+46 8 666 9551 +46 8 666 9552 info@promobilia.se

Bidragshistorik projektanslag

Beslutade projektanslag, årsvis.

Period Namn Institution kSEK beskrivning
2019-H2 Meta Nyström Eek Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias barnsjukhus Regionhabilitering 100 Att kunna sitta - betydelse för kommunikation och daglig aktivitet hos personer med motorisk funktionsnedsättning
2019-H2 Beata Lindholm Lunds Universitet, Skånes Universitetssjukhus, VO NRMG 100 Konsekvenser av Parkinsons sjukdom/Parkinsonism: leddeformiteter i fötter och händer och dess inverkan på balans, gång samt arm och handfunktion
2019-H2 Helen Lindner Örebro Universitet, Inst för hälsovetenskaper 150 Ögonstyrning av dator för personer med flerfunktionshinder som har svåra kommunikationssvårigheter
2019-H2 Olga Kochukkhova Uppsala Universitet, Inst för Psykologi, Kvinnor och barns hälsa 150 Ögonrörelsemönster och neuropsykologisk funktion hos unga vuxna födda med extremt låg födelsevikt; en uppföljningsstudie av barn födda 1990-1992
2019-H2 Magdalena Fossum KI, Inst Kvinnor och Barns Hälsa 250 Regenerativ medicin för behandling av urogenitala missbildningar med fokus på vaginalatresi
2019-H2 Azra Ramovic KI, KIDS, Rehabmedicinska Univ. kliniken 150 Leder uppmärksamhetsträning efter hjärnskada till ändrad hjärnaktivitet, mått med fMRI?
2019-H2 Sussane Palmcrantz KI, KIDS, Rehabmedicinska Univ. kliniken 100 Effekter av gångträning med och utan exoskelett i det subakuta och långa förloppet efter stroke-två randomiserade kontrollerade studier
2019-H2 Fredrik Sebelius Lunds Universitet, Inst Biomedicinsk teknik 250 AudioGlove - Taktil känselåterkoppling
2019-H2 Anna Dahl RIESE Research Institutes of Sweden, Personligt Stipendium 150 Custom control of mobility using Artificial intelligence and wearable electronics in neuromuscular dysfunction
2019-H2 Tobias Holmlund KI, NVS, fysioterapi 100 Development of stroke specific accelerometer based cut-points for sedentary behaviour and physical activity
2019-H2 Emma Hjalmarsson KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Personligt Stipendium 120 RaceRunning - förbättrar hälsan genom fysisk träning för barn, ungdomar och vuxna med Cerebral Pares (CP)
2019-H2 Cecilia Lidbeck KI, Inst kvinnor och barns hälsa, Neuropediatriken, Motoriklab 200 Significance of sensory disturbances on motor function in children with cerebral palsy
2019-H2 Kristina Löwing KI, Karolinska Univ. sjukhuset, Asrid Lindgrens Barnsjukhus 150 Samspelbaserad multidisciplin intervention under första levnadsåret till barn födda extremt prematurt och deras familjer
2019-H2 Christian Antfolk Lunds Universitet, Inst för Biomedicinsk Teknik/LTH 200 Realtidsstyrning av handproteser med flerkategorisk klassficiering
2019-H2 Natascha Ekdahl KI, Rehabmedicinmotagning Region Gävleborg 150 Tidig kognitiv screening och utfall 5 till 7 år efter svår traumatisk hjärnskada
2019-H2 Rad Twana Glossa, Personligt Stipendium 100 Glossa - Språkträningsverktyg (se http://glossa.se)
2019-H2 Nebojsa Malesevic Lunds Universitet, Dep of Biomedical Engineering 100 Creating natural-like sensations using electircal stimulation - Hand peripheral nerve rehabilitation
2019-H2 Andreas Wallin KI, NVS, Sektion för fysioterapi 150 Balance and gait complex activities in people with multiple sclerosis and the experiences of limited balance
2019-H2 Elisa Gervasoni IRCCS, Fondazione Don Carlo Gnocch, University of Milan, Italy 200 Effects of a high intensive multimodal training on walking and fatigue in Persons with Multiple Sclerosis
2019-H2 Dinesh Kumar RMIT University, Scholl of Engineering, Australia 150 Wearable sensors for Gait Assessment to prevent falls due to freezing of Gait
2019-H1 Anestis Divanoglou Islands Universitet 150 Aktiv Rehabilitering för personer med ryggmärgsskada - effekter av ett program i vardagsmiljö baserat på interaktion med förebilder
2019-H1 Cecilia Montgomery Akademiska barnsjukhuset, Uppsala Universitet 100 Validity of The Structured Observation of Motor Performance in Infants, SOMP-I, in term and preterm infants
2019-H1 Charlotte Ytterberg KI, NVS, Sekt. för fysioterapi 100 The perceived needs for health services by people six years after stroke
2019-H1 Christian Antfolk Lunds Universitet, Int för Biomedicinsk Teknik, LTH 250 Realtidsstyrning av handproteser med flerkategorisk klassificering
2019-H1 Eling de Bruin KI, NVS, Division of Physiotherapy 150 FIT4STROCKE: improving function and health after stroke by developing exergame-based rehabilitation
2019-H1 Ellika Schalling KI, CLINTEC, Enh för logopedi 100 Röstanvändning i vardagslivet studerat med bärbar röstackumulator hos personer med Parkinsons sjukdom efter intensivträning av röst och tal
2019-H1 Erika Berglund Totalskidskola Rödkullen 85 Inköp skicart skidor
2019-H1 Eva Pontén KI, Inst Kvinnors och barns hälsa, Barnortopedi 300 The muscle in cerebral palsy - effect of botulinum toxin treatment on contracture formation and function
2019-H1 Fredrik Sebelius Lunds Universitet, Inst. Biomedicinsk teknik 250 AudioGlove - Känselåterkoppling med hjälp av hörseln
2019-H1 Giedre Grigelioniene KI, Molekylär Medicin och Kirurgi/Klinisk Genetik 300 Medfödda skelett- och bindvävssjukdornar. klinisk karakterisering och identifiering av bakomliggande molekylära mekanismer
2019-H1 Gustav Jarl Örebro Universitet, Ortopedteknik 100 Silikonstrumpa som behandling av hälsprickor hos personer med diabetes - en randomiserad kontrollerad studie
2019-H1 Helena Hybbinette KI, CLINTEC, Enheten för logopedi 200 Diagnostisering och återhämtningsmönster hos patienter med talapraxi, afasi och nedsatt handmotorik efter stroke relaterat till hjärnskadekorrelat
2019-H1 Helene Alexanderson KI, Inst för Medicin, Karolinska Solna 150 Effekter av träning och telerehabilitering vid idiopatisk inflammatorisk myopati, myosit
2019-H1 Håkan Littbrand Umeå Universitet, Enheten för Geriatrik 150 Effekter av multiprofessionell rehabilitering bland äldre personer med demenssjukdom och deras närstående: en randomiserad kontrollerad pilotstudie
2019-H1 Jeanette Isadora Telford Uppsala universitet, Rehabmed.univ.kliniken 75 Effekten av smittsam gäspning på salivproduktion och sväljning hos vuxna personer med traumatisk hjärnskada - en möjlig behandlingsmetod
2019-H1 Jeanette Plantin KI, Rehabmedicinska Univ. Kliniken, KIDS 300 Prohand-studien, -en prospektiv longitudinell studie med nya mätmetoder för kvantifiering av handens motorik och hjärnans funktionella nätverk
2019-H1 Jenny Hedberg Graff Habiliteringsverksamhet Sörmland, KI 100 Tre-axial accelerometri som ett mått på vardagens rörelser i övre extremiteter; Metodutveckling och känslighet för förändring hos barn med CP
2019-H1 Katharina Stibrant Sunnerhagen Klin neurovet, Göteborgs Universitet 300 Konsekvenser efter avseende utfall av stroke såväl kort som långt perspektiv från tre kohorter (SALGOT, GOTVED och PAPSIGOT)
2019-H1 Kristina Löwing KI, Inst Kvinnors och barns hälsa 150 Små-Steg - Ett program för att utveckla nya behandlingsprinciper för barn med risk att utveckla cerebral pares
2019-H1 Martin Johansson Uppsala Universitet, Inst för Kvinnor och Barns hälsa / ABS 100 Social functioning and underlying visuoperceptual abilities in children born very preterm
2019-H1 Mattias Hill Inst för hälsovetenskapeter Rehabmed kliniken, SUS 150 Structural and Functional Changes in the Pulmonary System in Middle-aged Persons with Chronic High-level Spinal Cord Injury
2019-H1 Mattias Åberg CKF Västmanland, Uppsala universitet, Barnkliniken 100 Kylbehandling vid asfyxi
2019-H1 Mimmi Eriksson Westblad KI, Enh för arbetsterapi och fysioterapi 150 Långtidsuppföljning efter kylbehandling i nyföddhetsperioden av barn med asfyxi, - utvärdering av motorik, fysik aktivitet och exekutiva funktioner
2019-H1 Nebojsa Malesevic Lund University, Department of Biomedical Engineering 200 Creating natural-like sensations using electrical stimulation – Hand peripheral nerve rehabilitation
2019-H1 Olov Engwall KTH, Avd för Tal, musik och hörsel 200 Robotstödd lästräning för unga elever med dyslexi eller försenad läsutveckling
2019-H1 Paola Venuti Dep. Of Psychology and Cognitive Science, Univ of Trento, Italy 150 Assessing the effect of a gamified training tool on eye movements of children with dyslexia
2019-H1 Patrik Andersson Stockholm Universitet Brain Imaging Centre 100 Realtids funktionell-MR neurofeedbackträning för behandling av muskelspasticitet efter stroke via ökad självreglering av sensoriska cortex
2019-H1 Per Åstrand KI, Inst Kvinnors och barns hälsa, Personligt Stipendium 140 Orthopedic aspects of surgical treatment of cerebral palsy in Sweden
2019-H1 Renyun Zhang Mid Sweden University 250 Utilizing the contract electrification of skin for sensing abnormal body motions
2019-H1 Ruoli Wang KTH, Dept. of Mechanics 350 INCOME: an integrated Neuro-musCulo-skeletal ModEling framework
2019-H1 Shelly Levy-Tzedek Ben Gurion University of the Negev, Israel 200 Social robots to promote an active lifestyle in patients after stroke
2019-H1 Simon Ramstrand Örebro Universitet, Universitetssjukvårdens Forskningscentrum 50 Sealed therapeutic shoes - a qualitative analysis of user experiences
2019-H1 Sophie Jörgensen Inst för hälsovetenskapeter Rehabmed kliniken, SUS 150 Att åldras med en ryggmärgsskada - The Swedish Aging with Spinal Cord Injury Study (SASCIS)
2019-H1 Susanne Palmcantz KI, Rehabmedicinska Univ. Kliniken, KIDS 100 Icke-invasiv, multifokal elektrostimulering med elektrodressen Mollii vid skulder smärta efter stroke - en explorativ studie
2019-H1 Tania Cerni Fondazione Marica De Vincenzi Onlus, University of Trento, Italy 125 The comparison of typing and handwriting in language learning of typical and dyslexic readers
2019-H1 Thomas Sejersen KI, Inst Kvinnors och barns hälsa, Neuropediatriken 250 Genetiske och funktionella analyser av muskelsjukdomar och kardiomyopatier
2019-H1 Tomislav Milekovic University of Geneva, Campus Bioetch, Switzerland 250 Stable non-invasive brain-computer interfaces to restore independent communication in people with locked-in
2019-H1 Twana Rad Glossa c/o Trifa Rad 100 Glossa - språkträningsverktyg
2019-H1 Ylva Fredriksson Kaul Akademiska barnsjukhuset, Uppsala Universitet 150 Tidig ögonmotorik utveckling och beteende hos förskolebarn som fötts mycket för tidigt
2018-H2 Sumru Keceli Linköpings Universtite, lnst. för klinisk och experimentell medicin 200 Evaluation af inter-cochlear time delay upon unilateral bone-conduction sound stimulation in humans
2018-H2 Fredrik Sebelius Lunds Universitet, Inst för Biomedicinsk teknik 350 Känselåterkoppling med hjälp av hörseln - rehabilitering av nervskada i underarm och hand
2018-H2 Elisabeth Rodby-Bousquet Uppsala Universitet, Centrum för klinisk forskning 150 Kontraktutveckling i nedre extremitet hos barn med cerebral pares
2018-H2 Bo Schenkman KTH, Inst för Tal, Musik och Hörsel 200 Mänsklig ekolokalisering i dagligt liv
2018-H2 David Conradsson KI, Sekt för fysioterapi 100 Mätning av fysisk aktivitet och armfunktion efter stroke - metodutveckling av accelerometri
2018-H2 Joakim Körner Gustafsson KI, Enheten för logopedi 250 Utvärdering av biofeedback-behandling avseende röststyrka administrerat med bärbar röstackumulator i vardagen för personer med Parkinsons sjukdom
2018-H2 Anna Cristina Åberg Uppsala Universitet, IFV/ Geriatrik 200 Gångförändringar vid ångest kombinerat med en verbal uppgift (dual-task-test) som markör för tidig identifiering av demenssjukdom
2018-H2 Anna-Clara Esbjörnsson Lunds Universitet, Fysioterapienheten, Ortopedimottagningen 150 Utveckling av evidensbaserade behandlingsmetoder och vårdprogram för barn födda med Pes Equinus Varus Adduktus (PEVA)
2018-H2 Stefan Stenfelt Linköpings Universitet 150 Evaluation of a novel auditory test for cochlear synaptopathy (hidden hearing loss)
2018-H2 Johanna Wangdell Göteborgs Universitet, C.A.R.E. Sahlgrenska 300 Rörelseanalys av axel-ergonomi under rullstolsmanövering före och efter greppskonstruktion vid tetraplegi
2018-H2 Reidun Stenberg Örebro Universitet, Columbia University, USA 100 Gut brain Axis/lmmunologiska mekanismer hos barn med CP
2018-H2 Cecilia Lidbeck KI, Kvinnor och Barns hälsa, Motoriklab ALB 150 Significance of sensory disturbances on motor function in children with cerebral palsy
2018-H2 Susanne Palmcrantz KI, Rehabmed.univ.kliniken, Stockholm 100 En randomiserad, kontrollerad behandlingsstudie av DISKO - en interaktiv distanslösning för strokerehabiltering i hemmiljö
2018-H2 Elin Lööf KI, Kvinnor och Barns hälsa 150 Motorisk förmåga, gångmönster och livskvalitet hos barn med kongenital idiopatisk klumpfot
2018-H2 Christian Antfolk Lunds Universitet, Inst för Biomedicinsk Teknik 250 Realtidsstyrning av handproteser med flerkategorisk klassficiering
2018-H2 Trijntje Jaarsma ISV, Linköpings Universitet 150 Novel ways of improving an active life of chronically ill cardiac patients at home: The HFMONITORING@HOME project
2018-H2 Therese Ramström Sahlgrenska Universitetssjukhuset, CARE 100 Effekten av kirurgisk korrigering i övre extremitet vid spasticitetsrelaterade besvär efter neurologisk skada
2018-H2 Max Ortiz Catalan Chalmers University of Technology 400 Highly integrated bionic arm: Clinical implementation
2018-H2 Marlene Sandlund Umeå Universitet, Inst för Samhällsnmedicin och rehabilitering 100 Min Balans -utveckling och utvärdering av ett självtest för balans och styrka med mobil applikation
2018-H2 Helen Lindner Örebro Universitet, Inst för hälsovetenskaper 150 Ögonstyrning av dator för personer med flerfunktionshinder som har svåra kommunikationssvårigheter
2018-H2 Gabriela Markovic KI, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Stockholm 200 Leder uppmärksamhetsträning efter hjärnskada till ändrad hjärnaktivitet, mätt med fMRI?
2018-H2 Nebojsa Malsesevic Lunds Universitet, Dep of Biomedical Engineering 200 Creating natural-like sensations using electrical stimulation
2018-H2 Elaine Åstrand Mälardalens Högskola, Innovation, Design och Tekniak 200 Hjärnåterkoppling i strokerehabilitering - för förbättrad motorisk återhämtning
2018-H2 Katina Pettersson Lunds Universitet, Centrum för klinisk forskning 100 Utveckling av riskscore för skolios hos barn med cerebral pares
2018-H2 Eric Asaba KI, Inst för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 100 Return to work after spinal cord injury: 1-year follow up of an intervention with multiple stakeholder perspectives and redesign with digital support
2018-H2 Helena Selander VIT, Statens Väg och Transportforskningsinstitut 200 Vidareutveckling och utvärdering av simulator med anpassade reglage för oerfarna förare med fysiska funktionsnedsättningar
2018-H2 Jan Johansson KI, Sekt för Ögon & Syn, Inst Klin Neurovetenskap 65 Utvärdering av filterglasögon genom mätning av flimmerkänslighet
2018-H2 Emma Lindroos KI, Rehabmed.univ.kliniken, Stockholm 100 Fri från dysfagi? - Utprövning av ett testbatteri för gränsdragning mellan sväljsvårigheter och normal sväljfunktion efter hjärnskada
2018-H2 Anneli Wall KI, Rehabmed.kliniken, DS; Inst Klin Veten KIDS 100 Gångförmågan efter träning med exoskelettet Hybrid Assistive Limb (HAL) jämfört med efter konventionell gångträning tidigt efter stroke
2018-H2 Ann-Christine Persson KI, Rehabmed.univ.kliniken, Stockholm 150 Effekter av välfärdsteknik som stöd att hantera tid i vardagen för personer med demenssjukdom
2018-H2 Marika Möller KI, Rehabmed.univ.kliniken, Stockholm 100 Kan riktad uppmärksamhetsträning för patienter med förvärvade hjärnskador minska kognitiv uttröttbarhet?
2018-H2 Maria Örtqvist KI, Inst Kvinnor och Barns hälsa 100 Född extremt för tidigt - motorisk och neurologisk utveckling i relation till hjärnmognad samt tidig förutsägelse av funktion senare i skolåldern
2018-H2 Laura Marchal-Crespo University of Bern, Switzerland 200 Towards more effective robotic neurorehabilitation: Robots that feel patients' intentions
2018-H2 Gerwin Smit Delft University of Technology, The Netherlands 250 The Self Grasping Hand in daily practice, a pilot study
2018-H1 Parivash Ranjbar Örebro Univ, Audiologiskt forskningscentrum 200 Monitor2 ett taktilt hjälpmedel för att förbättra perceptionene och kontrollen över händelser i omgivningen vid grav syn och hörselnedsättning
2018-H1 Sven Bölte KI, Inst Kvinnors och Barns hälsa 250 Den sanna effekten av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på individuella liv: implementering av ICF core sets för ADHD och autism
2018-H1 Meta Nyström Eek Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Drottning Silvias barnsjukhus 150 Att kunna sitta - betydelse för kommunikation och daglig aktivitet hos personer med motorisk funktionsnedsättning
2018-H1 Christian Antfolk Lunds Universitet, Avd Biomedicinsk Teknik 300 Realtidsstyrning av handproteser med flerkategorisk klassficiering
2018-H1 Johan Zelano Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Neurologi 150 Förbättrad diagnostik och behandling av förvärvade epilepsier efter hjärnskada eller hjärnsjukdom
2018-H1 Ruoli Wang KI, Karolinska Universitetssjukhuset 350 Quantitative Muscle Structure and Stiffness Assessment after Botulinum Toxin Injection in Subject with Post-stroke Hemiparesis: a sex perspective
2018-H1 Katharina Stibrant Sunnerhagen Sahlgrenksa Universitetssjukhuset, Inst neurovetenskap och fysiologi 250 Konsekvenser efter avseende utfall av stroke såväl kort som långt perspektiv från tre kohorter (SALGOT, GOTVED och PAPSIGOT)
2018-H1 Mikkel Christoffer Vinding KI, Dep of Clinical neuroscience 100 A computational model of the neural signatures of motor control
2018-H1 Nebojsa Malesevic Lunds Universitet, Dep of Biomedical Engineering 300 Creating natural-like sensations using electrical stimulation
2018-H1 Mattias Hill Lunds Universitet, Inst för hälsovetenskaper 150 The Swedish Spinal Cord Injury Study on Cardiopulmonary and Autonomic Impairment (SPICA)
2018-H1 Fredrik Sebelius Lunds Universitet, Inst för Biomedicinsk teknik 300 Känselåterkoppling med hjälp av hörseln - rehabilitering av nervskada i underarm och hand
2018-H1 Birgitta Thorslund VTI, Förare och Fordon 100 Körbeteende hos unga med grav hörselnedsättning
2018-H1 Helen Lindner Örebro Universitet, Inst for Health Sciences 100 Minimizing compensatory movements at low cognitive load for bionic prosthetic hands
2018-H1 Helena Hybbinette KI, CLINTEC, Enheten för Logopedi 100 Talapraxi: Förekomst, differentialdiagnostik, förlopp samt relation till handmotorik och hjärnfunktion efter stroke
2018-H1 Jörgen Söverstad Rehabiliteringsmedicinska kliniken Västerås, Personligt Stipendium 75 Vad är prevalensen av skulderskador i Region Uppsala-Örebro och vilka faktorer bidrar till skadeuppkomst?
2018-H1 Magdalena Fossum KI, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Personligt Stipendium 70 Follow-up studies and regenerative medicine for vaginal atresia
2018-H1 Giedre Gregelioniene KI, Molekylär Medicin och Kirurgi/Klinisk Genetik 250 Medfödda skelett- och bindvävssjukdomar: klinisk karakterisering och identifiering av bakomliggande molekylära mekanismer
2018-H1 Clara Ibel Chamorro Jmenez KI, CMM, Kvinnor och Barns hälsa 100 Dealing with wound healing aftermechanichal injury in the urinary bladder
2018-H1 Peter Kybered University of Greenwich, UK 150 Investigation of non invasive feedback in prosthetic limbs
2018-H1 Tawana Rad Glossa, Personligt Stipendium 150 Glossa - språkträningsvärktyg (se http://www.glossa.se)
2018-H1 Martina Bendt KI, Spinaliskliniken 200 Fysisk funktion och kognitiv påverkan hos vuxna med ryggmärgsbråck- kartläggning och assoccierade faktorer
2018-H1 David Conradsson KI, Sektion för fysioterapi, NVS 200 Förbättrad återhämntning av armfunktion efter stroke med transkraniell magnetstimulering
2018-H1 Sophie Jörgensen Lunds Universitet, Inst för hälsovetenskaper 150 Att åldras med en ryggmärgsskada - The Swedish Aging with Spinal Cord Injury Study (SASCIS)
2018-H1 Margit Alt Murphy Sahlgrenska Akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi 100 Aktivitetsmätning med multipla accelerometrar under vardag och helg hos personer med stroke i subakut skede på sjukhus
2018-H1 Ferdinand von Walden KI, Neuroped, Kvinnor och Barns hälsa 100 Racerunning - boosting health thrugh physical exercise in children and adolescents with CP
2018-H1 Per Åstrand KI, Inst för Kvinnor och Barns hälsa, Barnortopedi 200 Othopedic aspects of surgical treatment of celebral palsy in Sweaden
2018-H1 Ayan Samanta Polymer Chemistry, Chemistry - Ångström, Uppsala universitet 100 Regeneration of Damage Cornea
2018-H1 Aniko Bartfai KI, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm 100 Leder uppmärksamhetsträning efter hjärnskada till ändrad hjärnaktivitet, mätt med fMRI?
2018-H1 Gabriela Markovic KI, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm 200 Effektiv uppmärksamhetsträning inom ett år efter förväntad hjärnskada (APT-projekt). Vad predicerar gynnsam behandlingseffekt?
2018-H1 Johan Boye KTH, Tal, Muskik och Hörsel 200 Den tillgängliga staden - Navigering för människor med neuropsykiatriska funktionshinder
2018-H1 Lina Bunketorp Käll Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avd. Avancerad rekonstruktion av extremiteter 200 The role of adaptive plasticity in the restoration of function in tetraplegia patients following advanced grip reconstruction
2018-H1 Lisa O´Brien Monash University, Australia 150 3-D printed hand prosthetic devices: improving their design and deliverymodels
2018-H1 Floriana Pichiom Fondazione Santa Lucia, IRCCS, Italy 100 The Promotoer 2.0: a progressive modular BCI-based training system to support upper limb motor recovery after stroke
2018-H1 Jlenia Toppi Sapienza University of Rome, Italy 150 DISCLOSE:A new toolbox for the EEG-based assessement of DoC patients
2018-H1 Amir Aminifar Swiss Federal Institute of Techonology, Switzerland 200 WiTNESS:A Wearable System for Real-Time Detection and Predication of Epileptic Seizures
2017-H2 Ulrika Myhr Learn to Move 250 Utveckling av "lära stå och gå - balanstränare"
2017-H2 Johan Wasselius Lunds Univ/Sahlgrenska Sjukhuset, Diagnostisk Radiologi 100 Strokealarm
2017-H2 Johan Isaksson Lunds Univresitet, Avd. för Biomedicinsk Teknik 350 Navigation by Sound - Ett orienteringskoncept för människor utan ledsyn
2017-H2 Magdalena Fossum KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 300 Regenerativ medicin för behandling av svåra medfödda missbildningar
2017-H2 David Conradsson KI, Sekt för fysioterapi, Karolinska Huddinge 100 Mätning av fysisk aktivitet och armfunktion efter stroke - metodutveckling av accelerometri
2017-H2 Tobias Holmlund KI, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 250 Energiomsättning efter motoriskt komplett ryggmärgsskada, beskrivning och utveckling av tekniska lösningar
2017-H2 Fredrik Sebelius Lunds Universitet, Inst för Biomedicinsk teknik 350 Känselåterkoppling med hjälp av hörseln - rehabilitering av nervskada i underarm och hand
2017-H2 Lina Bunketorp Käll CARE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus 250 Effekten av högintensiv uppgiftsspecifik träning kombinerat med en berikad miljö i sent skede efter stroke
2017-H2 Max Ortiz Catalan CARE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus 300 Neuromuscular rehabilitation för chronic pain and functional motor disability: Clinical verification
2017-H2 Giedre Matuseviciene KI, Institutionen för kliniksa vetenskaper 150 Förändrade synfunktioner och trötthet efter lätt traumatisk hjärnskada (hjärnskakning)
2017-H2 Aniko Bartfai KI, Institutionen för kliniksa vetenskaper 150 Leder uppmärksamhetsträning efter hjärnskada till ändrad hjärnaktivitet, mätt med fMRI?
2017-H2 Gabriela Markovic KI, Institutionen för kliniksa vetenskaper 200 Effektiv uppmärksamhetsträning inom ett år efter förvärvad hjärnskada (APT-projektet). Vad predicerar gynnsam behandlingseffekt?
2017-H2 Anneli Wall KI, Institutionen för kliniksa vetenskaper 100 Gångförmågan efter träning med exoskelettet Hybrid Assistive Limb (HAL) jämfört med efter konventionell gångträning tidigt efter stroke
2017-H2 Berkeh Nasri KI, ADHD/Autismprogrammet, Psykiatri sydväst, Huddinge sjukhus 100 Internetförmedlad psykologisk behandling för vuxna med ADHD - för vem fungerar behandlingen?
2017-H2 Tony Pansell KI, Marianne Bernadotte Centrum, St Eriks Ögonsjukhus 100 Effekten av hjärnskakning på hjärnans kognitiva och visuella funktioner - fortsättningsansökan
2017-H2 Jan Johansson KI, Marianne Bernadotte Centrum, St Eriks Ögonsjukhus 100 Kan synrehabilitering minska funktionsnedsättning efter förvärvad hjärnskada
2017-H2 Cecilia Lidbeck KI, Motoriklab, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 200 Significance of sensory disturbances on motor function in children with cerebral palsy
2017-H2 Josefine Eriksson Naili KI, Motoriklaboratoriet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 100 Utvärdering av metoder för att objektivt mäta funktion hos personer med höftledsartros
2017-H2 Emma Hjalmarsson KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Personligt Stipendium 40 A novel strategy for improving health in children with cerebral palsy through physical exercise
2017-H2 Peter Flank Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering 200 Utveckling av kliniska hjälpmedel för bedömning av övervikt och andra kardiovaskulära riskfaktorer efter ryggmärgsskada. Uppföljningsstudie
2017-H2 Charlotte Häger Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering 150 Recovery or compensation? 3D kinematic properties of clinical hand-function tests and brain activity related to finger movements post-stroke
2017-H2 Anna Cristina Åberg Uppsala Universitet, IFV/Geriatrik, Uppsala Science Park 200 Gångtest vid minesutredning: Kan genomförande med delad uppmärksamhet stödja tidig demensdiagnostisering?
2017-H2 Johanna Wangdell C.A.R.E. Sahlgrenska Univ. Sjukhuset 150 Kan rekonstruktiv handkirurgi vid tetraplegi normalisera rörelsemönstret i axeln och motverka utslitna axlar?
2017-H2 Sven Rönnbäck Umeå Universitet, Inst tillämpad fysik och elektronik 150 Hur kan ny sensorteknik och artificiell intellligens ge nya möjligheter med elrullstol?
2017-H2 Anna Carlsson Chalmers Industrieteknik 100 Förbättrad säkerhet hos rollatorer med möjlighet till snabb och billig implementering
2017-H2 Carmela Miniscalco Göteborgs Universitet, Gillbergcentrum, Sahlgrenska Akademi 200 Impact of remote microphone use on language and quality of life in children with developmental language disorder and autism spectrum disorder
2017-H2 Rune Brautaset KI, Optikerutbildning 200 The impact of reading ability of vergence eye movement training in subjects with dyslexia
2017-H2 Eike Jakubowitz Dep of Orthopedic Surgery, Hannover Medical School, Germany 200 Postural and neuromuscular synergies during the Bimanual Movement Training (BMT) in stroke subject
2017-H2 Brad Dicianno University of Pittsburgh, USA 200 Assessing the Effectiveness of Virtual Reality for Power Wheelchair Driving Training
2017-H2 Angela Ricco Fondazione Santa Lucia, IRCCS, Roma, Italy 200 BCI-hy: a hybrid brain computer interface system to empower communication and social interaction in people with severe communication disorders
2017-H1 Christian Antfolk Lunds Universitet 200 Ökande interaktionsmöjligheter med avancerade trådlösa sensorer
2017-H1 Rodrigo Fernandez-Gonzalo KI, Women's and Children's Health, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 200 Effects of flywheel resistance exercise training on muscle and walking function in teenagers and young adults with cerebral palsy
2017-H1 Ann-Christin Eliasson KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 150 Early detection, prognosis and development of hand motor function in children of high risk of unilateral cerebral palsy
2017-H1 Fredrik Sebelius Lunds Universitet, Inst Biomedicinsk teknik 300 Känselåterkoppling med hjälp av hörseln - rehabilitering av nervskada i underarm och hand
2017-H1 Jan Lexell Lunds Universitet, Inst för hälsovetenskaper 150 Att åldras med en ryggmärgsskada (The Swedish aging with spinal cord injury study; sascis)
2017-H1 Siv Edvinsson Universitetssjukvården forskningscentrum, Region Örebro län, Personligt Stipendium 75 Fysiologisk belastning under måltid hos barn och unga vuxna med cerebral pares
2017-H1 Katharina Stibrant Sunnerhagen Sahlgrenska Universitetssjukhus, Inst Klinisk Neurovetenskap 200 SALGOT: konsekvenser av stroke avseende funktion, aktivitet och delaktighet
2017-H1 Gisela Reinfeldt Engberg KI, Inst kvinnor och barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 350 Studier på odlade celler för kirurgisk behandling av urinvägarna och uppföljningsstudier med fokus på blåsextrofi
2017-H1 Ingrid Lindgren Skånes Universitetessjukhus, Neurologiska kliniska mottagning 100 Tillbaka till arbetet efter stroke
2017-H1 Ruoli Wang KI, Inst för Kvinnor och Barns Hälsa 400 Quantitative Muscle Structure and Stiffness Assessment after Botulinum Toxin Injection in Subject with Post-stroke Hemiparesis
2017-H1 Elena Guterrez Farewik KTH Teknikvetenskap Inst för Mekanik 350 Predicting femur deformity in children with spastic cerebral palsy, using experimentation and multiscale biomechanical simulation of gait
2017-H1 Viktor Johansson Strandkvist Inst. för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet 100 Fysisk funktion inklusive handgreppstyrka och postural kontroll hos personer med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom
2017-H1 David Blomqvist Sjukgymnast, Personligt Stipendium 100 Rullstolsdynan
2017-H1 Nikolaos Kiapekos KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Personligt Stipendium 120 Ortopedisk kirurgi hos barn med Cerebral Pares, registerstudier från CPUP, nationellt kvalitetsregister för barn med CP
2017-H1 Marika Möller KI, Rehabmedicinska Universitetskliniken 250 Kan högteknologisk eye-tracking förbättra diagnostik vid långvarig svår medvetandestörning efter förvärvad hjärnskada?
2017-H1 Sara Wallin Ahlström Habiliteringen landstinget Dalarna, Falun 100 Utvärdering av modellen Stöd i Tid genom intervention till förskolebarn med funktionsnedsättning, en randomiserad och kontrollerad studie
2017-H1 Björn Lidestam VTI, Linköpings Universitet 100 Självvald hastighet hos bilförare med ADHD
2017-H1 Marie-Louise Schult KI, Rehabmedicinska Universitetskliniken 100 Effekten av områdesspecifik intensiv strukturerad uppmärksamhetsträning på aktivitet och delaktighet efter förvärvad hjärnskada
2017-H1 Gabriela Markovic KI, Inst för kliniska vetenskaper 250 Effektiv uppmärksamhetsträning inom ett år efter förvärvad hjärnskada (APT-projektet). Vad predicerar gynnsam behandlingseffekt?
2017-H1 Helena Hybbinette KI, CLINTEC, Enheten för logopedi 100 Talapraxi: Förekomst, differentialdiagnostik, förlopp samt relation till handmotorik och hjärnfunktion efter stroke
2017-H1 Tobias Holmlund KI, Rehab/Spinalis 250 Energiomsättning efter motoriskt komplett ryggmärgsskada, beskrivning och utveckling av tekniska lösningar
2017-H1 Saffran Möller Jönköping Universitet, Personligt Stipendium 90 Gå och tala - en undersökning av hjärnaktivitet hos personer med benamputation och i jämförelse med friska
2017-H1 Per Åstrand KI, Barnortopedmottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 150 Orthopedic aspects of surgical treatment of cerebral palsy in Sweden
2017-H1 Ellika Schalling KI, CLINTEC, Enh för logopedi, Karolinska Huddinge 100 Utvärdering av rehabiliteringsprogram efter stroke - effekter av intensiv rehabilitering i kombination med farmakologi på språk, tal och kommunikation
2017-H1 Charlotte Ytterberg KI, Inst NVS, Sektion för fysioterapi 100 Experiences of life in common and sexuality six years post-stroke
2017-H1 Thomas Sejersen KI, Neuropediatriken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 200 Genetiska och funktionella analyser av neuromuskulära sjukdomar
2017-H1 Kristina Löwing KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 250 Små-Steg: Ett program för att utveckla nya behandlingsprinciper för barn med risk att utveckla cerebral pares
2017-H1 Birgitta Wennberg StoCKK, Habilitering och Hälsa, Linköpings Universitet 100 Mera Koll - tids- och planeringsstöd för barn och ungdomer med ADHD
2017-H1 Kwoon Wong University of Michigan Kellogg Eye Center, USA 300 An inexpensive smartphone-based eyewear for persons with low vision
2017-H1 Lisa Tedesco Triccas KU Leuven, Rehabilitation Sciences, Belgium 250 Investigating neural and behavioral correlates of somatosensory upper limb deficits early after stroke
2017-H1 Anneli Wall KI, Rehabmedicinska Universitetskliniken 150 Gångförmågan efter träning med exoskelettet Hybrid Assistive Limb (HAL) jämfört med efter konventionell gångträning tidigt efter stroke
2017-H1 Eric Lindström KI, Rehabmedicinska kliniken, Hjärnskaderehab. Öppenvård Huddinge 100 Program för okulomotorisk träning med ögonstyrning (Promt-Ö)
2016-H2 Kristina Tedroff KI, Neuropediatriken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 200 Botulinumtoxin-A behandling för kronisk smärta hos vuxna med spastisk cerebral pares: en randomiserad placebokontrollerad behandlingsstudie
2016-H2 Gustav Jarl Ortopedteknik, Univ. Sjukhuset Örebro 200 Plomberad behandlingssko vid diabetesrelaterade fotsår: en randomiserad kontrollerad studie
2016-H2 Ann-Charlott Söderpalm Ortopedkliniken DSB, Sahlgrenska Univ. Sjukhuset 150 Studie avseende skelettkvalitet, nutrition och motorisk funktion hos barn och ungdomar med spinal muskelatrofi typ II och III
2016-H2 Margret Buchholz DART, Sahlgrenska 100 Fjärrkommunikation för personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar - doktorandprojekt, delstudie 4
2016-H2 Lina Bunkertorp Käll Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter, Sahlgrenska/Mölndal 150 Effekten av högintensiv uppgifsspecifik träning kombinerat med en berikad miljö i sent skede efter stroke
2016-H2 Anneli Wall KI, Rehabmedicinska kliniken, Danderyds Sjukhus 200 Gångförmågan efter träning med exoskelettet Hybrid Assistive Limb (HAL) jämfört med efter konventionell gängträning tidigt efter stroke
2016-H2 Katarina Lauruschkus Barn- och ungdomshabilitering, Lunds Univ. 200 Långtidseffekter av ståträning i jämförelse med träning i hjälpmedlet Innowalk för ban och ungdomar med svår cerebral pares
2016-H2 Kerstin Blom KI, Internetspsykiatrienheten, Karolinska Huddinge 150 Insomni och depression - samband, mekanismer och behandling
2016-H2 Catharina Nygren de Boussard KI, Rehabmedicinska kliniken, Danderyds Sjukhus 100 Synströrning, trötthet och störning i hjärnas funktionella nätverk efter lätt traumatisk hjärnskada
2016-H2 Aniko Bartfai KI, Rehabmedicinska kliniken, Danderyds Sjukhus 200 Internetbaserad rehabilitering - en ny typ av hälsotjänst
2016-H2 Tobias Laurell KI, Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset 150 Handfunktion vid övre extremitetsavikelser hos barn och vuxna
2016-H2 Giedre Grigelioniene KI, Molekylär Medicin och Kirurgi/Klinisk Genetik, Karolinska Solna 200 Kliniska och genetiska studier av skelettdysplasier och skelettmissbildningar
2016-H2 Jeanette Plantin KI, Rehabmedicinska kliniken, Danderyds Sjukhus 200 Prohand-studien, en prospektiv longitudinell studie med nya mätmetoder för kvantifiering av handens motorik och hjärnans funktionella nätverk
2016-H2 Elena Pavlova KI, Rehabmedicinska kliniken, Danderyds Sjukhus 150 Utveckling av individanpassad, icke-invasiv hjärnstimulering med tDCS för att förstärka effekten av träning vid nedsatt handfunktion efter stroke
2016-H2 Gabriela Markovic KI, Inst. för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus 150 Effektiv uppmärksamhetsträning vid förvärvad hjärnskada. Kvantitativ och kvalitativ utvärdering av kognitiv rehabilitering inom ett år efter skada
2016-H2 Lars Haganäs KI, Astrid Lindgrens Barnklinik 100 Inventering av andnings- och neurologisk samt ortopedisk problematik hos vuxna med akondroplasi - uppbyggnad av organisation för omhändertagande
2016-H2 Ferdinand Von Walden KI, Kvinnor och Barns Hälsa, Enh för Neuropediatrik, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 250 A novel strategy for improving health in children with cerebral palsy through physical exercise
2016-H2 Eva W Broström KI, Kvinnor och Barns Hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 350 Mätning och utvärdering av funktion och smärta hos barn och vuxna med funktionshinder och problem i rörelseapparaten
2016-H2 Ants Silverberg Chalmers tekniska högskola, Signaler och System 65 Kvalitetssäkrad ventilering av nyfödda barn under återupplivning - förhindrar handikapp med nedsatt lungfunktion
2016-H2 Lina Sors Emilsson Uppsala Univ. Dept. Organismal Biology 150 Person-centered robot-assisted rehabilitation for traumatic injuries & neurological disorders: A trans-disciplinary, cross-national mixed-methods study
2016-H2 Fredrik Sebelius Lunds Univ. Inst Biomedicinsk teknik 350 Icke-invasive känselåterkoppling för handproteser
2016-H2 Rickard Brånemark CARE, Sahlgrenska, Mölndal, GU 500 Förbättring av livskvalitet hos armamputerade personer via tankestyrda proteser
2016-H2 Bjarki Hallgrimsson Carleton University, Canada 300 Mbili-Kwa-Moja: Two-in-One Tricycle and Wheelchair Combination Unit - Made in Africa
2016-H1 Tonv Pansell Kl, S:t Eriks ögonsjukhus, Marieanne Bernadotte Centrum 200 Effekten av hjärnskakning pa hjärnans kognitiva och visuella funktioner
2016-H1 Elena Gutierrez Farewik KTH Mechanics, 300 Predicting femur deformity indicators in children with spastic cerebral palsy, using experimentation and multiscale biomechanical simulation of gait
2016-H1 Per Astrand Kl, Inst Kvinnors och Barns Hälsa, Personligt Stipendium 120 Orthopedic aspects of surgical treatment of cerebral palsy in Sweden
2016-H1 Sara Wallin Ahlstrom Habäliterinaen i Falun, Falu lasarett 100 Utvärdering av modellen Stöd i Tid genom intervention till förskolebarn med funktionsnedsättning, en randomiserad och kontrollerad studie
2016-H1 Lina Bunketoro Kall Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Center för Advanced Reconstruction of Extremities 250 The role of adaptive plasticity in the restororation of function in tetraoleaia patients followinq advanced grip reconstruction
2016-H1 Sonhie J6raensen Lunds Universitet. lnstitutionen för hälsovetenskaper 200 Disability, life satisfaction and physical activity among older adults with Iong-term spinal cord injury
2016-H1 Reidun Stenbern Örebro Universitet, Universitetssjukvårdens forskningscentrum UFC 100 Gut brain Axis/lmmunologiska mekanismer hos barm med CP resoektive barn med autism
2016-H1 Eva Hiiaastrom Sahlarenska Universitetssjukhuset, Ortopedteknik 250 Undersökning av kinetik samt belastning av implantat med benförakrad lårbensprotes
2016-H1 Ruoli Wano Kl, Inst för Kvinnors och Barns Hälsa. Karolinska Universitetsjukhuset 250 Upper Limb Motor Impairment in Subjects with Post-stroke hemiparesis: Muscle Spasticity and the Performance of Reach-to-grasp
2016-H1 Maadalena Fossum Kl, Verksamheten för barnkirurgi, Astrid Lindarens Barnisjukhus 300 Tissue engineering för rekonstruktiv missbildningskirurgi
2016-H1 Rodrigo Fernandez-Gonzalo Kl, Denartment of phvsiology and pharmacology, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 150 Effects of flywheel resistance exercise training on muscle and walking function in teenagers with cerebral palsy
2016-H1 Gabriela Markovic Kl, Inst för kliniska vetenskaper, Dandervds sjukhus 200 Effektiv uppmärksamhetsträning vid förvärvad hjärnskada. Kvantitativ och kvalitativ utvärdering av kognitiv rehabilitering inom ett år efter skada.
2016-H1 Katharina Stibrant Sunnerhaaen Sahlarenska Universitetsjukhuse/GU, Inst för neurovetenskap och fvsiologi 200 SALGOT: konsekvenser av stroke avseende funktion, aktivitet och delaktiahet
2016-H1 Fredrik Sebelius Lunds Universitet, Inst för Biomedicinsk teknik 300 Känselåterkoppling för handproteser - terapi av fantomsmärta
2016-H1 Marika Moller Kl , Rehabmedicinska Universitetskliniken, Danderyds sjukhus 150 Kan riktad uppmärksamhetsträning minska kognitiv uttröttbarhet för patienter med förvärvade hjärnskador
2016-H1 Christian Antfolk Lunds Universitet, Inst för Biomedicinsk teknik 300 Avancerad styrning av proteshänder med elektromyogram och tröghetssensor
2016-H1 Eric Lindstrom Kl , Rehabmedicinska kliniken, Hjärnskaderehab ÖV, Dandervds sjukhus 100 Program för okulomotorisk träning med ögonstyrning - PROMT-0
2016-H1 Anna Cristina Abera Uppsala Universitet, Inst för folkhälsa och vårdvetenskap 200 Gångtest vid minnesutredning: Kan genomförande med delad uppmärksamhet stödja tidig demensdiagnostisering?
2016-H1 Helena HYbbinette CLINTEC, Enheten för logopedi, Karolinska sjukhuset Huddinge 150 Talapraxi: förekomst. differentialdiagnostik, förlopp samt relation till handmotorik och hjärnfunktion efter stroke
2016-H1 Michael Stenvall Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering. Enheten Geriatrik 150 Ortopedigeriatrisk hemrehabilitering för patienter med höftfraktur vid Norrlands universitetssjukhus - en randomiserad kontrollerad studie
2016-H1 Anders Palmouist Sahlarenska Akademin, Avd för biomaterialvetenskap 200 Analyser av benmängd, benkvalitet, benstruktur samt osteocyter och det osteocytiska nätverket kring uttagna benförankrade amputationsproteser
2016-H1 Siddhartha Khandelwal Halmstad Universitv, Akademin för lnformationsteknologi 200 Patient-centred gait assessment tools for mobility impaired patients
2016-H1 Sridhar Possapadi Ariunan Inst Biosignals Lab, RMIT University Melbourne, Australia 200 Monitoring the changes to residual muscles after trans-radial amputation for better proshesisis control
2016-H1 Rune Thorsen IRCCS - Fondazione Don Carlo Gnocchi - ONLUS, Universitv of Milano, Italy 100 A neuroprosthesis för restoring manual ability in people with spinal cord injury - enabling the provision through participatory desiqn
2016-H1 Peter Fevs Biomed/Reval, Hasselt University, Beloium 250 Cognitive-motor interference in persons with MS: integrated dual task assessment & traininq . A multi-center study
2016-H1 Hilla Ben-Pazi Shaare Zedek Medical Center. Hebrew Universitv, Israel 150 CP-Follow App a prescribed caregiver monitoring application för early deterioration detection & intervention creating a crowdsourced real-time database
2016-H1 Michael Stahl Schepens Eye Research Inst. Harvard Universitv, Boston 200 Structured Light Detection and Delineation of Tripping Hazards
2016-H1 Yannick Bleyenheuft Inst of Neuro Sciences/Pole, University catholique de Louvain, Brussel 150 Implementation of a new interactive interface to generate motor and neuroplastic chanqes in children with cerebral palsy
2016-H1 Samar Hatem CHU Brugmann University Hospital, Vrije University Brussel 120 A randomized placebo controlled trail of lidocaine patch för lower limb amputatation pain
2016-H1 Eike Jakubowitz Dep of Orthopaedic Surgert, Hannover Medical School, Germany 200 Functional Electrical Drop Foot Stimulation for Multiple Sclerosis patients with Drop Foot
2016-H1 Euaene Rameckers Maastricht Universitv. Netherlands 200 Technical Therapeutic Toys för children with Cerebral Palsy in home based task-oriented upper limb treatment programs
2015-H2 Martin Fahlström Umeå Universitet, Inst. för klinisk vetenskap 200 Utveckling av kliniska hjälpmedel för bedömning av övervikt och andra kardiovaskulära riskfaktorer efter ryggmärgsskada
2015-H2 Elena Pavlova KI, Rehabmedicinska kliniken, Danderyds Sjukhus 250 Kan transkraniell svagströms stimulering av premotor kortex förbättra handfunktionen hos patienter i kroniskt skede efter stroke? En explorativ studie
2015-H2 Jörgen Borg KI, Rehabmedicinska kliniken, Danderyds Sjukhus 150 Validering av och referensdata för ny metod att mäta spasticitet i benen
2015-H2 Aniko Bartfai KI, Rehabmedicinska kliniken, Danderyds Sjukhus 100 Effektiv uppmärksamhetsträning vid förvärvad hjärnskada. Kvantitativ och kvalitativ utvärdering av kognitiv rehabilitering
2015-H2 Nerrolyn Ramstrand Jönköpings Universitet, Scholl of Health Sciences 150 Ökad mobilitet för amputerade personer med hjälp av avancerad protesteknik
2015-H2 Anna Danielsson Göteborgs Universitet, Inst. neurovetenskap fysiolog 200 Ny teknologi för individuellt utformad, intensiv träning av gångfunktion efter stroke - fas III prövningar
2015-H2 Helena Selander Göteborgs Universitet, Mobilitetcenter 200 Körbeteende i körsimulator hos oerfarna förare med högfungerande autism/Aspergers syndrom
2015-H2 Johan Eriksson Umeå Universitet, Inst. för integrativ medicinsk biologi 250 Detection of residual body-brain nerve signals in spinal cord injury patients using functional MRI
2015-H2 Tino Weinkauf KTH, Computer Science and Communication 250 Patient-Specific Design of Silverware for Patients with Motor Impairments
2015-H2 Fredrik Sebelius Lunds Universitet, Inst. för Biomedicin teknik 350 Känselåterkoppling för handproteser med hjälp av pneumatiska aktuatorer
2015-H2 Claes Hultling Stiftelsen Spinalis 250 Identifikation av fallprediktorer och utveckling av fallpreventionsprogram för personer med ryggmärgsskada
2015-H2 Giedre Grigelioniene KI, Klinisk Genetik, Karolinska Universitetssjukhuset 250 Kliniska och genetiska studier av skelettdysplasier och skelettmissbildningar
2015-H2 Märta BertholdLindstedt KI, Rehabmedicinska kliniken, Danderyds Sjukhus 70 Betydelsen att bedöma visuella funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada
2015-H2 Malin Jordal Uppsala Universitet, Inst. Kvinnors och Barns Hälsa 300 Innovative surgical repair as recovery after female genital multination. Investigating women's perspectives of reconstructive surgery in Sweden
2015-H2 Max Ortiz Catalan Chalmers University of Technology 250 Novel technology to alleviate intractable pain caused by motor impairment
2015-H2 Joakim Kröner Gustafsson KI, CLINTEC, Enheten för logopedi 150 Röststörning och behandlingseffekter vid Parkinson sjukdom studerat med bärbar röstackumulator
2015-H2 Bo Håkansson Chalmers Tekniska Högskola 200 Implanterbara benledingshörapparater
2015-H2 Martina Hedenius Uppsalas Universitet, Inst. för neurovetenskap, Logopedi 200 Minnesfunktion hos barn med dyslexi
2015-H2 Xinjun Li Lunds Universitet, Center for Primary Health Care Research 40 Environmental effects, autoimmune disorders and Alzheimer's disease and Parkinson's disease
2015-H2 Eric Asaba KI, Inst. NVS, Occupational Therapy Huddinge 100 Zooming in on return to work after spinal cord injury using an innovative integration of visual methods and everyday technology
2015-H2 Kristina Löwing KI, Inst. Kvinnors och Barns Hälsa, Enh. för Neurologi 200 Små-Steg: Ett program för att utveckla nya behandlingsprinciper för barn med risk att utveckla cerebral pares
2015-H2 Thomas Sejersen KI, Inst. Kvinnors och Barns Hälsa, Neuropediatriken 150 Genetiska och funktionella analyser av neuromuskulära sjukdomar
2015-H2 Lena Krumlinde Sundholm KI, Inst. Kvinnors och Barns Hälsa 150 Funktionella aspekter av handfunktion hos barn och ungdomar med bilateral cerebral pares samt prevention av kontakturutveckling
2015-H2 Hans Forssberg KI, Inst. Kvinnors och Barns Hälsa, Neuropediatriken 250 New strategies to improve motor functions in children with cerebral palsy based on learning-induced plasticity
2015-H2 Ferdinand von Walden KI, Inst. Kvinnors och Barns Hälsa, Neuropediatriken 100 A novel strategy for improving health in children with cerebral palsy trough physical exercise
2015-H2 Eric Lindström KI, Rehabmedicinska kliniken, Hjärnskaderehabilitering Huddinge 200 Program för okulomotorisk träning med ögonstyrning (PROMTÖ)
2015-H2 Eva Weidenhielm Broström KI, Inst. Kvinnors och Barns Hälsa, Neuropediatriken 350 Mätning och utvärdering av funktion och smärta hos barn och vuxna med funktionshinder och problem i rörelseapparaten
2015-H2 Heike Vallery Delft University of Technology, Netherlands 200 Gyroscopic actuators for minimalistic wearable robotic balance assistance
2015-H2 Tzipi HorowitzKraus Technion-Israel Inst of Technology, Israel 250 Development and validating a combined executive functions and reading computerized training program for children with reading difficulties
2015-H2 Nils Clas Linnman Harvard University, Boston Childrens Hospital, USA 250 Simultaneous PET-MRI Imaging of Neuropathic pain after Spinal Cord Injury
2015-H2 Shelly Levy-Tzedek Ben Gurion University, Israel 200 Self-initiated, non-forced exercise at high rates for rehabilitation of Parkinson's disease patients
2015-H1 Anna, Telléus KI, Barnortopeden, Astird Lindgrens Barnsjukhus, Personligt Stipendium 120 Kartläggning av kirurgisk behandling och skukvårdskontakter för personer med cerebral pares i Sverige
2015-H1 Erland, Westberg Personligt Stipendium 100 Nack- och ryggstöd för handikappade i rullstol i handikappfordon
2015-H1 Sverker, Johansson KI, Fysioterapikliniken 100 Falls and fall risk factors in non-ambulatory and ambulatory people with multiple sclerosis
2015-H1 Anna, Danielsson Göteborgs UniversitetInst för neurovetenskap och fysiologi 150 Ny teknologi för individuellt utformad, intensiv träning av gångfunktion efter stroke - fas III prövningar
2015-H1 Lina, Bunketorp Käll Sahlgrenska US, Inst för neurovetenskap och fysiologi 150 Longitudinal cortical plasticity changes and upper extremity mobility improvements in patients with spinal cord injury following tendon transfer
2015-H1 Charlotte, Ytterberg KI, NVS departement 120 Falls and predictors for falling after stroke: A six-year prospective study
2015-H1 Katharina, Stibrant Sunnerhagen Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi 200 SALGOT a study of stroke
2015-H1 Cheng, Zhang KTH , Royal Institute of Technolog 150 Automatic object and scene understanding for visually impaired persons
2015-H1 Fredrik, Sebelius Lunds Universitet,.Inst. Biomedicinsk teknik 350 Känlelåterkoppling för handproteser - en icke invasiv metod
2015-H1 Elena, Gutierrez Farewik KTH Mechanics 300 Predicting femur deformity indicators in children with spastic cerebral palsy, using experimentation and multiscale biomechanical simulation of gait
2015-H1 Jeanette, Plantin KI, Rehabmedicinska kliniken, Danderyds Sjukhus 200 Prohand-studien, -en prospektiv longitudinell studie med nya mätmetoder för kvantifiering av handens motorik och hjärnas funktionella nätverk
2015-H1 Ruoli, Wang KI, Inst Kvinnor och barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 200 Neuromusculoskeletal modeling of muscle spasticity: musculoskeletal model
2015-H1 Magdalena, Fossum KI, Inst Kvinnor och barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 200 Tissue engineering för urogenital rekosnstruktiv kirurgi
2015-H1 Birgitta, Wennberg Stockholms Habilitering och Hälsa, SLL / Linköpings Univ. 100 Mera Koll - tids - och planeringsstöd för barn och ungdomar med ADHD
2015-H1 Ulrika, Landin Personligt Stipendium 60 Framtagande av ergonomiskt riktigt doseringshjälpmedel kompatibelt med "mindos"
2015-H1 Twana, Rad Glossa 300 Glossa Språkträning, App för träning efter stroke (se http://www.glossa.se)
2015-H1 Marika, Möller KI, Rehabmedicinska kliniken, Danderyds Sjukhus 200 Neuronala korrelat till kognitiv uttröttbarhet. En möjlig patofysiologisk mekanism för mental trötthet efter lätt traumatisk hjärnskada (mTBI)
2015-H1 Andrea, Merker KI, Inst Kvinnor och barns hälsa, Enh. Pediatrisk Endokrinologi 200 Auxiological tools for following children with short disproportional stature causing orthopedic problems and other handicap
2015-H1 Christian, Oldenburg KI, Rehabmedicinska kliniken, Danderyds Sjukhus, Personligt Stipendium 60 The Role of Cognitive Reserve in Symptom Development After Mild Traumatic Brain Injury
2015-H1 Aniko, Bartfai KI, Rehabmedicinska kliniken, Danderyds Sjukhus 150 Effektiv uppmärksamhetsträning vid förvärvad hjärnskada. Kvalitativ utvärdering av kognitiv rehabilitering
2015-H1 Sara, Wallin Ahlström Habiliteringen i Falun, Falu Lasarett 150 Förskolebarns tidsuppfattning. Utformning och prövning av modell för intervention med tidshjälpmedel till barn med funktionsnedsättning. Pilotstudie.
2015-H1 Meta, Nyström Eek SU, Regionhabiliteringen Silvias barnsjukhus 100 Explosiv styrketräning för ungdomar med cerebral pares
2015-H1 Tomas Christian, Wahlgren SU, Regionhabiliteringen Silvias barnsjukhus 75 Hopp på ett ben hos unga vuxna med Cerebral Pares
2015-H1 Sarah, Meyer KU Leuven - Rehabilitation Sciences, Belgium 250 Towards better understanding of somatosensory deficits in the arm and hand post stroke: predictive value, neural correlates and pilot therapy approach
2014-H2 Gisela, Reinfeldt Engberg KI, Avd. barnkirurgi, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 100 Studier på odlade kroppsegna celler för kirurgisk behandling av urinvägarna och uppföljningsstudier med fokus på blåsexstrofi
2014-H2 Marie-Louise, Schult KI, Rehabmed. kliniken, Danderyds Sjukhus 150 Effekten av områdesspecifik intensiv strukturerad uppmärksamhetsträning på aktivitet och delaktighet efter förvärvad hjärnskada
2014-H2 Helena Tegler Uppsala Universitet, Inst för folkhälsa- och vårdvetenskap 100 Kommunikation med stöd av högteknologisk AKK (samtalsapparat) för barn och ungdomar utan tal
2014-H2 Stefan Stenfelt Linköpings Universitet, Inst. klinisk och experimentell med 150 Efficiency of direct cochlear stimulation by a middle ear implant
2014-H2 Martina Hedenius Uppsala Universitet, Dep. neuroscience, speech language pathology 150 Learning and Memory in Children with Develpmental Dyslexia
2014-H2 Erika Johansson KI, Inst. NVS, Sekt. för Arbetsterapi, Personligt stipendium 46 Aktiv Livsstil Hela Livet- Fallprevention
2014-H2 Beata Lindholm Lunds Universitet, Neurologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus 150 Instabilitet och rädsla för att falla vid Parkinsons sjukdom
2014-H2 Thomas, Hellström Umeå Universitet, Inst. Datavetensskap 200 Intelligent rollator
2014-H2 Helena, Hybbinette KI, Rehabmed. kliniken, Danderyds Sjukhus 200 Talapraxi -en studie av förekomst, förlopp och differentialdiagnostik samt relation till handmotorik och hjärnfunktion efter stroke
2014-H2 Susanne, Palmcrantz KI, Rehabmed. kliniken, Danderyds Sjukhus 80 Gångförmågan efter träning med exoskelettet Hybrid Assistive Limb (HAL) jämfört med efter konventionell gångträning tidigt efter stroke
2014-H2 Jeanette, Plantin KI, Rehabmed. kliniken, Danderyds Sjukhus 150 Prohand-studien, -en prospektiv longitudinell studie med nya mätmetoder för kvantifiering av handens motorik och hjärnans funktionella nätverk
2014-H2 Fredrik Sebelius Lunds Universitet, Inst. Biomedicinsk teknik 300 Känselåterkoppling för handproteser - Lindring av fantomsmärta
2014-H2 Kerstin Johansson KI, CLINTEC, Logopedkliniken 150 Talandning och röstfunktion efter skada mot neder delen av halskotpelaren: implikationer för behandling respektive utvärdering av behandlingseffekter
2014-H2 Aniko Bartfai KI, Rehabmed. kliniken, Danderyds Sjukhus 200 Effektiv uppmärksamhetsträning vid förvärvad hjärnskada. Kvantitativ och kvalitativ utvärdering av kognitiv rehabilitering
2014-H2 Parivash Ranjbar Örebro Universitet, Audiologiskt forskningscentrum 200 Monitor2 ett taktilt hjälpmedel för att förbättra perceptionen och kontrollen över händelser i omgivningen vid grav syn och hörselnedsättning
2014-H2 Anna Bjerkefors GIH, RG Aktiv Rehabilitering, Gymnstik- och Idrottshögskolan 40 Utveckling av sitsenhet till stakergometern Thorx Trainer (tilläggsansökan)
2014-H2 Eva Weidenhielm Broström KI, Kvinnors och Barns Hälsa 350 Mätning och utvärdering av funktion och smärta hos barn och vuxna med funktionshinder och problem i rörelseapparaten
2014-H2 Magdalena Fossum KI, Kvinnors och Barns Hälsa, Barnkirurgi 300 Tissue Engineering för urogenital rekonstruktiv kirurgi
2014-H2 Giedre Grigelioniene KI, Klinisk Genetik, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 250 Kliniska och genetiska studier av skelettdysplasier och skelettmissbildningar
2014-H2 Pamela Lindgren Stiftelsen IMIT, Chalmers 100 Movetto Home Assistance-ett mobilit personförtlyttningshjälpmedel
2014-H2 Marie Ohlsson Mittuniversitetet, Nationellt vintersportcentrum, Östersund 100 Utveckling av testutrustning och sitt-ski för ny sitt-position för sittande längdskidåkning för personer med starkt nedsatt bålstabilitet
2014-H2 Ellika Schalling KI, CLINTEC, Enh. för logopedi 150 Röststörning och behandlingseffekter vid Parkinsons sjukdom studerat med röstackumulator
2014-H2 Arvid Guterstam KI, Inst. för Neurovetenskap, Personligt Stipendium 80 Användning av direkt kortikal stimulering för att skapa illusionen av att en proteshand tillhör kroppen hos patienter som förlorat känslan
2014-H2 Tatja Hirvikoski KI, FoUU, Habilitering & Hälsa, Stockholms Läns Sjukvårds område 150 Internetförmedlad psykoedukation för ungdomar med högfungerande atuismspektrumtillstånd: Koll på Asperger
2014-H2 Lis Sjöberg Örebro Universitet, Inst. hälsovetenskap och medicin, Personligt Stipendium 100 Utprovning av myoelektrisk handprotes till barn - en longitudinell fallkontrollstudie
2014-H2 Johanna Wangdell Sahlgrenska US, CARE/Tetrahand, Mölndal sjukhus 100 Reconstructive hand surgery in tetraplegic patients with neuropathic pain
2014-H2 Jarl Gustav Örebro Universitet, Ortopedteknik & Habilitering 80 Kontinuerlig avlastning med behandlingsskor vid fotsår hos diabetiker -en pilotstudie
2014-H2 Wolfram Antepohl Linköpings Universitet, Rehabmedicinska kliniken 200 Genomförbarhet och effekter av gångträning med ett roboteksoskelett för personer med förvärvad ryggmärgsskada- en multicenterstudie
2014-H2 Lauren Kark Univ. of New South Wales, Graduate Scholl of Biomedical Engineering, Australia 150 Novel textiles for the management of residual limb volume fluctuations in individuals with lower-limb amputation
2014-H2 Peter Vee Sin Lee Univ. of Melbourne, Dep. of Mechanical Engineering, Australia 250 The Pressure Cast (PCAST) Protocol: Transforming Lower Limp Prosthetics Services in Developing Countries
2014-H2 John-Ross Rizzo Tactile Navigation Tools, New York Rusk Rehabilitation, New York Univ.,USA 300 Enabling The Visually Impaired via Intuitive Sensory Augmentation - Eyeronman Vest Project
2014-H2 Francesca Schettini Dept. of computer, control and management engineering , Univ. of Rom, Italy 200 The "aids bucket"- A user-friendly Brain-Computer Interface to assist independent communication and interaction for persons with severe motor impairments
2014-H2 Yves Rybarczyk Nova Univ. of Lisbon, Faculty of Science and Technology, Portugal 100 Web-based therapeutic platform for the rehabilitation of aphasic patients
2014-H2 Babak Taati Toronto Rehabilitation Institute, University of Toronto, Canada 100 Posture monitoring and automated corrective feedback during self-administered upper body stroke rehabilitation exercises
2014-H2 Bob van Ninhuijs Eindhoven Univ. of Technology, Netherlands 200 Towards smart arm support systems: artificial shoulder joint development
2014-H2 William Miller Dept. Occupational Science & Occupational Therapy, Univ. of British Columbia, Canada 200 Collaborative Power mobility Innovative Learning Opportunity (COPILOT): A shared control approach to power mobility training
2014-H2 Jaehyun Jung Schepens Eye Research Inst. Harvard Medical Scholl, USA 250 Active confocal imaging for visual prosthesis of blind
2014-H2 Michael Stahl Schepens Eye Research Inst. Harvard Medical Scholl, USA 300 Structured Light Detection and Delineation of Tripping Hazards
2014-H2 Rüdiger Rupp Heidelberg Univ. Hospital, Spinal cord injury center, Germany 250 SCI-walker - a novel mobile, user-compliant, motorized body weight support device for safe over ground locomotion training
2014-H2 Alice Nieuwboer KU Leuven, Neuro Motor Research Group, Belgium 300 The effects of transcranial direct current stimulation on (re)-learning of fine motor skills in Parkinson´s disease
2014-H2 Natalia Martina Lopez Celani Univ. Nacional de San Juan, Argentina 100 Design of technology strategies and augmented reality environments using fusion sensors for neurorehabilitation
2014-H1 Susanne Rex Skånes Universitetssjukhus, Logopedmottagning 100 Motorisk talstörning hos barn; utveckling och normering av ett test för differentialdiagnostik
2014-H1 Ann-Mari Fagerdahl KI, SÖS, Vo Kirurgi 150 Risk factors and outcome for limb amputation in patients with Peripheral Arterial Disease
2014-H1 Ruoli Wang KTH, Mechanics 450 Neuromusculoskeletal modeling of muscle spasticity in adolescents with cerebral palsy: musculoskeletal model
2014-H1 Marketta Henriksson KI, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus 200 Kartläggning av muskel- och rörelsefunktion hos individer med knäartros som ej förbättras trots rehabilitering
2014-H1 Margit Alt Murphy Sahlgrenska Universitetssjukhuset 150 Objective kinematic movement analysis of the ipsilateral motor dificits after stroke
2014-H1 Elena Gutierrez-Farewik KTH, Mekanik & Motoriklab, 350 Predicting femur deformity in children with spastic cerebral palsy, using experimental with simulation
2014-H1 Jörgen Borg KI, Rehabmedicinska kliniken Stockholm, Danderyds sjukhus 120 Kravspecifikation för handske avsedd för träning av handfunktion tidigt efter stroke
2014-H1 Katharina Stibrant Sunnerhagen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 200 Upper extremity function in persons after stroke, SALGOT
2014-H1 Jan Lexell Skånes Universitetssjukhus, Rehabiliteringsmedicinska kliniken 175 Att åldras med en ryggmärgsskada: olika aspekter av åldrandet i samspel med ett långvarigt funktionshinder
2014-H1 Lina Bunketorp Käll Göteborgs Universitet, Inst för Neurovetenskap, fysiologi 100 Effekten av högintensiv uppgiftsspecifik träning i berikad miljö på gångförmågan hos individer i sent skede efter stroke
2014-H1 Ann-Christin Eliasson KI, Habilitering och Hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 250 Köra för att lära- för små barn med mycket försenad utveckling
2014-H1 Rickard Brånemark Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedkliniken 500 Implanterbart system för viljestyrd kontroll av robotproteser-fortsättning
2014-H1 Fredrik Sebelius Lunds Universitet, Inst Biomedicinsk Teknik 400 Känselåterkoppling för handproteser – Lindring av fantomsmärta
2014-H1 Mattias Nilsson Benfatto KI, Bernadotte-laboratoriet, 200 Blicken blottlägger ordblindhet: Ögonrörelsemätning som metod för upptäckt av specifika läs- och skrivsvårigheter
2014-H1 Aniko Bartfai KI, Rehabmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus, 200 Effektiv uppmärksamhetsträning vid förvärvad hjärnskada. Kvantitativ och kvalitativ utvärdering av kognitiv rehabilitering
2014-H1 Marie-Louise Schult KI, Rehabmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus 100 Effekten av områdesspecifik intensiv kognitiv träning på aktivitet och delaktighet, vid förvärvad hjärnskada
2014-H1 Per Åstrand KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Personligt stipendium 120 Ortopedisk kirurgi hos barn med Cerebral Pares, registerstudier från CPUP, nationellt kvalitetsregister för barn med CP
2014-H1 Nikolaos Kiapekos KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Personligt stipendium 180 Ortopedisk kirurgi vid Cerebral Pares, (CP). Registerstudier i det nationella kvalitetsregistret CPUP
2014-H1 Anna Telléus KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Personligt stipendium 60 Orthopaedic aspects of dyskinetic Cerebral Palsy, register studies from the national quality register, CPUP
2014-H1 Eva Häggström Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedteknik 200 Belastning av implantat under vardagliga aktiviteter hos amputerade patienter med skelettförankrade lårbensproteser
2014-H1 Mats Nilsson Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen 200 Hör blinda bättre än seende? Jämförande studier av hörselförmågor hos blinda och seende personer
2014-H1 Eric Lindström KI, Rehabmedicinska kliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus 200 Program för okulomotorisk träning med ögonstyrning (PROMT-Ö)
2014-H1 Sverker Johansson KI, Inst NVS, Karolinska Univ. Sjukhuset 100 Falls and fall risk factors in non-ambulatory and ambulatory people with multiple sclerosis
2014-H1 Git Lidman Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias barnsjukhus 100 Långtidseffekter av intervention med botulinumtoxin i kombination med intensiv arbetsterapi hos barn med CP
2014-H1 Reidun Stenberg Örebro Universitet, Barnkliniken USÖ, 150 Kartläggning av gluten och neurala proteiners antikroppssvar hos barn och ungdomar med cerebral pares
2014-H1 Anders Palmquist Sahlgrenska Akademin, Kliniska vetenskaper/biomat-erialvet. 100 Morfologiskochultrastrukturellanalysavbenföranadeamputationsproteser
2014-H1 Siv Edvinsson Örebro Universitet, Personligt stipendium 50 Fysiologisk belastning under måltid hos barn och unga vuxna med cerebral pares. Delstudie 3 i avhandlingsarbete
2014-H1 Gisela Reinfeldt Engberg KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Avd för barnkirurgi 75 Tissue engineering för utveckling av blåsförstoring och kanaler till urinblåsan
2014-H1 Claes Hultling Stiftelsen Spinalis 300 Identifikation av fallprediktorer och utveckling av fallpreventionsprogram för personer med ryggmärgsskada
2014-H1 Elena Pavlova KI, Rehabmedicinska kliniken Stockholm, Danderyds sjukhus 200 Kan Transkraniell svagströms stimulering av premotor kortex förbättra handfunktion hos patienter i kroniskt skede efter stroke? En explorativ studie
2014-H1 Andrea Merker KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Personligt stipendium 100 Kartläggning av längd- och kroppsproportionssituationen och risken för ortopediskt/neurologiskt handikapp vid specifika skelettdysplasidiagnoser
2014-H1 Åsa Hedberg Rundgren KI, Inst för Kvinnors och Barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 100 Effekteravfysiskaktivitet,iformavracerunning,påfysiskochpsykiskhälsa hos ungdomar med cerebral pares
2014-H1 Hans Forssberg KI, Inst för Kvinnors och Barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 300 New strategies to improve motor and cognitive functions in children with cerebral palsy based on learning induced plasticity
2014-H1 Thomas Sejersen KI, Inst för Kvinnors och Barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 150 Nya strategier för att reducera biverkningar av kortisonbehandling av Duchennes muskeldystrofi
2014-H1 Lars Weidenhielm KI, Inst molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 150 dGEMRICexaminationofthepatellarjointcartilageafteroperativelytreatedrecurrentpatellardislocationinchildhood
2014-H1 Kristina Löwing KI, Inst för Kvinnors och Barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 150 Små-Steg: Ett program för att utveckla nya behandlingsprinciper för barn med risk att utveckla cerebral pares
2014-H1 Nelli Kalnak KI, Inst för Kvinnors och Barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 100 Reading ability in children with specific language impairment
2014-H1 Ingrid Beherns Sahlgrenska Akademin, Inst för neurovetenskap och fysiologi 100 Afasi och ögonrörelser vid skrift
2014-H1 Charlotte Häger Umeå Universitet, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering 200 Movement Controlin Stroke–clinical and laboratory assessments and inrelation to brain imaging with fMRI (MOSTstudy)
2014-H1 Ingrid Lindgren Lunds Universitet, Inst för hälsovetenskaper 100 Reproducerbarhet av smärttrösklar för temperatur, tryck och stick efter stroke
2013-H2 Giedire Grigelioniene Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Klinisk Genetik 250 Kliniska och genetiska studier av skelettdysplasier och skelettmissbildningar
2013-H2 Martin Fahlström Umeå Universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering 350 Utveckling av kliniska hjälpmedel för bedömning av övervikt och andra kardiovaskulära riskfaktorer efter ryggmärgsskada
2013-H2 Anders Erlandsson Personligt stipendium 75 EasyOn – hjälpverktyg för ”påtagning” av kompressionsstrumpa mm
2013-H2 Elin Lööf KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus,Personligtstipendium 150 Motorisk förmåga, gångmönster och livskvalité hos barn med kongenital idiopatisk klumpfot
2013-H2 Sofia Brorsson Högskolan Dalarna, Hälsa och samhälle 150 Handträning och dess effekter på handfunktion och handstyrka för patienter med ledgångsreumatism och artros
2013-H2 Aniko Bartfai KI, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus 200 Effektiv uppmärksamhetsträning vid förvärvad hjärnskada. Kvantitativ och kvalitativ utvärdering av kognitiv rehabilitering
2013-H2 Marie-Louise Schult KI, Sektion för rehabmedicin, Danderyds Sjukhus 200 Effekten av områdesspecifik intensive kognitiv träning på aktivitet och delaktighet, vid förvärvad hjärnskada
2013-H2 Reidun Stenberg Örebro Universitet, Barn och Ungdomskliniken 100 Kartläggning av gluten och neurala proteiners antikroppssvar hos barn och ungdomer med cerebral pares
2013-H2 Nelli Kalnak KI, Inst. för Kvinnors och Barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 100 Reading ability in children with specific language impairment
2013-H2 Johannes Henriksson Personligt stipendium 100 ErgoGlove – Ergonomisk handske för att underlätta vardagen för folk med reumatiska besvär
2013-H2 Håkan Littbrand Umeå Universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering 200 Riskfaktorer för att drabbas av höftfraktur bland de allra äldsta– En prospektiv populationsbaserad kohorstudie -
2013-H2 Martina Hedenius Uppsala University, Department of Neuroscience, Speech Language Pathology 200 Learning and memory with developmental dyslexia
2013-H2 Marie Peny-Dahlstrand Göteborgs Universitet, Inst. neurovetenskap och fysiologi 100 Att göra och bli delaktig-metod för att öka färdigheter i aktivitetsutförande i vardagsaktiviteter och exekutiv förmåga hos barn och unga
2013-H2 Josefine Eriksson Naili KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Personligt stipendium 120 Funktionell utvärdering vid höft- och knäledsartros. Betydelse för patient och samhälle?
2013-H2 Anna-Clara Esbjörnsson KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Personligt stipendium 120 The foot and ankle in children with Juvenile Idiopathic Arthrits- impact on disease progression and effect of medical treatment on walking function
2013-H2 Jörgen Borg KI, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Danderyds Sjukhus 300 Gångförmågan efter träning med exoskelettet Hybrid Assistive Limb (HAL) jämfört med efter konventionell gångträning tidigt efter stroke
2013-H2 Magdalena Fossum KI, Inst. Kvinnors och Barns hälsa, Astrid Lindgrensbarnsjukhus 350 Tissue engineering för urogenital rekonstruktiv kirurgi
2013-H2 Priti Yadav KTH, Mekanik, Personligt stipendium 100 Subject specific finite element modeling of bone growth in children with cerebral palsy
2013-H2 Erik Dijkstra KTH, Mekanik, Personligt stipendium 80 Prediction of postural strategies
2013-H2 Carina Reinholdt Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Handkirurgiska kliniken 200 Surgical restoration of grasp control in tetraplegia
2013-H2 Christina Brogårdh Lunds Universitet, Institutionen för hälsa vård och samhälle 100 Fall, rädsla för fall och relationen mellan muskelstyrka, gångförmåga och fall hos personer med post-polio
2013-H2 Johanna Wangdell Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arbetsterapienheten 150 Kvinnors resultat efter rekonstruktiv handkirurgi vid tetraplegi
2013-H2 Liselotte Hermansson Örebro Universitet, Ortopedteknik 200 Effekt av ett kraftgenerareande hjälpmedel för personer med nedsatt handstyrka
2013-H2 Eva Weidenhielm Broström KI, Inst. Kvinnors och Barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 350 Mätning och utvärdering av funktion och smärta hos barn och vuxna med funktionshinder och problem i rörelseapparaten
2013-H2 Jeanette Plantin KI, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Danderyds Sjukhus 200 Prohand-studien – en prospektiv longitudinell studie med nya mätmetoder för kvantifiering av handens motorik och hjärnans funktionella nätverk
2013-H2 Kristina Tedroff KI, Inst. för Kvinnors och Barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 200 Och sen då? Unga vuxna med CP på väg in i vuxenlivet- vilka faktorer påverkar social integration, livskvalitet och hälsa
2013-H2 Claes Hultling KI, Stiftelsen Spinalis, Personligt stipendium 150 20 år med bruten nacke!
2013-H1 Ulla Hellstrand Tang Göteborgs Universitet, Ortopedteknik 200 D-foot, ett verktyg för riskfotbedömning vid diabetes. En hjälpreda för bättre försörjning av ortopedtekniskt hjälpmedel för foten
2013-H1 Clas Linnman Harvard Medical School, USA, Boston Childrens Hospital 300 Simultaneus PET-MRI imaging of Neuropahtic Pain after Spinal Cord Injury
2013-H1 Maria Larsson Lund Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för hälsovetenskap 300 Svårigheter att använda vardagsteknik efter förvärvad hjärnskada – Förbättra matchning mellan förmåga och teknikens krav för att främja delaktighet
2013-H1 Marie-Louise Schult KI, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus 200 Effekten av områdesspecifik intensiv kognitiv träning på aktivitet och delaktighet, vid förvärvad hjärnskada
2013-H1 Kerstin Wahman KI, Rehab Station Stockholm 300 Energiförbrukning vid fysisk aktivitet hos ryggmärgsskadad – utveckling av vetenskapligt underlag och teknisk lösning för webbaserad portal
2013-H1 Kjartan Halvorsen Uppsala Universitet, Institutionen för Informationsteknologi 150 Internet-baserad, interaktiv och fallförebyggande balansträning
2013-H1 Katharina Stibrant Sunnerhagen Göteborgs Universitet, Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi 250 Upper extremity function in persons after stroke, SALGOT
2013-H1 Erik Rosendahl Umeå Universitet, Institutionen samhällsmedicin och rehabilitering 300 Högintensiv funktionell träning för äldre personer med demenssjukdom. En randomiserad kontrollerad studie
2013-H1 Björn Peters Linköpings Universitet, VTI 140 Användandet av hör- och synhjälpmedel vid bilkörning
2013-H1 Elena Gutierrez-Farewik KTH, Mekanik & Motoriklab 350 Predicting femur deformity in children with spastic cerebral palsy
2013-H1 Aniko Bartfai KI, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus 200 Effektiv uppmärksamhetsträning vid förvärvad hjärnskada. Kvantitativ och kvalitativ utvärdering av kognitiv rehabilitering
2013-H1 Ellika Schalling KI, Enheten för logopedi, CLINTEC 200 Röstaanvändning vid parkinsons sjukdom, studerat med bärbar röstackumulator
2013-H1 Lars Butler Lasse Butler Architecture and Industrial Design 200 Ljura taklift
2013-H1 Bertil Rydenhag Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neurokirurgin 500 Automatisk detektion och loggning av epileptiska anfall med en bärbar enhet för bättre behandlingsmöjligheter och rörlighet vid svår epilepsi
2013-H1 Jonas Wistrand Rehabkliniken Linköping 300 Klinisk studie, Elektrodress – forskning och utveckling av hjälpmedel som ökar rörligheten för patienter som är rörelsehindrade till följd av spasticitet
2013-H1 Christoffer Lindhe Högskolan i Halmstad, Science Park Halmstad 300 Balance- den rörliga protesfoten
2013-H1 Jan Lexell Skånes Universitetssjukhus, Rehabiliteringsmedicinska kliniken 160 Att åldras med en ryggmärgsskada: olika aspekter av åldrandet i samspel med ett långvarigt funktionshinder
2013-H1 Märta Berthold-Lindstedt KI, Rehab.med. Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus 100 Effekt av intensiv konditonsträning på minne, uppmärksamhet och arbetsminne hos strokepatienter som genomgår hjärnskaderehabilitering
2013-H1 Christina Brogårdh Lunds Universitet, Institutionen för hälsa vård och samhälle 100 Skuldersmärta efter stroke och förändrad sensorik i armen
2013-H1 Magdalena Fresk Personligt stipendium 75 Utveckling av Lyftbågen Resa
2013-H1 Anna Bjerkefors GIH, RG Aktiv Rehabilitering 35 Utveckling av sitsenhet till stakergometern Thorax Trainer
2013-H1 Nikolaos Kiapekos KI, Inst. Kvinnor och Barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Personligt stipendium 120 Ortopedisk kirurgi hos barn med Cerebral Pares, registerstudier från CPUP, nationellt kvalitetsregister för barn med CP.
2013-H1 Per Åstrand KI, Inst. för Kvinnor och Barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Barnortopeden 80 Ortopedisk kirurgi hos barn med Cerebral Pares, registerstudier från CPUP, nationellt kvalitetsregister för barn med CP.
2013-H1 Elena Pavlova KI, Rehab.med. Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus 250 Finmotorisk handfunktonsträning hos personer i kronisk skede efter stroke med samtidig transkraniell svagströmsstimulering
2013-H1 Stina Juhlin Myra Industriell Design AB 350 WeC Solution. En vridbar toalett för bättre tillgänglighet i små toalettutrymmen
2012-H2 Thomas Sejersen KI, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 300 Strategier för att reducera biverkningar av kortisonbehandling av duchennes muskeldystrofi
2012-H2 Lisbeth Claesson Sahlgrenska Universitetssjukhuset, DART, Drottning Silvias Barnsjukhus 200 Utvärdering av funktions
2012-H2 Jan Steckel , University of Antwerp, Belgium, Centrum voor Zorg Technologie 400 3D sonar for electric wheelchairs – proof of concept
2012-H2 Bo Glimskär KTH, Centrum för Hälsa och Byggande 200 Trappgående rullator
2012-H2 Helen Lindner Örebro Universitet, Habiliteringens Forskningscentrum, Personligt Stipendium 75 Assessment of capacity for myoelectric control – ett instrument för personer med myoelektrisk handprotes. Psykometriska egenskaper och implementering
2012-H2 Ingvor Pettersson Örebro Universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin 150 Värdet av en eldriven rullstol – fokus på äldre användare, anhöriga och hälsoekonomi
2012-H2 Josefine Eriksson Naili KI, Motoriklab, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Personligt Stipendium 120 Funktionell utvärdering vid höft- och knäledsartros. Betydelse för patient och samhälle?
2012-H2 Meta Nyström Sahlgrenska Universitetssjukhuset,, Drottning Silvias Barnsjukhus 250 Explosiv styrketräning för ungdomer med cerebral pares
2012-H2 Li Qibin Copenhagen University, Denmark, Beijing Genomics Institute Europé 350 Cerebral palsy genetic study: Novel mutations for familial and idiopathic cases and molecular mechanisms
2012-H2 Stefan Lundberg KTH, Centrum för Hälsa och Byggande 200 Videotelefon för dementa på läsplatta
2012-H2 Reza Fakhrai KTH 200 Utveckling av ett datorbaserat verktyg avsett för att bestämma förekomsten av tryck- och skavsår i design av ortopedtekniska hjälpmedel.
2012-H2 Catharina Borgenstierna Bestic AB 210 Ergonomiskt utformade manöverdon för i första hand Bestic
2012-H2 Erika Nilsson Stiftelsen Spinalis 200 Mamma, Pappa, lam – Att vara förälder och ryggmärksskadad
2012-H2 Marie-Louise Schult KI, KIDS/Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus 200 Effekten av områdesspecifik intensiv kognitiv träning på aktivitet och delaktighet efter förvärvad hjärnskada
2012-H2 Aniko Bartfai KI, KIDS/Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus 150 Effektiv uppmärksamhetsträning vid förvärvad hjärnskada. Kvantitativ och kvalitativ utvärdering av kognitiv rehabilitering
2012-H2 Fredrik Sebelius Lunds Universitet, Institutionen för Mätteknik och Industriel Elektronik 380 Lindring av fantomsmärta med känselåterkoppling
2012-H2 Eva Häggström Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedteknik 200 Ger förskjutning av lodlinje minskad belastning på implantatsystemet hos patienter med skelettförankrad lårbensprotes och hur mycket används protesen?
2012-H2 Nelli Kalnak KI, Inst. Kvinnors och Barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 150 Language, cognition and genetics in children with language impairment
2012-H2 Lars Butler Lasse Butler Architecture and Industrial Design 65 Ljura taklift
2012-H2 David Rusaw Hälsohögskolan i Jönköping 150 Postural control of transtibial prosthesis users: biomechanical models, control mechanisms and neuromuscular response
2012-H2 Christina Brogårdh Lunds Universitet, Institutionen för hälsa vård och samhälle 100 Skuldersmärta efter stroke och förändrad sensorik i armen
2012-H2 Eva Weidenhielm Broström KI, Inst. Kvinnors och Barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 450 Mätning och utvärdering av gångmönster, stående, muskelstyrka samt smärta hos friska personer och personer med funktionshinder
2012-H2 Märta Berthold-Lindstedt KI, Rehab. med. Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus 150 Effekt av intensiv konditonsträning på minne, uppmärksamhet och arbetsminne hos strokepatienter som genomgår hjärnskaderehabilitering
2012-H2 Amirah Khan KI, KIDS/Rehab. med. Universitetskliniken, Danderyds Sjukhus, Personligt Stipendium 140 Kan effekten av finmotorisk handfunktionsträning hos personer i kroniskt skede efter stroke förstärkas av samtidig transkraniell svagströmsstimulering
2012-H2 Richard Levi Umeå Universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering 300 Förskrivning av elektrisk rullstol: Aktuella attityder och framtida förbättringsmöjlighet. Ett förskrivarperspektiv.
2012-H2 Cecilia Pettersson Lunds Universitet, Institutionen för hälsa vård och samhälle 150 Erfarenheter och upplevelser av att använda elrullstol och scooter
2012-H2 Kjetil Falkenberg Hansen KTH, Skolan för datavetenskap och kommunikation 200 Motiverande träning av motoriska färdigheter med rullstolen som uttrycksfullt musikinstrument
2012-H2 Bo Håkansson Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för signaler och system 400 Implanterbar benledningshörappart – en första klinisk studie på patient
2012-H2 Sofia Brorsson Högskolan Dalarna 150 Handkraft relaterar till smärta och dagliga aktiviteter vid reumatioid artrit och hos referenter
2012-H1 Lina Bunketorp Käll Göteborgs Universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 125 Effekten av högintensiv uppgiftsspecifik träning i berikad miljö på gångförmågan hos individer i sent skede efter stroke
2012-H1 Bo Schenkman Blekinge Tekniska Högskola, Sektion för Management 200 Förutsättningar för blindas förflyttning genom att använda sig av precedenseffekten vid ekolokalisering
2012-H1 Carina Reinholdt Göteborgs Universitet, Inst. för kliniska vetenskaper/handkirurgi 200 Rekonstruktiv handkirurgi vid tetraplegi och spasticitet – nya behandlingsstrategier
2012-H1 Elena Pavlova KI, KIDS/Rehabiliteringsmedicin, Danderyds Sjukhus 200 Kan Transkraniell likströms stimulering av premotor kortex förbättra handfunktion hos friska personer? En explorativ studie
2012-H1 Johan Gäverth KI, Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa, Personligt Stipendium 74 An objective method to quantify spasticity
2012-H1 Ingrid Lundberg KI, Institutionen för Medicin/enheten för reumatologi 300 Träning som riktad behandling för patienter med reumatisk muskelinflammation, myosit
2012-H1 Vedrana Bolic Linköpings Universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 150 Webbaserat interaktivt mobilt påminnelsestöd (RemindMe) för ungdomer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
2012-H1 Erik Rosendahl Umeå Universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering 500 Högintensiv funktionell träning för äldre personer med demenssjukdom. En randomiserad kontrollerad studie
2012-H1 Märta Berthold-Lindstedt KI, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus 150 Effekt av intensiv konditionsträning på minne, uppmärksamhet och arbetsminne hos strokepatienter som genomgår hjärnskaderehabilitering
2012-H1 Ulla Bergfeldt KI, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus 175 Post-stroke fatigue: samband mellan motorisk relaterad neuronal aktivitet och neuronalt nätverk före och efter perifer spasticitetsbehandling
2012-H1 Kristin Samuelsson KI, Institutionen för kliniska nevrovetenskaper, Personligt Stipendium 90 Mikroangiopatisk genes vid kronisk idiopatisk axonal polyneuropati
2012-H1 David House KTH, Tal, Musik & Hörsel 200 Utprovning av ett datoriserat behandlingsstöd för barn med avvikande tal
2012-H1 Kristina Tedroff KI, Neuropediatriken, Astrid Lindgrens Barnsjukhuset 120 Klinisk studie av spasticitetens betydelse för funktion, kontraktursutveckling, livskvalitet och smärta hos barn och unga vuxna
2012-H1 Håkan Littbrand Umeå Universitet, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering 150 Kan gånghastighet predicera mortalitet bland personer 85 år och äldre? – En prospektiv populationsbaserad kohortstudie.
2012-H1 Elena Gutiererez-Farewik KTH Mekanik & Motoriklab. 400 Patient-specific biomechanical models – fitting the model to the person
2012-H1 Fredrik Sebelius Lunds Universitet, Institutionen för Mätteknik och Industriel Elektronik 600 SmartSkin – Återkoppling av känsel
2012-H1 Marie-Louise Schult KI, Institutionen för kliniska vetenskaper/rehabiliteringsmedicin, Danderyds Sjukhus 150 Effekten av områdesspecifik intensiv kognitiv träning på aktivitet och delaktighet efter förvärvad hjärnskada
2012-H1 Aniko Bartfai KI, Institutionen för kliniska vetenskaper/rehabiliteringsmedicin, Danderyds Sjukhus 150 Effektiv uppmärksamhetsträning vid förvärvad hjärnskada. Kvantitativ och kvalitativ utvärdering av kognitiv rehabilitering
2012-H1 Magnus Eklund Ergoled 35 Ergoled gör det möjligt för den rullstollsburne att enkelt hantera och sitta ergonomisk i sin soffa med laptops, surfplattor, böcker, förtäring mm.
2011-H2 Björn Peters VTI, Linköpings Universitet 200 Utveckling av hjälpmedel för bilförare med hörselnedsättning baserat på analys av ögonrörelsedata från en simulatorstudie.
2011-H2 Ulla Tang Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedteknik, Göteborgs Universitet 270 Ortopedteknisk försörjning till patienter med diabetes och risk för fotsår. Biomekanik, kostnader och hållbarhet.
2011-H2 Stina Ericsson Institution för Språk och Litteratur, SOL – Linnéuniversitetet, Växjö 100 Aktiv lek: Initiativ, aktivitet och samspel mellan barn med och utan funktionsnedsättning och en talande och lekande robot.
2011-H2 Lisbeth Nilsson Lapplands barnklinik, Barn- o ungdomshabilitering, Gällivare Sjukhus 140 Utveckla och utvärdera en ny modell för implementering av Köra för att Lära
2011-H2 Inga-Lill Boman KI, Institution för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus 200 Stöd av robotteknik för självständigt och tryggt boende: En utvärderingsstudie av roboten ”Giraffen”
2011-H2 Martin Fahlström Institution för samhällsmedicin och rehab, Umeå Universitet 300 Utveckling av kliniska hjälpmedel för bedömning av övervikt och andra kardiovaskulära riskfaktorer efter ryggmärgsskada
2011-H2 Marie Eriksson KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhuset, Personligt Stipendium 120 Ambulation and associated factors in children and adolescents with Arthrogryposis Multiplex Congenita
2011-H2 Emma Sjöberg Inverventions AB, Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa 90 Elektrodress – för ett liv i rörelse; biokompatibilitet och säker användning i hemmiljö
2011-H2 Traci Flynn Göteborgs Universitet, Personligt Stipendium 100 Hearing aid (BAHA) for children with cleft palate and OME
2011-H2 Kerstin Hagberg Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Personligt Stipendium 80 Gångfunktion och kostnader med skelettförankrad lårbensprotes
2011-H2 Rickard Brånemark Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedteknik, Mölndals Sjukhus 600 Implanterbart system för viljestyrd kontroll av robotproteser
2011-H2 Katarina Mühlenbock DART, Göteborgs Universitet 200 Symbolstödd nyhetstext på webben
2011-H2 Ellika Schalling KI, CLINTEC, Enheten för logopedi 200 Röstanvändning och effekt av biofeedback vid Parkinsons sjukdom studerat med ny bärbar utrustning för långtidsregistrering av röstfunktion, VoxLong
2011-H2 Ulla Bergfeldt KI, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken, Danderyds Sjukhus 125 Post-stroke fatigue: samband mellan motoriskt relaterad neuronal aktivitet och neuronalt nätverk före och efter perifer spasticitetsbehandling
2011-H2 Cecilia Lidbeck KI, Instution för Kvinnor och Barns hälsa, Personligt Stipendium 120 Påverkan av spatial perception på motoriken hos barn med cerebral pares
2011-H2 Eva Weidenhielm Brorström KI, Kvinnor och Barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 450 Mätning och utvärdering av gångmönster, stående, muskelstyrka samt smärta hos friska personer och personer med funktionshinder
2011-H2 Josefine Eriksson Naili KI, Institution för Kvinnor och Barns hälsa, Personligt Stipendium 100 Biomekanisk bedömning av rörelsekvalitet och objektiv utvärdering av funktion hos personer med höft- och knäledsartros
2011-H2 Lena Krumlinde Sundholm KI, Institution för Kvinnors och Barns hälsa, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 50 Måluppfyllelse vid målinriktad behandling för barn med funktionsnedsättning; en randomiserad kontrollerad studie
2011-H2 Helene Lidström Folke Bernadotte regionhabilitering, Barnsjukhuset Akademiska, Uppsala Universitet 110 Ett aktiv liv med avancerade datorhjälpmedel – integrering av teknik i vardagen för barn med omfattande motoriska- och kommunikationssvårigheter
2011-H2 Gisela Reinfeldt Engberg KI, Danderyds sjukhus, Personligt Stipendium 100 Tissue engineering för utveckling av kanaler till urinblåsan
2011-H2 Aniko Bartfai KI, Inst. för kliniska vetenskaper, Rehabmed kliniken Danderyds Sjukhus 100 Effektiv uppmärksamhetsträning vid förvärvad hjärnskada. Kvantitativ och kvalitativ utvärdering av kognitiv rehabilitering.
2011-H2 Claes Lybeck Jatab Care AB 500 Utveckling av nödfällningsfunktion
2011-H1 Emil Orman Umeå Institute of Design 30 Recreational diving for disabled people
2011-H1 David Rusaw Sahlgrenska Akademi 60 Interactions of Trans-tibial Prosthetic Limbs and the Human Sensorimotor Response: Studies of lower-limb prosthetic design and the relative influence on balance.
2011-H1 Ann-Christin Eliasson KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Kvinnor och Barns Hälsa 100 Effekt av tidig träning av handfunktion hos små barn med unilaterala hjärnskador.
2011-H1 Kristina Tedroff KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Neuropediatriken 100 Klinisk studie av spasticitetens betydelse för funktion, kontraktursutveckling, livskvalitet och smärta hos barn och unga vuxna.
2011-H1 Sofia Brorsson Högskolan i Halmstad 200 Handträning och dess effekter på handfunktion och handstyrka för patienter med ledgångsreumatism och artros.
2011-H1 Fredrik Sebelius Lunds Universitet, Inst. för Mätteknik och Industriell Elektronik 350 Återkoppling av känsel för protesanvändare med ett passivt kinetiskt system.
2011-H1 Lars B. Dahlin Skånes Universitetssjukhuset, Inst. för Kliniska vetenskaper i Malmö/Handkirurgi 400 Det drabbade barnet och dess familj i sjukvården.
2011-H1 Mikael Löfstrand Personligt Stipendium 150 Utveckling och optimering av horisontalplanskorrigering, kallad HPK, för retrofit i befintliga elrullstolar.
2011-H1 Elena Gutierrez-Farewik KTH, Mekanik & Motoriklab 350 Subject-specific biomechanical models of dynamic muscle function.
2011-H1 Ingrid Lundberg Karolinska Universitetssjukhuset, Inst för Medicin, Enheten för Reumatologi 150 Träning som riktad behandling för patienter med reumatisk muskelinflammation, myosit.
2011-H1 Katharina Stibrant Sunnerhagen Sahlgrenska, Göteborgs Universitet/Inst Neurovet och Fysiolo 200 Upper extremity function in persons after stroke, SALGOT.
2011-H1 Magdalena Fresk Personligt Stipendium 60 Lyftbåge, för säng.
2011-H1 Ulf Karlsson Chalmers Industriteknik 30 Dubbelgångjärn för personbil för att ge rullstolsbundna och rollatoranvändare möjlighet att stiga in i bil från en vanlig parkeringsficka.
2011-H1 Ulla Bergfeldt KI, Danderyds Sjukhus, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken 100 Post-stroke fatigue: samband mellan motoriskt relaterad neuronal aktivitet och neuronalt nätverk före och efter perifer spasticitetsbehandling.
2011-H1 Ellika Schalling KI, CLINTEC, Enheten för logopedi 150 Röst, tal och kommunikation hos personer med hög ryggmärgsskada före och efter träning av andningsmuskulaturen.
2011-H1 Lars Hagenäs KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Barnendokrinologiska enheten 500 Studier av tillväxt och ortopediska handikapp hos barn och ungdomar med skelettdysplasi.
2011-H1 Kjetil Hansen KTH, Tal, Musik och Hörsel 100 Ljudskrapan/Soundscraper – Ett pedagogiskt stöd för hörträning och uttrycksfull kommunikation för hörselskadade barn med flera funktionshinder.
2011-H1 Magdalena Fossum KI, Inst. för Kvinnor och Barns Hälsa 350 Tissue engineering för urogenital rekonstruktiv kirurgi.
2011-H1 Elena Pavlova KI, Danderyds Sjukhus, KIDS,Rehabiliteringsmedicin 200 Kan effekten av finmotorisk handfunktionsträning hos personer i kroniskt skede efter stroke förstärkas av samtidig transkrainell likströmsstimulering.
2010-H2 Lisbeth Nilsson Gällivare Sjukhuset, Barnhabilitering 100 Utveckla och utvärdera en ny modell för implementering av Köra för att Lära.
2010-H2 Johanna Wangdell Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Handkirurgi/Arbetsterapi 75 Aktivitetsförutsättningar 1 år efter grepprekonstruktion vid tetraplegi. Vad styr överföringen från ny funktion till vardagsvinster? – En kvalitativ studie.
2010-H2 Ulrika Maria Ferm Sahlgrenska Universitetssjukhuset, DART – kommunikation- och dataresurscenter 75 (personligt stipendium) Hjälpmedel/metoder som stödjer kommunikation för barn med grava tal- och rörelsehinder, vuxna med huntingtons sjukdom och vuxna med afasi.
2010-H2 Anders Björkman Skånes Universitetssjukhuset, Handkirurgiska kliniken 250 Median and ulnar nerve injuries in children – longterm outcome and cerebral reorganization.
2010-H2 Carina Reinholdt Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedi/Handkirurgi 200 Rekonstruktiv handkirurgi vid tetraplegi och spasticitet- nya behandlingsstrategier.
2010-H2 Eva Weidenhielm Broström KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Kvinnor och barns hälsa 400 Mätning och utvärdering av gångmönster, stående, muskelstyrke samt smärta hos friska personer och personer med funktionshinder.
2010-H2 Parivash Ranjbar Örebros Universitetssjukhuset, Audiologiskt forskningscentrum 500 Att känna omvärlden: Utveckling av hjälpmedel för personer med grav hörselnedsättning eller dövblindhet.
2010-H2 Ulla Bergfeldt Karolinska Universitetssjukhuset, Rehab.med 120 Post-stroke fatigue: Samand mellan fatigue, motoriskt relaterad neuronal aktivitet, absolut blodflöde och neuronalt nätverk före och efter perifer spasticitets-behandling.
2010-H2 Bo Glimskär KTH, Centrum för hälsa och byggande 150 Utveckling av Rollatorn som uppresningshjälpmedel från golv.
2010-H2 Eva Pontén Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Barnortopedi 200 Metoder att kvantifiera muskulära och neuronala faktorer vid passiv rörelse i handledsmuskulaturen hos barn och ungdomar med cerebral pares eller efter en senare hjärnskada.
2010-H2 Li Liu Umeå Universitet, Institution för tillämpad fysik och elektronik 280 Tongue Controller for powered wheelchair.
2010-H2 Lars-Göran Lindberg Linköpings Universitet, Inst. Medicinsk Teknik 200 Heart Vent Chest; ett nytt bärbart diagnos- och träningshjälpmedel vid andningsrelaterade funktionshinder.
2010-H2 Ann-Marie Öhrvall Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Neuropediatrik 150 Stabilitet över tid av manual ability classification system, MACS, en klassifikation av hur barn med cerebral pares hanterar föremål i vardagen.
2010-H2 Nelli Kalnak Karolinska Sjukhuset, Neuropediatrik 60 (personligt stipendium) Språk, kognition och genetik hos barn med språkstörning.
2010-H2 Sermin Tükel Kavak Astrid Lindgrens Barnsjukhuset, Neuropediatrik 100 Speech dyspraxia, how it relates to daily life as well as it relates to sensory and motor deficits.
2010-H2 Jörgen Borg Danderyds Sjukhuset, Rehabiliteringsmedicin 150 Hybrid assistive limb för funktionsträning och funktionsstöd efter stroke och poliomyelit – en pilotstudie.
2010-H2 Tony Pansell S:t Eriks Ögonsjukhuset, Klinisk Neurovetenskap, KI 200 Ackommodationsförmågan hos barn och ungdomar med och utan cerebral pares.
2010-H1 Katharina Stibrant Sunnerhagen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Rehabiliteringsmedicin 200 Upper extremity function in persons after stroke.
2010-H1 Diana Swolin-Eide Drottning Silvias Barnsjukhus, Barnmedicin 200 Vibrationsbehandling hos patienter med Duchennes muskeldystrofi (DMD).
2010-H1 Lina Bunketorp Käll Inst. för neurovet, & fysiologi, CBR 100 Kan man genom rehabiliteringsinsatser i grupp med inriktning på musik/rytmik eller ridterapi uppnå förbättring av gångförmågan i ett sent skede av stroke.
2010-H1 Eva Nordmark Lunds Universitet, Inst. för Hälsa, vård och samhälle 200 Motorik och förflyttningsförmåga mätt med GMFCS, GMFCS
2010-H1 Ulla Bergfeldt Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge, Rehab.med. 150 Post-stroke fatigue: Samband mellan motoriskt relaterad neuronal aktivitet, absolut blodflöde och neuronalt nätverk före och efter perifer spasticitetsbehandling.
2010-H1 Per-Mats Janarv Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Barnortopedi 200 Utvärdering av en ny ultraljudsutrustning för skelettåldersbestämning på barn.
2010-H1 Ann-Sofi Lamberg Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Handkirurgiska kliniken 200 Nya träningskoncept efter rekonstruktion av handfunktion hos tetraplegiker.
2010-H1 Anita Sant’Anna Högskolan i Halmstad 200 Using accelerometers to evaluate quality of gait.
2010-H1 Maria Ekblom Gymnastik och Idrottshögskolan, KI & GIH 200 Interaktiv motorikträning och motoriktestning för barn med Developmental Coordination Disorder
2010-H1 Bertil Rydenhag Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neurokirurgin 500 Automatisk detektion och loggning av epileptiska anfall med en bärbar enhet för bättre behandlingsmöjligheter och rörlighet vid svår epilepsi.
2010-H1 Elena Gutierrez-Farewik KTH Mechanics & Motoriklab., Astrid Lindgrens Barnsjukhus 250 Patient-specifika biomekaniska modeller av patienter med funktionshinder, baserad på MR-bilder.
2010-H1 Fredrik Sebelius Lunds Universitet, Inst. för Mätteknik och Industriell Elektroteknik 300 Återkoppling av känsel för protesanvändare.
2010-H1 Kjetil F. Hansen KTH, Tal, Musik och Hörsel 200 Vidareutveckling av Ljudskrapan/soundscraper – Ett pedagogiskt stöd för hörselstimulering och uttrycksfull kommunikation för barn med flera funktionshinder.
2010-H1 Richard Levi Umeå Universitet, Medicinska fakulteten, Institutet för Samhällsmedicin och Rehabilitering 100 Vägledning för kognitiv screening och rehabilitering vid Multipel skleros.
2009-H2 Tore J Larsson KTH, Centrum för hälsa och byggande 200 Utveckling av rulljalusidörr för den normala bostaden
2009-H2 David House KTH, Tal, musik och hörsel 200 Utveckling av datorbaserat behandlingsstöd för barn med avvikande tal.
2009-H2 Agneta Markström KI, Sömnutredningsenheten 200 Non-invasiv ventilation hos barn med neuromuskulära sjukdomar.
2009-H2 Anna-Clara Esbjörnsson KI, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 80 (personligt stipendium) Gångindex – ny metod att beskriva gångförändringar hos personer med inflammatorisk sjukdom och artros.
2009-H2 Aron Dahl Lunds Universitet 17 Benprotes för utvecklingsländer.
2009-H2 Erik Wästlund Karlstads Universitet 500 RullBot – vidareutveckling av ögonstyrd rullstol
2009-H2 Eva Weidenhielm Broström KI, Kvinnor och barns hälsa 500 Mätning och utvärdering av gångmönster, stående, muskelstyrka samt smärta hos friska personer och personer med funktionshinder.
2009-H2 Magdalena Fossum KI, Verksamhet för barnkirurgi 300 Tissue engineering för urogenital rekonstruktiv kirurgi.
2009-H2 Gisela Reinfeldt Engberg KI, Avdelningen för barnkirurgi 60 (personligt stipendium) Tissue engineering för utveckling av blåsförstoring och kanaler till urinblåsan.
2009-H2 Eva Pontén KI, Astrid Lindgrens barnsjukhus 200 Behandling av cerebral pares: Effekt på relation mellan hjärnskadan och funktion testat med fMRI, avancerad rörelseanalys och muskelhistologi
2009-H2 Ingrid Lundberg KI, Instutitionen för medicin, enheten för reumatologi 300 Träning som riktad behandling för patienter med reumatisk muskelinflammation, myosit.
2009-H2 Stefan Gantelius KI, Ortopedkliniken, Astrid Lindgrens barnsjukhus 100 Balancing unbalanced muscles in children with cerebral palsy: Botulinum toxin treatment effect on muscle, contracture formation, activity and motor control
2009-H2 Eliika Schalling KI, Enheten för logopedi CLINTEC 150 Kan talet hos personer med Parkinsons sjukdom förbättras med hjälp av biofeedback med Ambulatory Phonation Monitor?
2009-H2 Påvel Lindberg KI, Instutitionenför Kvinnor och barns hälsa 200 Validering av ny metod för kvantifiering av spasticitet hos personer med förvärvad hjärnskada
2009-H2 Anna Bjerkefors GIH, Lab för biomekanik och motorisk kontroll 400 Sittstakergometern – ett nytt träningshjälpmedel för personer med funktionshinder
2009-H2 Lars Hagenäs KI, Barnkliniken 450 Utveckling av vårdrutiner hos barn med skelettdysplasier med ortopediska och neurologiska handikapp
2009-H2 Elisabet Rodby Bousquet Lunds Univeristet, Hjälpmedelscentrum/Centrum för klinisk forskning 90 (personligt stipendium) Sitting and mobility in a total population of children with cerebral palsy
2009-H2 Arne Lindgren Lunds Universitet, neurologiska kliniken 300 Lund Stroke Recovery Study – Fördjupad studie av patienter med stroke under hjärnbalken
2009-H2 Peter Nordgren Myra Industriell Design AB 400 WeC Solution – utveckling av ett bättre alternativ till dagens handikapplösningar i det offentliga hygienutrymmet
2009-H1 Annika Dahlgren Göteborgs Universitet 200 Funktions- och aktivitetsförmåga hos individer med halsryggmärgsskada i samband med rekonstruktiv handkirurgi.
2009-H1 Maria Larsson Lund Umeå Universitet 150 Svårigheter i användning av vardagsteknik – en riskfaktor för exkludering från arbete och inskränkning av delaktighet i livssituationen efter förvärvad hjärnskada.
2009-H1 Carina Reinholdt Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Handkir klin 250 Rekonstruktiv handkirurgi vid tetraplegi och spasticitet – nya behandlingsstrategier.
2009-H1 Katharina Stibrant Sunnerhagen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neurovet, fys. 100 Upper extremity function in persons after stroke.
2009-H1 Roberto Bresin KTH Tal, musik & hörsel 200 Vidareutveckling av ljudskrapan – ett pedagogiskt stöd för hörselstimulering och uttrycksfull kommunikation för döva elever på tidig utvecklingnivå.
2009-H1 Fredric Lindström Göteborgs Universitet, AMM 110 Konstruktion och utvärdering av bärbar medicinsk utrustning avsedd att användas av patienter med dysartri.
2009-H1 Gunnar Farm Elfarm AB 100 Utveckling av system för hantering av personliga inställningar i slingstyrd rullstol och åkplatta.
2009-H1 Stefan Kindberg Trionic Sverige AB 100 Trionic Walker – barnrollator.
2009-H1 Aniko Bartfai Danderyds sjukhus 250 Kvantitativ och kvalitativ utvärdering av kognitiv rehabilitering.
2009-H1 Elena Gutierrez-Farewik KTH Mechanics & Motoriklab, ALB 350 Patient-specifik biomekaniska modeller av patienter med funktionshinder, baserad på MR-bilder.
2009-H1 Åsa Hedberg KI, Institutionen för kvinnors och barns hälsa 200 WINCA System: Att bygga med ”intelligenta” klossar – ett verktyg för motorisk och perceptuell träning för barn med funktionsnedsättningar.
2008-H2 Pähr Engström Astrid Lindgrens barnsjukhus 80 Prospektivt randomiserad studie av Botulinumtoxin A – Behandling för idiopatisk tågång.
2008-H2 Påvel Lindberg Astrid Lindgrens barnsjukhus 200 Ny klinisk metod för kvantifiering av spasticitet.
2008-H2 Bengt Mohlin Sahlgrenska akademin 150 Studier om funktionshinder som negativt påverkar bettets och käkarnas utveckling.
2008-H2 Ellika Schalling Karolinska Institutet 150 Effekter av olika former av respiratorisk träning på tal- och röstfunktion samt självskattning av kommunikationsförmåga hos personer med neurologisk sjukdom.
2008-H2 Lars Hagenäs Karolinska Institutet 500 Studier av tillväxtmässiga, neuromuskulära och ortopediska problem hos barn och ungdomar med skelettdysplasier.
2008-H2 Ingrid Lundberg Karolinska Institutet 300 Träning som riktad behandling för patienter med reumatisk muskelinflammation, myosit.
2008-H2 Jonas Beskow KTH 300 Vidareutveckling av SynFace – virtuellt avläsestöd för hörselskadade.
2008-H2 Charlotte Magnusson Lunds Universitet 300 Responsiva gester som styrsätt för rörelsehindrade.
2008-H2 Stefan Gantelius Astrid Lindgrens barnsjukhus 90 Balancing unbalanced muscles in children with cerebral palsy; Treatment effect on muscle, contracture formation, activity and motor control.
2008-H2 Eva Broström Astrid Lindgrens barnsjukhus 400 Mätning av muskelstyrka, stående och gående samt smärta hos friska personer och personer med funktionshinder.
2008-H2 Gunnar Farm Elfarm AB 400 Utveckling av lätt transportrullstol.
2008-H2 Eva Pontén Astrid Lindgrens barnsjukhus 350 Behandling av cerebral pares: Effekt på relationen mellan hjärnskadan och funktion testat med fMRI, avancerad rörelseanalys och muskelhistologi.
2008-H2 Claes Hulting Karolinska Institutet 85 Hjälpmedel till mikrolavemang Microlax och övriga rektioler. Ansökning om bidrag till vidareutveckling av en prototyp samt förberedelse och planering av produktion.
2008-H2 Johan Ingvast BioServo Technologies AB 300 ServoHandske för starkare händer.
2008-H2 Gunnar Braathen Barnhabiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän 100 Behandling med vibrationsplatta till barn/ungdomar med svåra rörelsehinder och benskörhet som riskerar att drabbas av upprepade frakturer.
2008-H2 Marie Holmefur Astrid Lindgrens barnsjukhus 130 Prediktorer för utveckling av handfunktion i tvåhandsaktivitet hos barn med CP hemiplegi.
2008-H1 Marika Augutis Sundsvalls sjukhus 150 Undersökning av tillfredsställelse med livet bland personer som förvärvat traumatisk ryggmärgsskada som barn/ungdomar.
2008-H1 Johan Thorfinn Linköpings universitet 400 Utveckling av tryckstyrt rullstolslarm för förebyggande av trycksår.
2008-H1 Christina Helging Opava Karolinska institutet 150 High Intensity Strength Training in RA – molecular pathways related to inflammation, fatigue and pain.
2008-H1 Aniko Bartfai Danderyds sjukhus 150 Kvantitativ och kvalitativ utvärdering av kognitiv rehabilitering
2008-H1 Elisabet Hammarén Sahlgrenska Universitetssjukhuset 200 Muscle function and functional balance in neuromuscular disorders with myotonia.
2008-H1 Ulla Bergfeldt Karolinska Universitetssjukhuset 200 Utvärdering av spasticitetsbehandling vid övre motor neuron skada
2008-H1 Maria Örtqvist Astrid Lindgrens barnsjukhus 120 Knäfunktion hos barn med traumatisk knäskada – utvärderingsmetoder och resultat av behandling.
2008-H1 Lena Krumlinde Sundholm Astrid Lindgrens barnsjukhus 200 Vidareutveckling av Assisting Hand Assessment (AHA) för nya diagnosgrupper och åldrar.
2007-H2 Inga-Lill Boman Karolinska Institutet 190 Utvärdering av en prototyp för ett hjälpmedel för individuellt minnesstöd.
2007-H2 Stefan Gantelius Karolinska Institutet 90 Behandling av barn med cerebral pares. Utvärdering av kirurgi och botulinumtioxin med accelerometer och avancerad rörelseanalys.
2007-H2 Helena Bergström Centrum för folkhälsa 200 Utvärdering av effekterna TV-spelet Nintendo Sports avseende effekterna på fysisk aktivitet hos vuxna personer med utvecklingsstörning.
2007-H2 Eva Pontén Karolinska Sjukhuset 600 Behandling av cerebral pares: Effekt på relation mellan hjärnskadan och funktion testat med fMRI, avancerad rörelseanalys och muskelhistologi.
2007-H2 Erik Wästlund Karlstads universitet 250 Utveckling av en prototyp för intelligent ögonstyrd styrutrustning för rullstolar.
2007-H2 Kristofer Hansson Lunds Universitet 200 Studie av hur miljö och samhälle kan påverka användningen av rullstol.
2007-H2 Gunilla Thunberg Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus 500 TRIK: En talande och ritande robot för barn med kommunikativa funktionshinder.
2007-H2 Richard Levi Karolinska Institutet 250 Ett program för kompensation av nedsatt minnesfunktion hos personer med multipel skleros.
2007-H2 Gustav Öquist Karolinska Institutet 400 Utveckling av verktyg för interaktiv ögonrörelseträning i hemmet.
2007-H2 Ingrid Lundberg Karolinska Institutet 400 Träning som riktad behandling vid reumatisk muskelinflammation, myosit
2007-H2 Sten S Hemmingsson Bestic AB 600 Normering och testning av Bestic samt förberedelse för att bli kända och tillgängliga för brukare
2007-H2 Gunnar Braathen Habiliteringen Göteborg och barnneurologen DSBUS 400 Behandling med vibrationsplatta till barn och ungdomar med svåra rörelsehinder och benskörhet.
2007-H2 Ingrid Behrns. Göteborgs Universitet 250 Kommunikation via internet för personer med afasi – praktisk tillämpning av skrivträning med datorbaserat skrivstöd.
2007-H2 Ann-Christin Månsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset 300 Utveckling av ett semantiskt lingvistiskt verktyg SEMLA (Semantic Linguistic Augmentor)
2007-H2 Eva Broström Karolinska Institutet 500 Mätning av muskelstyrka, stående och gående samt smärta hos friska personer och personer med funktionshinder.
2007-H2 Lars Hagenäs Karolinska Institutet 500 Fortsättningsanslag för uppbyggnad av Kompetenscentrum för barn med skelettdysplasier vid Astrid Lindgrens Barnklinik.
2007-H2 Anna Bjerkefors GIH & Karolinska Institutet 500 Sittstakergometern • ett nytt träningshjälpmedel för personer med funktionshinder.
2007-H1 Håkan Lanshammar 197 Samarbetsprojekt mellan en rad olika aktörer med avsikt att utveckla ett användarvänligt system för rörelseanalys för kliniskt bruk.
2007-H1 Ulla Kroksmark arbetsterapeut 250 Projektet med syfte att utvärdera olika hjälpmedel baserade på GPS teknik för personer med synhandikapp. Utvärdering sker med enkät, videoinspelning och intervjuer.
2007-H1 Thomas Pedersson forskningsassistent, 350 Att med modern IT teknik underlätta för personer med kognitiv funktionsstörning – främst olika former av demenssjukdomar.
2007-H1 Sten och Karin Hemmingsson 300 Att vidareutveckla, testa och marknadsföra ett äthjälpmedel för handikappade.
2006-H2 Totalförsvarets forskningsinstitut 150 Förstudie av metoder och teknik för att lära rörelsehindrade barn cykla med specialutvecklad cykel.
2006-H2 Friluftsfrämjandet i Ljungskile 30 Inköp och handikappanpassning av en kajak.
2006-H2 Hjälpmedelsinstitutet 200 Utveckling av en sällskapsrobot för behandling av kognitiva funktionshinder. Stipendiet avser framtagning av en prototyp samt kunskapsinsamling inom området.
2006-H2 Lars Hagenäs Karolinska Institutet 450 Forskningsprojekt inom skelettdysplasi bedrivet vid Astrid Lindgrens sjukhus.
2006-H2 Projekt Talkraft Rehab Station Stockholm 290 Framtagning av hjälpmedel avsedda att skapa förutsättningar för kommunikation och ökad delaktighet i samhället för högt ryggmärgsskadade.
2006-H2 Claes Hulting Spinalis 200 Översättning av webbsida ”spinalistips”, http://www.spinalistips.se. En hemsida för ryggmärgsskadade med tips om hjälpmedel, specialanpassningar och egna lösningar som underlättar ett aktivt liv.
2000-HX Sundsvalls sjukhus, avdelning Folkhälsa och Forskning 227 trmning av ett vårdrehabiliterings- och uppföljningsprogram vid traumatisk ryggmärgsskada
2000-HX National Confederation of Disabled People of Greece, N.C.D.T. 50 För att göra tekniska hjälpmedel kända och att bli använda av handikappade personer
2000-HX Karolinska Institutet 300 Utvärdering av behandlingsmetoder och hjälpmedel hos barn och vuxna med funktionshinder
2000-HX Karolinska Institutet 500 Studier av tillväxtmässiga, neuromuskulära och ortopediska problem hos barn och ungdomar med skelettdysplasier
2000-HX Karolinska Institutet 200 Studier av en nyupptäckt ledbroskskadande faktor vid svår barnreumatism
2000-HX Sveriges Handikappades Verkstadsförening 450 Verkstadsutrustning för anpassning av handikapphjälpmedel
2000-HX University of Oxford 158
Print Friendly, PDF & Email