+46 8 666 9551 info@promobilia.se

Välkommen till Stiftelsen Promobilia

Stiftelsens syfte är att främja utvecklingen av tekniska hjälpmedel för handikappade så att de kan få ett mer aktivt liv. Vår uppgift är att stödja forskning och utveckling av tekniska hjälpmedel samt att se till att de kommer i produktion och når de behövande. Stiftelsen ger främst bidrag för utveckling av hjälpmedel för rörelsehandikappade men har också understött forskningen av förståelsen av läs- och skrivsvårigheter. Stiftelsen har även stött forskning kring olika sjukdomar som kan leda till allvarliga rörelsesvårigheter.

 

PROJEKTANSLAG

Stiftelsen Promobilia avsätter tio miljoner kronor till forsknings- och utvecklingsanslag.

SISTA ANSÖKNINGSDAG

Ansökningar rörande projektanslag skall vara stiftelsen tillhanda senast TORSDAG DEN 23:e MARS 2017 för att beaktas innevarande ansökningsperiod.

Stiftelsen Promobilia utlyser totalt tio miljoner kronor till ansökningar för stöd till forskning och utveckling med syfte att förbättra handikappades villkor, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och i övrigt ryms inom stiftelsens stadgar. Kandidater hälsas varmt välkomna att söka! För mer information och villkor se sidan projektanslag.

 

 

Ytterligare information finns på sidan projektanslag.
ANSLAG TILL FORSKNINGSTJÄNSTER

Stiftelsen Promobilia utlyser anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionshinder.

  • en Doktorandtjänst, med anslagstid 2 år, med möjlighet till förlängning med ytterligare 2 år eller till disputation.
  • en Postdoktorstjänst, med anslagstid 2 år, med
  • möjlighet till förlängning med 1 år.
Information regarding Grants for doctor and post-doctor research (= research Grants). Grants for research applies only for Swedish Universities, the applicant must have a doctor/post-doctor research employment within a Swedish University (The Foundation take no part in employment). Consequently we have no English version of our conditions and application forms regarding application for the research Grants.
INFORMATION OM BESLUT

Styrelsens beslut meddelas skriftligen. Avseende anslag till forskningstjänster sker detta i slutet av januari 2017

Annsökningsvillkor och detaljerad information återfinns på sidan anslag till forskningstjänster

 

Print Friendly