+46 8 666 9551 info@promobilia.se

Personligt stipendium för forskning

 

Personligt stipendium för forskning kan endast sökas av personer verksamma vid ett svenskt universitet eller motsvarande. Stipendier betalas normalt ut till personer som bedriver forskning vid ett lärosäte varför bekräftelse/intyg om detta skall lämnas i ansökan av chef vid institutionen. 

Stipendium utgör som regel ersättning för lön under tjänstledighet för angivna månader och är skattefritt. Stipendiets storlek/belopp bedöms utifrån detta. Bekräftelse på att sökande har tjänstledigt är ett krav för stipendiet. 

Antal månader att ansöka är normalt ca tre och kan inte överstiga tolv. Sökande har själv ansvar att undersöka med sin arbetsgivare vad tjänstledighet innebär i fråga om skatt, sociala förmåner och arbetstagares rättigheter. 

 

Stiftelsens generella ansökningsvillkor 

Stiftelsens ändamål, allmänna ansökningsvillkor, beslutsprocess, rapporteringskrav och personuppgiftshantering återfinns på sidan Ansök. 

 

När kan man ansöka 

Stiftelsen behandlar ansökningar om bidrag två gånger per år.  Innevarande ansökningsperiod sträcker sig fram till den 16 oktober 2023.
Därefter behandlas inkomna ansökningar först under nästkommande bedömningsperiod.
 

 

Instruktion för ifyllande av ansökningsblankett 

Ladda ner blanketten och fyll i den digitalt. Skicka ansökningsblanketten med ansökningshandlingar i ett sammansatt dokument som en PDF-fil via mejl till info@promobilia.se. Namnge filen med Förnamn_Efternamn.pdf. OBS! Se till att få med alla handlingar i PDF-dokumentet.  

 

Frågor 

Har du frågor som rör din ansökan kontakta Stiftelsen på 

Telefon 08-666 95 51 eller mejl info@promobilia.se 

 

Ansökningsblankett för personligt stipendium

Print Friendly, PDF & Email