+46 8 666 9551 +46 8 666 9552 info@promobilia.se

Hur ansöker man

 

Skriftliga ansökningar riktas till stiftelsens kansli. Ansökan bör innehålla en projektbeskrivning med angivande av den nytta, som projektet avses ge och vilken grupp, som avses kunna gynnas, projektbudget, tidplan, ansvarig person, eventuell vetenskaplig handledare samt vidare en preliminär uppgift om hur resultaten avses göras kända.

 

När kan man ansöka

 

Stiftelsen behandlar ansökningar om bidrag två gånger per år. Innevarande ansökningsperiod sträcker sig fram till: TORSDAG den 14:e OKTOBER 2021. Därefter inkomna ansökningar behandlas först under nästkommande bedömningsperiod.

 

Instruktion för ifyllande av ansökningsblankett

 

Ladda ner blanketten i och fyll i den direkt vid din dator. Skriv sedan ut blanketten DUBBELSIDIGT i lämpligt antal kopior. komplettera med underskrifter och erforderliga bilagor. Skicka därefter in den kompletta ansökan med traditionell post (ej rekommenderat). Mer noggranna instruktioner finns tryckta på blanketten.

Dessutom önskar vi att ansökningsblanketten med ansökningshandlingar sänds i ett sammansatt dokument som en PDF-fil via e-post till ansokan@promobilia.se. Döp filen till Förnamn_Efternamn.pdf. OBS; Endast ansökningshandlingar i ett sammansatt dokument. Komplettering i efterhand accepteras inte, ej heller ansökan som sänds in enbart som elektroniskt dokument.

Observera att rekommenderat brev löses ej ut av Stiftelsen. Vi har ej möjlighet till det. 

 

 

Instruktion för avgivande av projektredovisning efter avslutat projekt

 

Efter projektets avslutande skall en skriftlig projektredovisning avges till Stiftelsen. Formatet för redovisningen är fritt, men nedanstående punkter skall avhandlas.

1. Beskrivning av:

  • Projektets utgångspunkt
  • Tillvägagångssätt
  • Uppnådda resultat
  • Utvärdering och slutsatser
  • Vad kan projektarbetet användas till/leda till
  • Nya frågeställningar

 

2. Ekonomisk redogörelse för kostnader – hur har anslaget förbrukats

 

3. Vi önskar också ta del av:

  • Eventuella artiklar/rapporter, när och var de har publicerats

 

Redovisningen inklusive samtliga underlag skall sändas till Stiftelsen via e-mejl: ansokan@promobilia.se

Hur Stiftelsens behandlar personuppgifter

Stiftelsen Promobilia lämnar här en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter enligt kraven från GDPR.

Ansökningsblankett för projektanslag

Instruktion för projektredovisning efter avslutat projekt

Print Friendly, PDF & Email