+46 8 666 9551 +46 8 666 9552 info@promobilia.se

Organisation

Registrering

Västernorrlands Län under nr 889200-5797

Stiftelsens styrelse

Jan Bernhard Waage, ordförande, civilekonom, verksam inom stiftelsen sedan 2020
Eric Persson, civilekonom, 2007
Tommy Trollborg, generalsekreterare, civilekonom, 2001
Bo Engman, medicinsk-teknisk chef, 1980
Olle Söder, Professor Karolinska Institutet, 2004
Olle Nilsson, Professor Uppsala Akademiska Sjukhuset, 2007
Eva Larsson, civilekonom, 2006 

Suppleanter

Kaj Sigstam, civilingenjör, 1974

Vetenskapligt råd

Olle Söder, Professor Karolinska Institutet
Olle Nilsson, Professor Uppsala Akademiska Sjukhus

Tekniskt råd

Bo Engman, ingenjör, medicinsk-teknisk chef

Stiftelsens revisor

Elin Götling Christiansson, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, invald 2021

Stiftelsens kansli

Adress: Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm

Patrik Malmunger, Verkställande direktör
Esther Edlundh-Rose, Forskningssekreterare och Operativt ansvarig
Dragana Krstic, Assistent

Eva Larsson, Styrelseledamot 

Koncernbolag

Promodrive Development AB

Adress: Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm

Promobilia Inter AG

Adress: Grundacher 1, CH 6060 Sarnen
Telefon +41 41 660 37 44

Christa Rohrer, Dipl. Wirtschaftsprüferin, ekonomi

Print Friendly, PDF & Email