+46 8 666 9551 info@promobilia.se

Beslutshistorik, Projektanslag

Beslutade projektanslag, årsvis.

Projektanslag 2022H2

wdt_ID Period Namn Institution kSEK beskrivning
801 2022-H2 Peter Williams Karolinska Institutet 350 New treatments for pediatric glaucoma: preventing long-term vision loss in pediatric glaucoma patients
802 2022-H2 Hans Forsberg Karolinska Institutet 400 An innovative intervention programme for children with cerebral palsy living in low-resource settings
803 2022-H2 Eleni Axelsson Karolinska Univ. sjukhus Huddinge 150 Livskvalitet och andningsmönster hos barn och unga med astma – ny mätmetod och effekt av andningsträning
804 2022-H2 Helena Björelius Karolinska Institutet 100 En klinisk studie av oralmotoriska och sensoriska förutsättningar i en population av barn med oral- och talmotorisk dysfunktion
805 2022-H2 Ann-Christine Persson Karolinska Institutet 250 Effekter av välfärdsteknik som stöd att hantera tid i vardagen för personer med demenssjukdom
806 2022-H2 Kristina Löwing Karolinska Institutet 250 Longitudinell utveckling av motorik och förflyttning hos barn med Cerebral Pares
807 2022-H2 Ferdinand von Walden Karolinska Institutet 200 Att mäta fysisk ansträngning hos personer med cerebral pares
808 2022-H2 Charlotte Ytterberg Karolinska Institutet 150 Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros: en feasibilitystudie
809 2022-H2 Dan Jörgen Söverstad Region Västmanland 100 Skuldersmärta och skulderskador hos patienter med ryggmärgsskada i Region Stockholm. En klinisk studie.
810 2022-H2 Åsa Tornberg Lunds Universitet 250 Träning för barn med eller utan cerebral pares
811 2022-H2 Erika Franzén Karolinska Institutet 300 Fysisk aktivitet hos personer med Parkinsons sjukdom –riskfaktorer, träningseffekter och koppling till hjärnans funktion.
812 2022-H2 Breiffni Leavy Karolinska Institutet 300 SUPPORT FOR PHYSICAL ACTIVITY IN EVERYDAY LIFE WITH PARKINSON’S DISEASE - A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL
813 2022-H2 Elisabeth Ekstrand Lunds Universitet 150 Nya kliniska undersökningsmetoder för handens djupa ledsinne (proprioception) – utvärdering av validitet och reliabilitet
814 2022-H2 Jose Gabriel Martinez Linköpings Universitet 200 Optimizing sensing response of soft actuators for integration into actuating fabrics for wearable textile assistive devices
815 2022-H2 Anna-Clara Esbjörnsson Region Skåne 150 Utveckling av evidensbaserade behandlingsmetoder och vårdprogram för barn födda med Pes Equinus Varus Adduktus (PEVA)
816 2022-H2 Ivan Kmezic Karolinska Institutet 200 Studie av nya biomarkörer vid inflammatorisk polyneuropati
817 2022-H2 Peter Kohlström Paralife c/o Kohlström 200 Paralife
818 2022-H2 Vedrana Baric Linköpings Universitet 150 Tyngtäcken som intervention för förbättrat aktivitetsmönster, sömneffektivitet och sömnkvalitet för barn med adhd och barn med autism - en genomförbarhetsstudie
819 2022-H2 Christina Brogårdh Lunds Universitet 200 Att åldras med post-polio
820 2022-H2 Eva Pontén Karolinska Institutet 400 The muscle in cerebral palsy - effect of botulinum toxin treatment on contracture formation and function.
821 2022-H2 Douglas Sjöwall Karolinska Institutet 200 Lev - kartläggning och intervention för att motverka ohälsosamma levnadsvanor hos personer med funktionsnedsättning
822 2022-H2 Sverker Johansson Karolinska Institutet 200 Brain activation during complex walking in people with multiple sclerosis
823 2022-H2 Yan Li Karolinska Univ. sjukhus Huddinge 400 Di-HoP: A surgical planning and rehabilitation support system in osseointegration for amputees
824 2022-H2 Sophia Humphries Karolinska Institutet 100 Mobile health for promotion of physical activity: user-focused intervention development for secondary prevention of stroke or transient ischemic attack (TIA)
825 2022-H2 Johanna Lanner Karolinska Institutet 200 Belysande av molekylära mekanismer vid muskelsvaghet hos patienter med ledgångsreumatism
826 2022-H2 Frederico Klein Kungliga Tekniska Högskolan 300 An integrated real-time motion tracking and musculoskeletal simulation framework
827 2022-H2 Anders Björkman Göteborgs Universitet 250 Nya behandlingsstrategier för att förbättra funktionen i hand och arm hos personer med tetraplegi
828 2022-H2 Inga Margareta Hedström Region Stockholm 200 Förbättrad funktion och överlevnad efter höftfraktur
829 2022-H2 Lina Bunketorp Käll Göteborgs Universitet 150 The impact of enriched high-intensive training on the ability of loading the paretic limb in a Sit-To-Stand test in chronic stroke
830 2022-H2 Gunilla Stenberg Umeå Universitet 200 Elrullstolen, mer än ett gånghjälpmedel - kommunikation och social interaktion när man använder elrullstol
831 2022-H2 Jeanette Plantin Danderyds Sjukhus 200 Cognitive and motor profiling for stratification of recovery after stroke (COMPARES)
832 2022-H2 Erika Nilsson Stiftelsen Spinalis 220 Nya Spinalistips - vardagstips av och för Dig med funktionsnedsättning
833 2022-H2 Lena Margareta Håglin Region Västerbotten 200 Funktionsnedsättning på grund av minskad muskelkraft vid diagnos av Parkinson´s sjukdom; samband med näringsstatus och brist på vitamin D och fosfat före och efter diagnos
834 2022-H2 Påvel Lindberg Karolinska Institutet 150 Analys med maskininlärning för identifiering av tidiga faktorer som driver handens funktionella återhämtning efter stroke
835 2022-H2 Rad Twana Glossa, Personligt Stipendium 300 Glossa - Ett digitalt och komplett språkträning
836 2022-H2 Tomas Bro Linköpings Universitet 250 Kan individer med synfältsdefekter efter stroke eller annan sjukdom köra bil trafiksäkert?
837 2022-H2 Tiina Holmberg Bergman Karolinska Institutet, KIND, Personligt Stipendium 40 Acceptance and Commitment Therapy (Navigator ACT) for treatment of stress and psychological distress in parents of children with disabilities
838 2022-H2 Susanna Cederquist Personligt Stipendium 50 WHOLE - International Dyslexia Strengths Network (arbete i Dr Per Uddéns anda)
839 2022-H2 Henrik Hedelin Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Personligt Stipendium 140 Tredimensionelle röntgenbilder med EOS-kamera för förbättrad utvärdering av ortopediska tillstånd hos barn
840 2022-H2 Laura Marchal-Crespo Delt University of Technology, NL 250 Combining haptics and immersive virtual reality toenhance robot-aidid gait rehabilitation
841 2022-H2 James Fallon University of Melbourne 300 Treating Walking Impaiments in Parkinsons Disease Using Sensory Stimulation
842 2022-H2 Thushara Perera University of Melbourne 250 Enhancing outcomes of Deep Brain Stimulation therapy for Parkinson's disease using body-worn sensors to predict treatment parameters
843 2022-H1 Renyun Zhang Mittuniversitet 300 Long-term wireless function monitoring and prognosis of motor impairment
844 2022-H1 Mimmi Westbland Karolinska institutet 200 Långtidsuppföljning av barn som hypotermibehandlats i nyföddhetsperioden p.g.a. asfyxi, utvärdering av motoriska och exekutiva funktioner, fysisk aktivitet, livskvalitet och självkänsla
845 2022-H1 Anna Holmqvist Karolinska institutet 100 Fatigue vid hjärnskada och långvarig smärta – uppmärksamhet, emotionella aspekter och neuronala korrelat (Fatigue in brain injury and in long lasting pain - attention, emotional aspects and neuronal correlates).
846 2022-H1 Anna Cristina Åberg IFV, Uppsala Universitet 150 Gångavvikelser vid gångtest kombinerat med en verbal uppgift (dual-task-test) som markör för tidig identifiering av demenssjukdom (UDDGait-Step™).
847 2022-H1 Joakim Strömberg Göteborgs Universitet 90 Underbehandlas vuxna patienter med spasticitet efter hjärnskada i Sverige? – en registerstudie avseende medicinsk och kirurgisk behandling
848 2022-H1 Emelie Foslund Karolinska institutet 200 Comprehensive analysis of factors crucial for optimal gait training in persons with spinal cord injury: strength, gait analysis and EMG-recordings
849 2022-H1 Johan Isaksson Lunds universitet 250 Audomni – Utveckling och Utvärdering av ett Primärt Mobilitetshjälpmedel för Individer med Blindhet eller Kraftig Synnedsättning
850 2022-H1 Nelli Kalnak Karolinska institutet 200 Randomiserad kontrollerad läsintervention för barn med språkstörning
851 2022-H1 Nikos Schizas Uppsala universitet 200 Manipulation av neuronal plasticitet i perifer nervutväxt och cancer innervation
852 2022-H1 Lucia Alonso Magdalena Region skåne 150 Multipel skleros (MS) i Malmö Stad: förekomsten och sjukdomens uttryck utifrån individens bakgrund (svensk/utländsk).
853 2022-H1 Josefine Naili Region Stockholm 150 BIOFUNC - Subtypsbestämning av artros baserat på biomarkörer, objektiva funktionstest och patientrapporterad smärta
854 2022-H1 Birgitta Thorslund Linköpings universitet 200 Påverkan på körkortstagare med Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) då körkortsprocessen förändras
855 2022-H1 Magdalena Fossum Karolinska institutet 300 Utveckling av regenerativ medicin och biomaterial för tömning av urinblåsan
856 2022-H1 Martina Hedenius Uppsala universitet 250 Minnesfunktioner hos barn med dyslexi
857 2022-H1 Clara Chamorro Jimenez Karolinska institutet 200 Recombinant Spider silk as a promising material for reconstructive surgery
858 2022-H1 Eva Broström Karolinska institutet 150 Kan vi förutsäga recidiv och ge behandlingsrekommendationer hos barn med klumpfot - Vidareutveckling av PBS score
859 2022-H1 Giedré Grigelioniené Karolinska institutet 300 Medfödda skelettsjukdomar: klinisk karakterisering och studier av underliggande molekylära mekanismer
860 2022-H1 Josefine Lampinen Umeå universitet 150 Effects of a person-centered multidimensional interdisciplinary rehabilitation program on participation in the society, depression and psychological wellbeing in community-dwelling older people with dementia - A randomized controlled pilot study
861 2022-H1 Karin Hybbinette Karolinska institutet 150 Fortsatt utveckling och validering av ett nytt svenskt bedömningsinstrument för talapraxi
862 2022-H1 Longbin Zhang Kungliga tekniska högskolan 300 Neuromusculoskeletal Model-informed Artificial Neural Networks for Real-time Joint Torque Prediction
863 2022-H1 Inka Löfvenmark Karolinska institutet 200 Skuldersmärta och skulderskador hos patienter med ryggmärgsskada i Region Stockholm. En klinisk studie.
864 2022-H1 Ola Nilsson Karolinska institutet 285 Svåra tillväxtrubbningar hos barn – från klinik till molekylära mekanismer
865 2022-H1 Ruoli Wang Kungliga tekniska högskolan 350 iEMGUS: Integration of HD-EMG and 3D freehand Ultrasounds for the assessment of muscle function
866 2022-H1 Yi-Xing Liu Kungliga tekniska högskolan 150 Evaluating soft ankle exoskeletons in ecological settings
867 2022-H1 Karl Andreas Wallin Karolinska institutet 150 Limitations in balance and walking in people with multiple sclerosis – an intervention study based on mechanistic research and co-design
868 2022-H1 Anna Kristina Karlsson Stiftelsen Chalmers Industriteknik 200 El för alla
869 2022-H1 Bente Karolina af Edholm Karolinska institutet 200 Studie om ortostatisk tremor i Sverige - SOTIS
870 2022-H1 Hannes Bergqvist Personligt Stipendium 200 Prototyputveckling av en ny typ av produkt för aktivt mobilitetsstöd utomhus
871 2022-H1 Nikolaos Kiapekos Karolinska institutet, Personligt Stipendium 200 Orthopaedic surgery in children with Cerebral Palsy, register studies from the Swedish national quality register CPUP
872 2021-H2 Martin Aristides Paucar Arce Karolinska institutet 300 Studier om ärftliga ataxier och spastiska parapareser med betoning på nukleotidexpansioner och nya syndrom
873 2021-H2 Louise Madeleine Lendt ÖNH-mottagning logopedi Malmö, Skånes universitetssjukhus 150 Tal och expressivt språk hos utlandsfödda och flerspråkiga barn med läpp-käk-gomspalt (LKG)
874 2021-H2 Påvel Lindberg Karolinska institutet 150 Förbattrad återhämtning efter stroke genom kombinerad kognitiv och motorisk träning - en randomiserad kontrollerad pilot studie
875 2021-H2 Kajsa Brolin Lunds universitet, Instutionen för experimentell medicinsk vetenskap 200 Kartläggning av PLPP4 – En ny och potentiellt populationsspecifik riskgen för Parkinsons sjukdom i Sverige
876 2021-H2 Noomi Ann-Kristin Eliasson Karolinska institutet 150 Early Development of motor function, cognition and language: What happens over time
877 2021-H2 Susanne Palmcrantz Karolinska institutet 250 Development of new treatment strategies to enhance recovery after stroke, based on laboratory movement analysis and structured clinical assessments of gait function and walking
878 2021-H2 Marika Möller Karolinska institutet 200 Kognitiva besvär och fatigue efter mild covid-19 och koppling till neuronala korrelat
879 2021-H2 Sofie Erika Franzén Karolinska institutet 150 Walking and thinking - brain activity during complex walking in Parkinson’s disease
880 2021-H2 Ann-Christine Persson Karolinska institutet 100 Effekter av välfärdsteknik som stöd att hantera tid i vardagen för personer med demenssjukdom
881 2021-H2 Lucian John-Ross Bezuidenhout Karolinska institutet 100 Understanding the link between physical activity and the environment in risk groups during and beyond the Covid-19 pandemic
882 2021-H2 Helena Marie Holmefur Örebro universitet 150 Randomized evaluation of a support intervention to train use of time assistive devices for people with ADHD, ASD or mental disorders
883 2021-H2 Johanna Therese Lanner Karolinska institutet 200 Identifiera mekanismer som bidrar till muskelsvaghet vid ledgångsreumatism
884 2021-H2 Gustav Magnus Jarl Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro 150 Amputation på nedre extremiteten hos personer med respektive utan diabetes i Sverige
885 2021-H2 Hanna Agius Karolinska institutet 200 Psychological interventions for adults with autism
886 2021-H2 Jose Gabriel Martinez Gil Linköpings universitet 150 Soft actuators that can be woven for wearable textile assistive devices
887 2021-H2 Kristina Löwing Karolinska institutet 150 Samspelbaserad multidisciplin intervention under första levnadsåret till barn födda extremt prematurt och deras familjer / Born extremely preterm – the effect of an early intervention program
888 2021-H2 Shayan Mehraeen Linköpings universitet 150 Textile actuators for wearable augmenting devices
889 2021-H2 Tobias Holmlund Karolinska institutet 150 Active lifestyle for better health in persons with spinal cord injury
890 2021-H2 Jeanette Plantin Karolinska institutet 150 RECOVERY AND PREDICTION OF HAND MOTOR FUNCTION AFTER STROKE - A LONGITUDINAL STUDY USING NOVEL METHODS TO QUANTIFY HAND FUNCTION AND CONNECTIVITY IN BRAIN NETWORKS
891 2021-H2 Cecilia Margareta Lidbeck Karolinska institutet 150 Perception and Action - Significance of the sensory system on motor function in children and adolescents with cerebral palsy
892 2021-H2 Eva Pontén Karolinska institutet 250 The muscle in cerebral palsy - effect of botulinum toxin treatment on contracture formation and function
893 2021-H2 Anders Carl-Gustav Björkman Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 250 Nya behandlingsstrategier för att förbättra funktionen i hand och arm hos personer med tetraplegi
894 2021-H2 Ferdinand von Walden Karolinska institutet 150 Att mäta fysisk ansträngning hos personer med cerebral pares
895 2021-H2 Elin Carina Reinholdt Sahlgrenska universitetssjukhuset/ Mölndal 250 Electrodes for paralyzed muscles
896 2021-H2 Ann Susann Saema Ansar Lunds universitet 150 Ny metod för att förbättra rehabilitering efter stroke med nanoteknologi
897 2021-H2 Per Yngve Stefan Stenfelt Linköpings universitet 200 Utvärdering av innerörats neurala kapacitet med fotonräknande datortomografi
898 2021-H2 Inga Margareta Hedström Karolinska institutet 200 Förbättrad funktion och överlevnad efter höftfraktur
899 2021-H2 Susanna Cederquist Personligt Stipendium 40 WHOLE - International Dyslexia Strengths Network (arbete i Dr Per Uddéns anda)
900 2021-H2 Ruoli Wang KTH Move Ability Lab, Personligt Stipendium 230 Real-time Parameter Prediction of Human Neuromusculoskeletal Sytem: Bio-feedback Rehabilitation Training
Period Namn Institution kSEK beskrivning

 

 

Print Friendly, PDF & Email