CBPR – Center for Bionics and Pain Research

CBPR – Center for Bionics and Pain Research

 

Center for Bionics and Pain Research (CBPR) är ett unikt multidisciplinärt forskningscentrum som grundades 2020 av Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet för att föra samman ingenjörer och kliniskt verksamma.

 

Metoderna och behandlingarna som utvecklas är både kirurgiska och icke-kirurgiska. Inom CBPR sker forskning, utveckling och kliniskt arbete för att utveckla och implementerar teknologier och behandlingar som återställer funktionalitet och lindra smärta för de som amputerat ett ben eller en arm. CBPR utvecklar även teknologier och terapeutiska interventioner för de som återhämtar sig från stoke för att förbättra resultatet av deras rehabilitering.

 

Utvecklingen av robotiska proteser som styrs av muskelsignaler har varit framgångsrik och resulterat i flera vetenskapliga artiklar och kliniska prövningar. Stora framsteg har gjorts med användning av handprotes, där styrning av de individuella fingrarna nu är möjlig.


Några av deltagarna i centret har deltagit i Cybathlon Challenge vilket är en sporttävling som liknar Olympiska spelen, där teknologi används för att övervinna fysiska begränsningar.

Forskningen har även resulterat i en app som används för att minska fantomsmärtor, vilken används av skadade soldater i Ukraina.

 

CBPR fortsätter att forska på sensorimotoriska funktionsnedsättningar som ger problem med tolkning av sensorisk information vilket orsakar svårigheter att utföra rörelser genom att utveckla proteser till armar, ben, metoder för neurorehabilitering och smärtlindring.

Om satsningen

Stiftelsen Promobilia har ett samarbetsprojekt tillsammans med Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet där ett ett tvärvetenskapligt centrum skapats i Göteborg. Syftet är att främja forskning, utveckling, och användning av nya behandlingsmetoder för sensoriska och motoriska funktionsnedsättningar såsom amputationer och nervskador med målet att överkomma funktionshinder och lindra smärta.