Förståelse och rehabilitering av kognitiva symptom efter mild covid-19 infektion

Förståelse och rehabilitering av kognitiva symptom efter mild covid-19 infektion
Covid-19 har kastat oss in i en okänd terräng av medicinska utmaningar, och bland de många konsekvenserna av sjukdomen är de långvariga kognitiva problem och trötthet som många patienter upplever.

 

Dessa symptom kan påverka arbetsförmågan, leda till långa sjukskrivningar och minska delaktigheten i samhället. Det saknas fortfarande en evidensbaserad kognitiv rehabilitering för dessa patienter, och många av dem kämpar med att bli förstådda och trodda.

Marika Möller är specialist i neuropsykologi på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken i Stockholm och i en pågående studie söker hon, tillsammans med sina medarbetare, svar på de komplexa frågorna kring kognitiva problem efter mild covid-19 infektion. Studien vill identifiera vanliga kognitiva besvär och förstå de underliggande orsakerna till dessa problem. Projektet sträcker sig över olika områden, från neuropsykologi och synundersökningar till avancerade metoder som funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRI) och biomarkörer.

 

text-img

En av de största utmaningarna för patienterna är att de ofta känner sig bollade mellan olika vårdgivare, utan en tydlig väg framåt. Många upplever också att deras symptom inte tas på allvar och riskerar att hänvisas till psykiatriska problem. Genom att koppla patienternas problem till verifierade mått och objektiva tester hoppas projektet öka förståelsen och därmed öka chanserna för att de blir trodda. Studiens mål är att öka kunskapen om kognitiva besvär och fatigue efter mild covid-19 infektion samt att undersöka hur olika rehabiliteringsinsatser påverkar funktion, aktivitet och delaktighet hos dessa patienter över tiden.

 

Ett betydande antal patienter och friska kontroller har deltagit i studien, och resultaten börjar visa på mönster och variationer inom gruppen. En del av de initiala resultat visar på betydande synrelaterade nedsättningar hos många patienter, vilket har rapporterats i artiklar och publicerats. Dessutom har studien observerat stora kognitiva nedsättningar över olika domäner såsom uppmärksamhet, minne och processhastighet, dvs funktioner som kräver snabb informationsbearbetning. Den tidiga analysen av resultaten visar på att dessa patienter behöver stöd från professionell personal, och att en “one-size-fits-all” rehabiliteringsmetod är inte tillräcklig.

Foto: Victoria Unge

Om projektanslaget

Projektanslag: 2021

Beviljat belopp: 200 000 kr