+46 8 666 9551 info@promobilia.se

Våra verksamhetsområden

Stiftelsen Promobilia har tre övergripande verksamhetsområden:

Utdelning av anslag (till forskning och utveckling). Vi skall ge stöd och bidrag i enlighet med stiftelsens mål och syften. Det gäller främst utveckling av tekniska hjälpmedel för rörelsnedsatta, utveckling av hjälpmedel för dyslektiker, samt forskning om sjukdomar som kan leda till funktionsnedsättning.

Utveckling av nya projekt. Utöver detta arbetar stiftelsen kontinuerligt med att identifiera och stimulera nya projekt som kan komma ifråga för framtida stöd.

Förvaltning av stiftelsens tillgångar. En fortsatt och utökad stödverksamhet förutsätter en god förvaltning och därmed god avkastning på stiftelsens samtliga tillgångar.

 

Stiftelsens ändamålsbestämmelse

Stiftelsens ändamål är att främja utvecklingsarbete avseende sådana tekniska hjälpmedel åt funktionsnedsatta, som ger möjligheter till vidgat aktivt liv, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och att verka för att dessa hjälpmedel blir kända, producerade och kommer till användning på för den enskilde gynnsamma ekonomiska villkor. Stiftelsens ändamål är även att stödja sådan vetenskaplig forskning som väntas kunna utmynna i nya tekniska hjälpmedel samt att på neurologisk och operativ väg eller på annat sätt återskapa funktionsnedsattas rörelseförmåga och kommunikationsmöjligheter.

Print Friendly, PDF & Email