Utveckling av kirurgisk metod för att reparera ryggmärgsskada

Utveckling av kirurgisk metod för att reparera ryggmärgsskada
I ryggmärgen sitter långa nervbanor som vid skada slits isär, vilket orsakar permanent förlust av kroppsfunktioner. Ryggmärgsskador drabbar miljontals människor över hela världen varje år. De flesta skador är ofullständiga, vilket innebär delvis förlust av funktion under skadan. 

 

Trots intensiv forskning kring ryggmärgsskador finns det ingen kliniskt tillgänglig terapeutisk behandling för att återställa funktionen efter skadan. Mikael Svensson, professor i neurokirurgi vid Karolinska Institutet, utvecklar nya tekniker för behandling av skador eller sjukdomar i centrala nervsystemet. I det här projektet strävar Mikael och hans kollegor efter att utveckla en ny terapeutisk strategi som är tillämplig på kroniska och ofullständiga skador med användning av perifera nervgrenar. Tidigare studier har visat att nervtrådar, även kallade ”axon”, i perifera nerver har en förmåga att återväxa, en egenskap som saknas i det centrala nervsystemet. Genom att transplantera en perifer nervgren in i ryggmärgen, över det skadade området, skapas en bro vilken möjliggör passage av axon för reparation av nervbanor i ryggmärgen. 

  

I tidigare försök med möss där skadan har varit fullständig, har forskarna lyckats med att transplantera perifera nervgrenar och observera robust tillväxt av axoner in i centrala nervsystemet. Dessutom har långsiktiga studier visat att axontätheten förblir stabil även när transplantationen görs under den kroniska fasen efter en skada. 

 

Forskningsprojektet syftar till att utveckla en ny strategi för att förbättra neurologiska funktioner hos personer med kroniska ryggmärgsskador. En viktig fördel med metoden är att den förväntas kunna användas oavsett skadans typ eller grad av fullständighet, eftersom nervtransplantationen överbryggar skadeområdet. Om metoden visar sig skapa en stabil återtillväxt av nervbanor och deras funktion, kan den snabbt avancera mot kliniska prövningar och erbjuda fördelar för personer för vilka det för närvarande inte finns någon alternativ behandling. 

  

Projekt har potential att förändra livet för miljontals människor som lever med ryggmärgsskador och ger hopp om framtida behandlingar för en tidigare irreversibel skada.  

Om projektanslaget

Projektanslag: 2023
Beviljat belopp: 500 000 kr x3