+46 8 666 9551 +46 8 666 9552 info@promobilia.se

Bidragshistorik projektanslag

Beslutade projektanslag, årsvis. 

Projektanslag 2022H1

wdt_ID Period Namn Institution kSEK beskrivning
1 2022-H1 Renyun Zhang Mittuniversitet 300 Long-term wireless function monitoring and prognosis of motor impairment
2 2022-H1 Mimmi Westbland Karolinska institutet 200 Långtidsuppföljning av barn som hypotermibehandlats i nyföddhetsperioden p.g.a. asfyxi, utvärdering av motoriska och exekutiva funktioner, fysisk aktivitet, livskvalitet och självkänsla
3 2022-H1 Anna Holmqvist Karolinska institutet 100 Fatigue vid hjärnskada och långvarig smärta – uppmärksamhet, emotionella aspekter och neuronala korrelat (Fatigue in brain injury and in long lasting pain - attention, emotional aspects and neuronal correlates).
4 2022-H1 Anna Cristina Åberg IFV, Uppsala Universitet 150 Gångavvikelser vid gångtest kombinerat med en verbal uppgift (dual-task-test) som markör för tidig identifiering av demenssjukdom (UDDGait-Step™).
5 2022-H1 Joakim Strömberg Göteborgs Universitet 90 Underbehandlas vuxna patienter med spasticitet efter hjärnskada i Sverige? – en registerstudie avseende medicinsk och kirurgisk behandling
6 2022-H1 Emelie Foslund Karolinska institutet 200 Comprehensive analysis of factors crucial for optimal gait training in persons with spinal cord injury: strength, gait analysis and EMG-recordings
7 2022-H1 Johan Isaksson Lunds universitet 250 Audomni – Utveckling och Utvärdering av ett Primärt Mobilitetshjälpmedel för Individer med Blindhet eller Kraftig Synnedsättning
8 2022-H1 Nelli Kalnak Karolinska institutet 200 Randomiserad kontrollerad läsintervention för barn med språkstörning
9 2022-H1 Nikos Schizas Uppsala universitet 200 Manipulation av neuronal plasticitet i perifer nervutväxt och cancer innervation
10 2022-H1 Lucia Alonso Magdalena Region skåne 150 Multipel skleros (MS) i Malmö Stad: förekomsten och sjukdomens uttryck utifrån individens bakgrund (svensk/utländsk).
11 2022-H1 Josefine Naili Region Stockholm 150 BIOFUNC - Subtypsbestämning av artros baserat på biomarkörer, objektiva funktionstest och patientrapporterad smärta
12 2022-H1 Birgitta Thorslund Linköpings universitet 200 Påverkan på körkortstagare med Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) då körkortsprocessen förändras
13 2022-H1 Magdalena Fossum Karolinska institutet 300 Utveckling av regenerativ medicin och biomaterial för tömning av urinblåsan
14 2022-H1 Martina Hedenius Uppsala universitet 250 Minnesfunktioner hos barn med dyslexi
15 2022-H1 Clara Chamorro Jimenez Karolinska institutet 200 Recombinant Spider silk as a promising material for reconstructive surgery
16 2022-H1 Eva Broström Karolinska institutet 150 Kan vi förutsäga recidiv och ge behandlingsrekommendationer hos barn med klumpfot - Vidareutveckling av PBS score
17 2022-H1 Giedré Grigelioniené Karolinska institutet 300 Medfödda skelettsjukdomar: klinisk karakterisering och studier av underliggande molekylära mekanismer
18 2022-H1 Josefine Lampinen Umeå universitet 150 Effects of a person-centered multidimensional interdisciplinary rehabilitation program on participation in the society, depression and psychological wellbeing in community-dwelling older people with dementia - A randomized controlled pilot study
19 2022-H1 Karin Hybbinette Karolinska institutet 150 Fortsatt utveckling och validering av ett nytt svenskt bedömningsinstrument för talapraxi
20 2022-H1 Longbin Zhang Kungliga tekniska högskolan 300 Neuromusculoskeletal Model-informed Artificial Neural Networks for Real-time Joint Torque Prediction
21 2022-H1 Inka Löfvenmark Karolinska institutet 200 Skuldersmärta och skulderskador hos patienter med ryggmärgsskada i Region Stockholm. En klinisk studie.
22 2022-H1 Ola Nilsson Karolinska institutet 285 Svåra tillväxtrubbningar hos barn – från klinik till molekylära mekanismer
23 2022-H1 Ruoli Wang Kungliga tekniska högskolan 350 iEMGUS: Integration of HD-EMG and 3D freehand Ultrasounds for the assessment of muscle function
24 2022-H1 Yi-Xing Liu Kungliga tekniska högskolan 150 Evaluating soft ankle exoskeletons in ecological settings
25 2022-H1 Karl Andreas Wallin Karolinska institutet 150 Limitations in balance and walking in people with multiple sclerosis – an intervention study based on mechanistic research and co-design
26 2022-H1 Anna Kristina Karlsson Stiftelsen Chalmers Industriteknik 200 El för alla
27 2022-H1 Bente Karolina af Edholm Karolinska institutet 200 Studie om ortostatisk tremor i Sverige - SOTIS
28 2022-H1 Hannes Bergqvist Personligt Stipendium 200 Prototyputveckling av en ny typ av produkt för aktivt mobilitetsstöd utomhus
29 2022-H1 Nikolaos Kiapekos Karolinska institutet, Personligt Stipendium 200 Orthopaedic surgery in children with Cerebral Palsy, register studies from the Swedish national quality register CPUP
30 2021-H2 Martin Aristides Paucar Arce Karolinska institutet 300 Studier om ärftliga ataxier och spastiska parapareser med betoning på nukleotidexpansioner och nya syndrom
31 2021-H2 Louise Madeleine Lendt ÖNH-mottagning logopedi Malmö, Skånes universitetssjukhus 150 Tal och expressivt språk hos utlandsfödda och flerspråkiga barn med läpp-käk-gomspalt (LKG)
32 2021-H2 Påvel Lindberg Karolinska institutet 150 Förbattrad återhämtning efter stroke genom kombinerad kognitiv och motorisk träning - en randomiserad kontrollerad pilot studie
33 2021-H2 Kajsa Brolin Lunds universitet, Instutionen för experimentell medicinsk vetenskap 200 Kartläggning av PLPP4 – En ny och potentiellt populationsspecifik riskgen för Parkinsons sjukdom i Sverige
34 2021-H2 Noomi Ann-Kristin Eliasson Karolinska institutet 150 Early Development of motor function, cognition and language: What happens over time
35 2021-H2 Susanne Palmcrantz Karolinska institutet 250 Development of new treatment strategies to enhance recovery after stroke, based on laboratory movement analysis and structured clinical assessments of gait function and walking
36 2021-H2 Marika Möller Karolinska institutet 200 Kognitiva besvär och fatigue efter mild covid-19 och koppling till neuronala korrelat
37 2021-H2 Sofie Erika Franzén Karolinska institutet 150 Walking and thinking - brain activity during complex walking in Parkinson’s disease
38 2021-H2 Ann-Christine Persson Karolinska institutet 100 Effekter av välfärdsteknik som stöd att hantera tid i vardagen för personer med demenssjukdom
39 2021-H2 Lucian John-Ross Bezuidenhout Karolinska institutet 100 Understanding the link between physical activity and the environment in risk groups during and beyond the Covid-19 pandemic
40 2021-H2 Helena Marie Holmefur Örebro universitet 150 Randomized evaluation of a support intervention to train use of time assistive devices for people with ADHD, ASD or mental disorders
41 2021-H2 Johanna Therese Lanner Karolinska institutet 200 Identifiera mekanismer som bidrar till muskelsvaghet vid ledgångsreumatism
42 2021-H2 Gustav Magnus Jarl Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro 150 Amputation på nedre extremiteten hos personer med respektive utan diabetes i Sverige
43 2021-H2 Hanna Agius Karolinska institutet 200 Psychological interventions for adults with autism
44 2021-H2 Jose Gabriel Martinez Gil Linköpings universitet 150 Soft actuators that can be woven for wearable textile assistive devices
45 2021-H2 Kristina Löwing Karolinska institutet 150 Samspelbaserad multidisciplin intervention under första levnadsåret till barn födda extremt prematurt och deras familjer / Born extremely preterm – the effect of an early intervention program
46 2021-H2 Shayan Mehraeen Linköpings universitet 150 Textile actuators for wearable augmenting devices
47 2021-H2 Tobias Holmlund Karolinska institutet 150 Active lifestyle for better health in persons with spinal cord injury
48 2021-H2 Jeanette Plantin Karolinska institutet 150 RECOVERY AND PREDICTION OF HAND MOTOR FUNCTION AFTER STROKE - A LONGITUDINAL STUDY USING NOVEL METHODS TO QUANTIFY HAND FUNCTION AND CONNECTIVITY IN BRAIN NETWORKS
49 2021-H2 Cecilia Margareta Lidbeck Karolinska institutet 150 Perception and Action - Significance of the sensory system on motor function in children and adolescents with cerebral palsy
50 2021-H2 Eva Pontén Karolinska institutet 250 The muscle in cerebral palsy - effect of botulinum toxin treatment on contracture formation and function
51 2021-H2 Anders Carl-Gustav Björkman Handkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 250 Nya behandlingsstrategier för att förbättra funktionen i hand och arm hos personer med tetraplegi
52 2021-H2 Ferdinand von Walden Karolinska institutet 150 Att mäta fysisk ansträngning hos personer med cerebral pares
53 2021-H2 Elin Carina Reinholdt Sahlgrenska universitetssjukhuset/ Mölndal 250 Electrodes for paralyzed muscles
54 2021-H2 Ann Susann Saema Ansar Lunds universitet 150 Ny metod för att förbättra rehabilitering efter stroke med nanoteknologi
55 2021-H2 Per Yngve Stefan Stenfelt Linköpings universitet 200 Utvärdering av innerörats neurala kapacitet med fotonräknande datortomografi
56 2021-H2 Inga Margareta Hedström Karolinska institutet 200 Förbättrad funktion och överlevnad efter höftfraktur
57 2021-H2 Susanna Cederquist Personligt Stipendium 40 WHOLE - International Dyslexia Strengths Network (arbete i Dr Per Uddéns anda)
58 2021-H2 Ruoli Wang KTH Move Ability Lab, Personligt Stipendium 230 Real-time Parameter Prediction of Human Neuromusculoskeletal Sytem: Bio-feedback Rehabilitation Training
59 2021-H2 Geert Verheyden KU Leuven, Belgien 200 Error - enhancement as basis for novel upper limb rehabilitation in the chronic phase after stroke a 5 day pre-post intervention study
60 2021-H1 Renyun Zhang Mid Sweden University, Dept of Natural Sciences 300 A novel and efficient human-computer interaction plattform for blind and visually impaired persons
61 2021-H1 Nelli Kalnak KI, Logopedmottagningen Helsingborgs lasarett 200 Randomiserad kontrollerad läsintervention för barn med språkströrning
62 2021-H1 Tobias Wibble KI, St: Eriks Ögonsjukhus, MBC 240 Tvärvetenskaplig utveckling av biomarkörer för yrsel och balansproblem: Klinisk assistans baserat på grundläggande principer
63 2021-H1 Antti Kukka Uppsala Universitet, Barn och ungdomssjukvård, Region Gävleborg 250 Tidig upptäckt och behandling av barn med cerebral pares i låginkomstländer
64 2021-H1 Mimmi Eriksson Westblad KI, CLINTEC, Enh för arbetsterapi och fysioterapi 150 Långtidsuppföljning efter kylbehandling i nyföddhetsperioden av barn med asfyxi - utvärdering av motorik exekutiva funktioner och fysisk aktivitet
65 2021-H1 Helena Hörder Lunds Universitet, Inst för kliniska vetenskaper, ortopedi 200 Digital behandling vid artros: långsiktiga effekter på smärta, funktion och vilja att bli opererad
66 2021-H1 Twana Rad Glossa 300 Glossa - Språkträningsverktyg
67 2021-H1 Giedre Grigelioniene KI, Molekylär Medicin och Kirurgi/Klinisk Genetik 300 Medfödda skelettsjukdomar: klinisk karakterisering och identifiering av underliggande molekylära mekanismer
68 2021-H1 Per Åstrand KI, Inst för kvinnors och barns hälsa, Barnortopedi 200 Orthopedic aspects of surgical treatment of cerebral palsy in Sweden
69 2021-H1 Magdalena Fossum KI, Inst för kvinnors och barns hälsa, Bioclinicum 250 Regenerativ medicin och biomaterial för tömning av urinblåsan
70 2021-H1 Clara Ibel Chamorro KI, Bioclinicum och Rigshospital, DK 200 Studies for regenerative medicine in vaginal reconstructive surgery
71 2021-H1 Emma Hjalmarsson KI, Inst för kvinnors och barns hälsa, Personligt Stipendium 150 RaceRunning - löpträning för personer med Cerebral Pares och svårighet att gå - optimera prestation och utvärdera fysisk självkänsla
72 2021-H1 Ruoli Wang KTH, MoveAbility Lab 350 iEMGUS: Integration of HD-EMG and 3D freehand Ultrasounds for the assessment of muscle function
73 2021-H1 Johanna Wangdel CARE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 300 Patientnytta med elektrod-teknik i syfte att förbättra kritiska funktioner vid ryggmärgsskada
74 2021-H1 Helen Lindner Örebro Universitet, Inst for Health Science 150 The develpment of a rapid cognitive screening test using Advanced Eye-Tracking Technology
75 2021-H1 Erika Berglund Totalskidskolan, Rödkullen 100 Uppgradering av impact sitski till den senaste Impact Evolution mk2
76 2021-H1 Marika Schütz KI, CLINTEC, Enheten för logopedi 150 MIRAA - En nationell studie gällande intensiv rehabilitering av afasi och talapraxi efter stroke
77 2021-H1 Ellika Schalling KI, CLINTEC, Enheten för logopedi 200 Utvärdering av ett nytt behandlingsprogram för tal och kommunikation vid Parkinsons sjukdom - analys av tal, kommunikation samt neuroplasticitet
78 2021-H1 Conran Joseph KI, Inst NVS, Sek för fysioterapi 150 Promoting physical activity and health through an innovative telehealth intervention in people post stroke or transient ischemic attack
79 2021-H1 Emelie Butler Forslund KI, Inst NVS, klinisk geriatrik 150 Comprehensive analysis crucial for optimal gait training in persons with spinal cord injury. Strength ultrasound, gait analysis and EMG
80 2021-H1 Sophie Jörgensen Lunds Universitet, Inst för hälsovetenskaper 120 Att åldras med en ryggmärgsskada The Swedish Aging with Spinal Cord Injury Study (SASCIS)
81 2021-H1 Björn Lidestam VTI, Linköping 100 Simulatorbaserad testmetod vid körkortsmedicinska utredningar
82 2021-H1 Helena Hybbinette KI, CLINTEC, Enheten för logopedi 200 Diagnostisering och återhämtingsmönster hos patienter med talapraxi, afasi och nedsatt handmotorik efter stroke relaterat till hjärnskadekorrelat
83 2021-H1 Louise Rönnqvist Umeå Universitet, Inst för psykologi 200 Långsiktig effekt av en extremt prematur födelse: associationer mellan hjärnans struktur/funktion, rörelseorganisation och kognitiv förmåga vid 12-års
84 2021-H1 Naomi Gefen University of Haifa, Israel 300 Modification of a simulator for powered mobility - Developing and evaluating personalization, authorizing and dashboard tools
85 2021-H1 Cintia Ramari Ferreira Hasselt University, Gent University, Belgium 250 Insights in walking-related fatigability in persons with MS: Kinetic and kinematic gait analysis in different MS groups & healthy
86 2020-H2 Kristina Fagher Lunds Universitet, Inst för hälsovetenskapter 150 E-hälsobaserad hälsopromotion för Paraidrottare
87 2020-H2 Antastasiia Varava KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 200 Autonomous Robotic Manipulation for Assistive Care
88 2020-H2 Cecilia Lidbeck KI, Avdelningen för neuropediatrik 200 Significance of sensory disturbances on motor function in children with cerebral palsy
89 2020-H2 Simon Ramstrand Örebro Universitet, Universitetssjukvårdens forskningscentrum 150 Vilka faktorer påverkar risk för amputation hos personer med och utan diabetes?
90 2020-H2 Erika Cloodt Lunds Universitet, Barn och ungdomshabiliteringen 150 Riskfaktorer för utveckling av knäkontraktur hos barn med cerebral pares
91 2020-H2 Anna-Clara Esbjörnsson Lunds Universitet, Ortopedmottagningen 150 Utveckling av evidensbaserade behandlingsmetoder och vårdprogram för barn födda med Pes Equinus Varus Adduktus (PEVA)
92 2020-H2 Joakim Strömberg Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kirurg/ortopedklinken, Alingsås lasarett 100 Spasticitetslindrande kirurgi efter hjärnskada - långtidseffekter och biomekanik i övre extremiteten
93 2020-H2 Henrik Bauer KI, Karolinska Universitetssjukhuset, Personligt Stipendium 260 Utveckla ett register i Sydafrika för barn och vuxna med sarkom i rörelseapparaten för att förbättra överlevnad och funktion.
94 2020-H2 Charlotta Josefson Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi 105 Ryggmärgsskada och dess påverkan på autonoma nervsystemet
95 2020-H2 Katja Appelin Lunds Universitet, Skånes Universitetssiukhus, Rehabiliteringsmedicin 100 Aktivitet och delaktighet hos personer med post-polio- en långtidsuppföljning av sammanhängande rehabilitering
96 2020-H2 Jeanette Plantin KI, Rehabmedicinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus 150 Prohand-studien, - en prospektiv longitudinell studie med nya mätmetoder för kvantifiering av handens motorik och hjärnans funktionella nätverk
97 2020-H2 Annika Toots Umeå Universitet, Inst sammhällsmedicin och rehabilitering 100 Can midlife physical activity levels predict dementia up to three decades later? - A longitudinal study from the Silver-MONICA cohort.
98 2020-H2 Ingrid Henriksson Göteborgs Universitet, Inst för neurovetenskap och fysiologi 150 Instrument för analys av benämningsförmåga i skrift, känsligt för subtila svårigheter vid afasi eller nedsatt kognition efter förvärvärvad hjämska
99 2020-H2 Lucian Bezuidenhout KI, Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sekt för fysioterapi 100 Understanding the Iink between physical activity and the environment in risk groups of the Covid-19 virus
100 2020-H2 Julia Uddén Stockholm Universitet, Inst för psykologi och lingvistik 400 Communication in adolescents with ADHD: investigation of neural mechanisms and development
Period Namn Institution kSEK beskrivning

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email