+46 8 666 9551 +46 8 666 9552 info@promobilia.se

Särskilt om personligt stipendium vid forskning – endast inom Sverige

Avser normalt forskning som bedrivs vid lärosäte varför bekräftelse/intyg om detta skall lämnas i ansökan av chef vid institutionen.

Stipendium utgör som regel ersättning för lön under tjänstledighet för angivna månader och är skattefritt. Stipendiets storlek/belopp bedöms
utifrån detta. Bekräftelse på att sökande har tjänstledigt är ett krav för stipendiet.

Antal månader att ansöka är normalt ca tre månader och kan inte överstiga tolv månader. Sökande har själv att undersöka med sin arbetsgivare vad
tjänstledighet innebär i fråga om skatt, sociala förmåner och arbetstagares rättigheter.

 

Stiftelsens generella ansökningsvillkor

Stiftelsens ändamål, allmänna ansökningsvillkor, beslutprocess, rapporteringskrav och personuppgiftshantering återfinns på sidan att ansöka.

 

När kan man ansöka

Stiftelsen behandlar ansökningar om bidrag två gånger per år. Innevarande ansökningsperiod sträcker sig fram till MÅNDAG DEN 20:e MARS 2023. Därefter inkomna ansökningar behandlas först under nästkommande bedömningsperiod.

 

Instruktion för ifyllande av ansökningsblankett

Ladda ner blanketten i och fyll i den direkt vid din dator. Skriv sedan ut blanketten DUBBELSIDIGT i lämpligt antal kopior. komplettera med underskrifter och erforderliga bilagor. Skicka därefter in den kompletta ansökan med traditionell post (ej rekommenderat). Mer noggranna instruktioner finns tryckta på blanketten.

Dessutom önskar vi att ansökningsblanketten med ansökningshandlingar sänds i ett sammansatt dokument som en PDF-fil via e-post till info@promobilia.se. Döp filen till Förnamn_Efternamn.pdf. OBS; Endast ansökningshandlingar i ett sammansatt dokument. Komplettering i efterhand accepteras inte, ej heller ansökan som sänds in enbart som elektroniskt dokument.

OBS rekommenderat brev löses ej ut av Stiftelsen. Vi har ej möjlighet till det.

 

Frågor

Har du frågor som rör din ansökan kontakta Stiftelsen på

Telefon 08-666 95 51/52 eller mejl info@promobilia.se 

Ansökningsblankett för personligt stipendium

Print Friendly, PDF & Email