+46 8 666 9551 +46 8 666 9552 info@promobilia.se

 

Dr. Per Uddén Stipendiet för forsknings- och utvecklingsarbeten inom området tekniska hjälpmedel för handikappade har för år 2017 tilldelats Rickard Brånemark, Med Dr och civilingenjör, för hans vidareutveckling av osteointegrerade bioimplantat, ett i skelettet biologiskt fixerat fäste för en yttre protes, vilket avsevärt förbättrat funktion och rörelseförmåga för de som har protes

Stipendiet är på 50 000.- kronor. Utdelningen skedde vid en lunchceremoni på Stiftelsens kontor fredagen den 17 november i närvaro av stipendiaten och stiftelserepresentanter.

Rickard Brånemark med specialitet ortopedi är sedan 2015 professor vid University of California i San Francisco. Rickard Brånemark har vidareutvecklat den uppfinning som hans far, Per-Ingvar Brånemark, så framgångsrikt kreerade på 1980-talet för att förankra tandproteser med titanskruv i käkbenet. Metoden kan nu användas för ben och armproteser.

Vidareutveckling av titaninfäste för proteser av såväl ben som armar har pågått sedan 90-talet. Metoden ger en bättre känsel och därmed ökad rörelsekvalitet för användaren av protesen om man jämför med en traditionell protes.

Rickard Brånemark har också tagit metoden vidare med forskning kring möjligheten att leda ut muskelsignaler från hjärnan till implantaten för att kunna styra protesen samt för att reducera fantomsmärtor.

Metoden att leda muskel- och nervsignaler, tankestyrd protes, har genomförts framgångsrikt på en patient med armprotes. Magnus, patienten, har nu kunnat återgå till sitt arbete som lastbilschaufför. Forskningen kring tankestyrda proteser har utvecklats i ett tvärvetenskapligt projekt som utförts i samarbete mellan Sahlgrenska och Chalmers.

Forskningen med tankestyrd protes är ännu i tidigt skede och mycket forskning återstår. Det är därför med stor glädje Stiftelsen även ger projektanslag till denna forskning inom Sahlgrenska och Chalmers.

Dr. Per Uddén Stipendiet 2017. Styrelsen för Stiftelsen Promobilia beslutade tilldela 2017 års Dr. Per Uddén Stipendium för forsknings- och utvecklingsarbeten inom området tekniska hjälpmedel för handikappade till Medicine Doktor Rickard Brånemark med motiveringen ovan. Stiftelsen Promobilia, som grundades 1965 på initiativ av Dr Per Uddén för utvecklingen av Permobilen, delar årligen ut detta stipendium som instiftades för att hedra Dr Per Uddéns minne. Efter Dr Per Uddéns bortgång är det Stiftelsens styrelse som utser stipendiat.

 

 

Print Friendly, PDF & Email