+46 8 666 9551 +46 8 666 9552 info@promobilia.se

Anslag till forskningstjänst

Information regarding Grants for doctor and post-doctor research (= research Grants).

Grants for research applies only for Swedish Universities, the applicant must have a doctor/post-doctor research employment within a Swedish University (The Foundation take no part in employment). Consequently we have no English version of our conditions and application forms regarding application for the research Grants.

Stiftelsen Promobilia utlyser anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionshinder. Med begreppet funktionshinder avses fysisk och annan påverkan på funktion hos människa. Utveckling av hjälpmedel för att underlätta för funktionshindrade ingår i forskningsområdet. 

en Doktorandtjänst, med anslagstid 2 år, med möjlighet till förlängning med ytterligare 2 år eller till disputation.

en Postdoktorstjänst, med anslagstid 2 år, med möjlighet till förlängning med 1 år.

För båda tjänsterna gäller att sökanden själv ska definiera vilken typ av funktionshinder som avses och inom vilken disciplin forskningen skall ske. Medicinsk, teknisk eller annan forskning som faller under stiftelsens ändamålsbestämmelser kan komma ifråga.

Tillträde till tjänsterna kan ske tidigast 1 januari och senast 1 juli 2021.

Ansökningsperioden sträcker sig till TORSDAGEN DEN 10 SEPTEMBER 2020

Forskningstjänsterna måste knytas till ett svenskt universitet där innehavaren skall vara anställd under anslagstiden.

Det årliga anslaget, som är personligt, uppgår för doktorandtjänsten till 650 000 SEK och för postdoktortjänsten till 800 000 SEK.

Anslaget innefattar lön, lönebikostnader samt overheadkostnader vid universitetet.

Ansökningsblankett och ansökningsvillkor med detaljerad beskrivning av ansökans innehåll och stiftelsens specifika krav återfinns som PDF-fil längst ned på sidan.

Frågor besvaras av stiftelsens kanslichef Eva Larsson telefon 08-666 95 51/52 eller info@promobilia.se. Ansökan som kan skrivas på svenska eller engelska skall insändas i original med fyra kopior till Stiftelsen Promobilia, Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm.

                                                              Styrelsen

Hur Stiftelsens behandlar personuppgifter

Stiftelsen Promobilia lämnar här en kort beskrivning av hur vi behandlar personuppgifter enligt kraven från GDPR.

Ansökningsblankett och villkor för anslag till forskningstjänst 2021

Print Friendly, PDF & Email