+46 8 666 9551 +46 8 666 9552 info@promobilia.se

Dr. Per Uddén Stipendiet för forsknings- och utvecklingsarbeten inom området tekniska hjälpmedel för handikappade har för år 2018 tilldelats

PhD Max Ortiz Catalan, för hans utvecklingsarbete med tankestyrd protes, robotarm, där hjärnans signaler till nerver och muskler fångas upp i elektroder och genom avancerad teknik kan styra protesens arm och hand. Forskningen medför en betydande förbättring av känt hjälpmedel som kan underlätta vardagen och möjliggöra återgång till arbete och socialt liv för den drabbade. Stipendiet tilldelas även för hans forskningsprojekt som medfört en effektiv behandling av fantomsmärtor. 

Stipendiet för 2018 är 75 000.- kronor. Utdelningen sker vid en ceremoni på Stiftelsens kontor den 24 oktober, i närvaro av stipendiaten och Stiftelsens styrelse.

PhD Max Ortiz Catalan som är verksam vid Chalmers, har i nära samarbete med Sahlgrenska C A R E, drivit utvecklingen av den tankestyrda protesen, robotarmen, som första gången inopererades på en patient 2013 – Magnus, lastbilschaufför från Haparanda. Genom inopererade elektroder fångas hjärnans nervsignaler upp för styrning av protesen som är fäst i ett benimplantat. Styrningen sker genom avancerade teknik och beräkningar, algoritmer, för armen och handens alla rörelser.  Robotarmens, protesens, möjligheter innebär en betydande förbättring för användaren i vardagen och möjlighet att återgå till arbete fullt ut.  Helt i Dr Per Uddéns anda.

Max Ortiz Catalan som är professor vid Chalmers Biomedical Signal and Systems forskningsavdelning har grundat Biomechatrics & Neurorehabilitation Laboratory, BNL där ett antal internationella doktorander nu är knutna med projekt i nära anknytning till och vidareutveckling av armprotesen (robotarmen). Andra projekt är forskning kring fantomsmärtor, tankestyrd benprotes, antropologisk forskning kring drabbades hem- och arbetsmiljö.

Dr. Per Uddén Stipendiet 2018. 

Styrelsen för Stiftelsen Promobilia beslutade tilldela 2018 års Dr. Per Uddén Stipendium till PhD Max Ortiz Catalan med motiveringen ovan.

 

Stiftelsen Promobilia grundades 1965 av Dr Per Uddén för att möjliggöra utvecklingen av Permobilen.  Stiftelsen delar årligen ut detta stipendium som instiftades för att hedra Dr Per Uddéns minne.

 

 

Print Friendly, PDF & Email