+46 8 666 9551 info@promobilia.se

Promobilia Fellowships

Syfte

Syftet med Promobilia Fellowships är att ge unga talanger, med ett brinnande intresse för forskning inom  funktionsnedsättningar, möjligheten att påbörja en forskarkarriär inom området. Genom att bidra till att fler unga forskare etablerar sig inom detta viktiga område hoppas vi att forskningsfältet  funktionsnedsättningar ska stärkas och utvecklas för att på sikt bidra till att personer som lever med funktionsnedsättningar ges större möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv.

Erbjudande
Stiftelsen Promobilia utlyser årligen:
två Promobilia doctoral fellowships med anslagstid 2 år, med möjlighet till förlängning med ytterligare 2 år eller till disputation (det som infaller tidigast).
två Promobilia postdoctoral fellowships med anslagstid 2 år, med möjlighet till förlängning med 1 år.

Det årliga anslaget, som är personligt, uppgår för doctoral fellowship till 725 000 SEK och för postdoctoral fellowship till 900 000 SEK.
Nämnda anslagsbelopp gäller för heltidsanställning, det går även att forska på deltid (minst 50 %) varvid dispositionstiden förlängs med motsvarande tid.

Anslaget innefattar lön, lönebikostnader samt overheadkostnader vid universitetet (max 20 % av beloppet).
Eventuell förlängning efter den första anslagsperioden beslutas av stiftelsens Tekniska och Vetenskapliga Kommitté efter ansökan och bedömning av progressrapport.

Promobilia Fellows ingår i ett nätverk av unga forskare som inbjuds ungefär en gång om året till Promobilia Fellows Symposium för att utbyta erfarenheter och stimulera till samarbeten. Promobilia Fellows förväntas också att presentera sin forskning vid något av dessa symposier.


Behörighet

För båda typer av fellowships måste tjänsterna knytas till ett svenskt universitet där innehavaren ska vara  anställd under anslagstiden.
Promobilia doctoral fellowship: sökande måste vara antagen till forskarutbildning innan anslaget betalas ut.
Promobilia postdoctoral fellowship: sökande måste ha avlagt sin doktorsexamen inom tre år före ansökningsdatumet.

Utlysning

Stiftelsen välkomnar ansökningar från unga forskare med forskningsprojekt inom stiftelsens ändamålsbeskrivning.
Sökande definierar själv sitt forskningsprojekt inom området funktionsnedsättningar och inom vilken disciplin det ska ske,
exempelvis medicin, teknik, fysioterapi eller sociologi mm.


Ansökningsperioden för 2023 har nu stängt.

Tillträde till tjänsterna sker senast den 1 juli 2024.  

 

Så här ansöker du

Ansökan görs i vårt digitala ansökningssystem SBS-manager.

Följande krävs för att din ansökan ska vara komplett:

 • Personuppgifter.
 • Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska.
 • Forskningsplan (enligt mall som du hittar här).
 • Meritförteckning sökande.
 • Meritförteckning handledare.
 • Intyg från prefekt vid aktuell institution och lärosäte om att sökande anställs vid beviljat anslag. (görs med BankID)

Följ dessa steg för att lämna in din digitala ansökan:

 • Skapa ett konto
  Skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som skall bli ”Min sida”. Det är här du hittar dina påbörjade eller inlämnade ansökningar.
  Ett konto kan skapas med Bank ID eller genom namn, mejladress och lösenord. Du behöver alltid signera din ansökan med BankID.
 • Ny ansökan
  Välj ”ny ansökan” och fyll i din ansökan steg för steg med den information som efterfrågas. Vissa fält är obligatoriska vilket innebär att
  ansökan inte kan lämnas in om uppgiften saknas. Du kan när som helst avbryta och spara din påbörjade ansökan för att senare logga
  in och färdigställa ansökan. Klicka på ”Stäng (spara utkast)”.
 • Lämna in ansökan
  Du lämnar in din ansökan genom att klicka på ”Lämna in” och får då bekräfta via BankID att ansökan är korrekt.
  Din ansökan kommer till Stiftelsens inkorg och kan inte längre revideras av dig. Kontakta Stiftelsen om du behöver ändra eller
  komplettera en insänd ansökning.
 • Beslut
  Bedömningsprocessen beräknas ta ca tre månader efter ansökningstidens utgång.
  Beslut kommer via det digitala ansökningssytemet och du får en notis via mejl.

Stiftelsens generella ansökningsvillkor

Stiftelsens ändamål, allmänna ansökningsvillkor, beslutprocess, rapporteringskrav och personuppgiftshantering återfinns på sidan Ansök.


Frågor
Har du frågor som rör din ansökan kontakta stiftelsen via mejl info@promobilia.se (ange gärna ett telefonnummer som vi kan kontakta dig på).

 

Print Friendly, PDF & Email