typer av funktionshinder kan delta i eskadersegling.


Vid gränsen mellan himmel och hav sträcker sig de avlägsna skären. I flera år har drömmen funnits om att göra detta dramatiska landskap tillgängligt för personer med ryggmärgsskada.

Historiskt sett har många personer med rörelsehinder stött på utmaningar när det gäller att delta i friluftsaktiviteter, men LOVA – segla högre strävar efter att förändra detta. Genom att anpassa en Nordisk folkbåt till att vara 100% tillgänglig, har projektet redan visat att tekniska innovationer och nytänkande kan skapa möjligheter för äventyr till havs.

 

Under de senaste 40 åren har många organisationer och stiftelser i Sverige arbetat hårt för att öppna upp friluftslivet för personer med funktionsnedsättningar. Från skidåkning och fjällvandring till kajakpaddling och ispigging har olika aktiviteter erbjudits för att främja rörelse och öka livskvaliteten.

LOVA – segla högre tar detta ett steg längre genom att erbjuda unika seglingsupplevelser i den utmanande och dramatiska miljön i ytterskärgården. Fyra handikappanpassade segelbåtar, en handikappanpassad katamaran och en följebåt seglade tillsammans i eskader sommaren 2023. Varje båt hade en erfaren besättning tillsammans med personer med olika funktionshinder. Totalt blev det fyra seglatser från Arholma till Landsort och sammanlagt fick 26 ryggmärgsskadade uppleva ytterskärgården.

 

Projektet strävade inte bara efter att erbjuda en extraordinär seglingsupplevelse utan också att bryta barriärer och visa att det går att segla till avlägsna skär och övernatta trots olika typer av funktionshinder. Seglingen pågick i fyra dagar med tre övernattningar. Genom att boka vandrarhem längs vägen kunde deltagarna “vänja sig” vid livet ombord och övervinna eventuella hinder, särskilt när det gäller toalettbehov.

 

LOVA – segla högre innebar en revolution inom handikappanpassad segling och öppnade upp möjligheten för en grupp människor som tidigare inte hade chansen att utforska och njuta av den vackra havsskärgården. Det var ett steg mot en mer inkluderande och tillgänglig framtid för friluftsliv för alla.

Om projektanslaget

Projektanslag: 2023
Beviljat belopp: 350 000kr