+46 8 666 9551 info@promobilia.se

Anslag till forskningstjänst

Information regarding Grants for doctor and post-doctor research (= research Grants).

Grants for research applies only for Swedish Universities, the applicant must have a doctor/post-doctor research employment within a Swedish University (The Foundation take no part in employment). We have no English version of our conditions and application forms regarding application for the research Grants.

Stiftelsen Promobilia utlyser anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionsnedsättningar. Med begreppet funktionsnedsättning avses fysisk och annan påverkan på funktion hos människa. Utveckling av hjälpmedel för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar ingår i forskningsområdet.

två Doktorandtjänster, med anslagstid 2 år, med möjlighet till förlängning med ytterligare 2 år eller till disputation.

två Postdoktorstjänster, med anslagstid 2 år, med möjlighet till förlängning med 1 år.

För båda tjänsterna gäller att sökanden själv ska definiera vilken typ av funktionsnedättning som avses och inom vilken disciplin forskningen skall ske. Medicinsk, teknisk eller annan forskning som faller under stiftelsens ändamålsbestämmelser kan komma ifråga.

Tillträde till tjänsterna kan ske tidigast 1 januari och senast 1 juli 2024.

Ansökningsperioden för 2023 är öppen från fredag den 11 augusti till måndag den 11 september 2023, kl 23:59. 

Forskningstjänsterna måste knytas till ett svenskt universitet där innehavaren skall vara anställd under anslagstiden.

Det årliga anslaget, som är personligt, uppgår för doktorandtjänsten till 725 000 SEK och för postdoktortjänsten till 900 000 SEK.
(Nämnda anslagsbelopp gäller för heltidsanställning)

Anslaget innefattar lön, lönebikostnader samt overheadkostnader vid universitetet.

Ansökningsvillkor med detaljerad beskrivning av ansökans innehåll och stiftelsens specifika krav återfinns som PDF-fil.

                                                              

Frågor besvaras av stiftelsens kansli telefon 08-666 95 51 eller info@promobilia.se

Stiftelsen generella ansökninsgvillkor

Stiftelsens ändamål, allmänna ansökningsvillkor, beslutprocess, rapporteringskrav och personuppgiftshantering återfinns på sidan att ansöka.

Till e-ansökan om anslag till forskningstjänst

Ansökningsperioden för 2023 öppnar fredag den 11 augusti 2023. 

Länk till ansökningsförfarande

Övrig information avseende forskningstjänst

Print Friendly, PDF & Email