+46 8 666 9551 +46 8 666 9552 info@promobilia.se

Organisation

 

Registrering

Västernorrlands Län under nr 889200-5797

Stiftelsens styrelse

Kaj Sigstam, ordförande, civilingenjör, verksam inom stiftelsen sedan 1974
Eric Persson, civilekonom, 2007
Tommy Trollborg, generalsekreterare, civilekonom, 2001
Bo Engman, medicinsk-teknisk chef, 1980
Ragnvald Holm-Lie, advokat, 2009
Olle Söder, Professor Karolinska Institutet, 2004
Olle Nilsson, Professor Uppsala Akademiska Sjukhus, 2007
Hans Persson, ingenjör, ständig medlem så som en av stiftarna, 2010
Eva Larsson, civilekonom, 2006
Jan Bernhard Waage, civilekonom, 2020

 

Suppleanter

Guntis Brands, entreprenör 2016

Vetenskapligt råd

Olle Söder, Professor Karolinska Institutet
Olle Nilsson, Professor Uppsala Akademiska Sjukhus

Tekniskt råd

Hans Persson, ingenjör
Bo Engman, ingenjör, medicinsk-teknisk chef

Stiftelsens revisor

Ulrika Granholm-Dahl, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, invald 2006

Stiftelsens kansli

Adress: Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm
Kanslichef: Eva Larsson, civilekonom, tel: +46 8 666 9551
Assistent: Dragana Krstic, tel: +46 8 666 9552

 

Koncernbolag

Promodrive Development AB

Adress: Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm

Promobilia Inter AG

Adress: Grundacher 1, CH 6060 Sarnen
Telefon +41 41 660 37 44

Christa Rohrer, Dipl. Wirtschaftsprüferin, ekonomi

 

Print Friendly, PDF & Email